เนื้อเพลง Electronic Lady คำอ่านไทย Marque

Beep beep beep, sha la la electronic
(บีพ บีพ บีพ , ชา ลา ลา อิเล็คทรอนอิค)

Come baby, come baby, prettiest girl so lonely?
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , พรีดีเอส เกิร์ล โซ โลนลิ)
Come baby, come baby, I wanna be with you
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
Come baby, come baby, why don’t you press this b*tton?
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , วาย ด้อนท์ ยู เพรส ดิส บี *tton)
Come baby, come baby, I’ll show you what we’ll do
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , อิลล โชว์ ยู ว๊อท เวลล ดู)

* Tell me why should a woman be sorry
(* เทลล มี วาย เชิด อะ วู๊แม่น บี ซ๊อรี่)
If her man lives his life not at home
(อิ๊ฟ เฮอ แมน ไล้ฝ ฮิส ไล๊ฟ น็อท แอ็ท โฮม)
Come baby, come baby, baby come come
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , เบ๊บี้ คัม คัม)
Come baby, come baby, I’ll be the one
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , อิลล บี ดิ วัน)

** Beep beep beep, sha la la electronic lady
(** บีพ บีพ บีพ , ชา ลา ลา อิเล็คทรอนอิค เล๊ดี้)
Just beam me and I’ll be your virtual baby
(จั๊สท บีม มี แอนด์ อิลล บี ยุร เฝ๊อร์ช่วล เบ๊บี้)
Just press yes and I’ll be on your screen
(จั๊สท เพรส เย็ซ แซน อิลล บี ออน ยุร สครีน)

*** Beep beep beep, sha la la electronic baby
(*** บีพ บีพ บีพ , ชา ลา ลา อิเล็คทรอนอิค เบ๊บี้)
Just beam me and I’ll be your virtual lady
(จั๊สท บีม มี แอนด์ อิลล บี ยุร เฝ๊อร์ช่วล เล๊ดี้)
Just press yes and I’ll be in your dreams
(จั๊สท เพรส เย็ซ แซน อิลล บี อิน ยุร ดรีม)

Come baby, come baby, tell me who did this to you
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , เทลล มี ฮู ดิด ดิส ทู ยู)
Come baby, come baby, I’ll take away your pain
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , อิลล เท้ค อะเวย์ ยุร เพน)
Come baby, come baby, let’s have a secret party
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , เล็ท แฮ็ฝ อะ ซี๊เขร็ท พ๊าร์ที่)
Come baby, come baby, don’t tell it to your man
(คัม เบ๊บี้ , คัม เบ๊บี้ , ด้อนท์ เทลล อิท ทู ยุร แมน)

[Repeat * , ** , ***]
([ รีพี๊ท * , ** , *** ])

Beep beep beep, beep beep beep
(บีพ บีพ บีพ , บีพ บีพ บีพ)
Beep beep beep, sha la la electronic
(บีพ บีพ บีพ , ชา ลา ลา อิเล็คทรอนอิค)
Just press yes and I’ll be on your screen
(จั๊สท เพรส เย็ซ แซน อิลล บี ออน ยุร สครีน)

[Repeat *** , ***] till fade
([ รีพี๊ท *** , *** ] ทิลล์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Electronic Lady คำอ่านไทย Marque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น