เนื้อเพลง Questions คำอ่านไทย Tamia

I noticed you ain’t been around lately
(ไอ โน๊ทิซ ยู เอน บีน อะราวนฺดฺ เลทลิ)
I recognize there is a sudden change
(ไอ เร๊คคอกไน๊ซ์ แดร์ อีส ซา ซัดดน เช้งจํ)
I notice you haven’t been calling me
(ไอ โน๊ทิซ ยู แฮฟเวน บีน คอลลิง มี)
I’m starting to see, that things are not the same
(แอม ซทาททิง ทู ซี , แดท ทริง แซร์ น็อท เดอะ เซม)
Lately I have been reaching out to you
(เลทลิ ไอ แฮ็ฝ บีน รีชชิง เอ๊าท ทู ยู)
Boy you haven’t been returning my calls
(บอย ยู แฮฟเวน บีน รีเทินนิง มาย คอลลํ)
And even when I say, I love you
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น นาย เซย์ , ไอ ลัฝ ยู)
I notice there has been a slight pause
(ไอ โน๊ทิซ แดร์ แฮ็ส บีน อะ ซไลท พ๊อส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Please tell me what do you think it could be.
(พลีซ เทลล มี ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค อิท เคิด บี)
Headache, tired, or cheating on me?
(เฮดแฮ็ค , ไทร์ , ออ ชีดิง ออน มี)
I’m tired of all this up and down mystery
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ดิส อั๊พ แอนด์ เดาน มิ๊สเทอรี่)
Please answer questions one, two, three.
(พลีซ แอ๊นเซ่อร เคว๊สชั่น วัน , ทู , ทรี)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
ooooohh ladies help me out.
(ooooohh เลดิส เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
Said I’m tired of all these ups and downs
(เซ็ด แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส อัพสฺ แซน เดาน)
Do you love me? Lost Interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท Interset อีส ฮี ชีทดิน)
Fellas tell me what you’re thinking
(เฟลลา เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Do you love me? Lost interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท interset อีส ฮี ชีทดิน)
Here’s the reason why I ask these things….
(เฮียร เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ อาสคฺ ฑิส ทริง)

I was giving him the best of me
(ไอ วอส กีฝวิง ฮิม เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
But my best stopped being good enough
(บั๊ท มาย เบ๊สท์ สต๊อปพฺ บีอิง กู๊ด อีน๊าฟ)
I’m telling you I will do anything
(แอม เทลลิง ยู ไอ วิล ดู เอนอิธิง)
Talk about a woman who loves tough
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา วู๊แม่น ฮู ลัฝ ทั๊ฟ)
and now he’s coming home real, real late
(แอนด์ นาว อีส คัมอิง โฮม เรียล , เรียล เหลท)
I let him know its starting to bother me
(ไอ เล็ท ฮิม โนว์ อิทซ ซทาททิง ทู บ๊อเทร่อรฺ มี)
He never once even touched his plate
(ฮี เน๊เฝ่อร์ วั๊นซ อี๊เฝ่น ทั๊ช ฮิส เพล๊ท)
and no response he just went to sleep.
(แอนด์ โน ริซพอนซ ฮี จั๊สท เว็นท ทู สลี๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Please tell me what do you think it could be.
(พลีซ เทลล มี ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค อิท เคิด บี)
Headache, tired, or cheating on me?
(เฮดแฮ็ค , ไทร์ , ออ ชีดิง ออน มี)
I’m tired of all this up and down mystery
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ดิส อั๊พ แอนด์ เดาน มิ๊สเทอรี่)
Please answer questions one, two, three.
(พลีซ แอ๊นเซ่อร เคว๊สชั่น วัน , ทู , ทรี)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
ooooohh ladies help me out.
(ooooohh เลดิส เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
Said I’m tired of all these ups and downs
(เซ็ด แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส อัพสฺ แซน เดาน)
Do you love me? Lost Interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท Interset อีส ฮี ชีทดิน)
Fellas tell me what you’re thinking…yeah
(เฟลลา เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง เย่)
Do you love me? Lost interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท interset อีส ฮี ชีทดิน)
Here’s the reason why I ask these things….
(เฮียร เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ อาสคฺ ฑิส ทริง)

Used to take me shopping…all the time
(ยู๊ส ทู เท้ค มี ชอปปิ้ง ออล เดอะ ไทม์)
Used to go club hoppin’…all the time
(ยู๊ส ทู โก คลับ โฮ๊พปิน ออล เดอะ ไทม์)
Where you were I would be…all the time
(แวร์ ยู เวอ ไอ เวิด บี ออล เดอะ ไทม์)
Now all you do is leave me [BEHIND BOY]
(นาว ออล ยู ดู อีส ลี๊ฝ มี [ บีฮายน์ บอย ])
Used to be your best friend, [REMEMBER ]
(ยู๊ส ทู บี ยุร เบ๊สท์ เฟรน , [ รีเม๊มเบ่อร์ ])
We were close like cousins [REMEMBER]
(วี เวอ โคลส ไล๊ค เค๊าซิน [ รีเม๊มเบ่อร์ ])
Used to give me lovin’ [AND NOW…]
(ยู๊ส ทู กี๊ฝ มี ลัฝวิน [ แอนด์ นาว ])
All you’re doing is trippin’ [LADIES WHAT DO YOU THINK?…]
(ออล ยัวร์ ดูอิง อีส ทริพพิน [ เลดิส ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Please tell me what do you think it could be.
(พลีซ เทลล มี ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค อิท เคิด บี)
Headache, tired, or cheating on me?
(เฮดแฮ็ค , ไทร์ , ออ ชีดิง ออน มี)
I’m tired of all this up and down mystery
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ดิส อั๊พ แอนด์ เดาน มิ๊สเทอรี่)
Please answer questions one, two, three.
(พลีซ แอ๊นเซ่อร เคว๊สชั่น วัน , ทู , ทรี)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
ooooohh ladies help me out.
(ooooohh เลดิส เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
Do you love me? Lost Interest? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท อิ๊นเทรสท อีส ฮี ชีทดิน)
Said I’m tired of all these ups and downs
(เซ็ด แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ฑิส อัพสฺ แซน เดาน)
Do you love me? Lost Interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท Interset อีส ฮี ชีทดิน)
Fellas tell me what you’re thinking
(เฟลลา เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)
Do you love me? Lost interset? Is he cheatin’?
(ดู ยู ลัฝ มี ล็อซท interset อีส ฮี ชีทดิน)
Here’s the reason why I ask these things….
(เฮียร เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ อาสคฺ ฑิส ทริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Questions คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น