เนื้อเพลง Face Me คำอ่านไทย Neil Diamond

When you look away from me
(เว็น ยู ลุ๊ค อะเวย์ ฟรอม มี)
I feel the anger go straight to my head
(ไอ ฟีล ดิ แอ๊งเก้อร โก สเทร๊ท ทู มาย เฮด)
Cause I’m feeling deceived
(ค๊อส แอม ฟีลอิง ดิซีฝ)
And it’s not what you say
(แอนด์ อิทซ น็อท ว๊อท ยู เซย์)
But the way that you say it
(บั๊ท เดอะ เวย์ แดท ยู เซย์ อิท)
I worry inside
(ไอ ว๊อร์รี่ อิ๊นไซด์)
Do you lie to me, lie to me?
(ดู ยู ไล ทู มี , ไล ทู มี)
What do you hide from me?
(ว๊อท ดู ยู ไฮด์ ฟรอม มี)
Face me
(เฟซ มี)

Face me
(เฟซ มี)
Need you to face me
(นี๊ด ยู ทู เฟซ มี)
Don’t have to turn away to say that
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทิร์น อะเวย์ ทู เซย์ แดท)
I’m the man you want to be with
(แอม เดอะ แมน ยู ว้อนท ทู บี วิธ)
Make me believe it
(เม้ค มี บีลี๊ฝ อิท)
You know you’ve got my life just waiting in your hand
(ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท มาย ไล๊ฟ จั๊สท เวททิง อิน ยุร แฮนด์)
Don’t look away now
(ด้อนท์ ลุ๊ค อะเวย์ นาว)
Face me and say how
(เฟซ มี แอนด์ เซย์ ฮาว)
You want me still
(ยู ว้อนท มี สทิลล)

Love me
(ลัฝ มี)
Need you to love me
(นี๊ด ยู ทู ลัฝ มี)
Look right into my eyes
(ลุ๊ค ไร๊ท อิ๊นทู มาย อาย)
And I’ll believe it’s true
(แอนด์ อิลล บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
Don’t be uncertain
(ด้อนท์ บี อันเซอทิน)
Pull back the curtain
(พูลล แบ็ค เดอะ เค๊อร์เท่น)
Just say it right to me
(จั๊สท เซย์ อิท ไร๊ท ทู มี)
So I’ll believe it too
(โซ อิลล บีลี๊ฝ อิท ทู)
Don’t have to sell me
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซลล์ มี)
Just need to tell me
(จั๊สท นี๊ด ทู เทลล มี)
You love me too
(ยู ลัฝ มี ทู)

Some call it vain
(ซัม คอลลํ อิท เฝน)
Others say vanity
(อ๊อเธ่อร์ เซย์ แฝนอิทิ)
Comes from the heart
(คัม ฟรอม เดอะ ฮาร์ท)
Not from the head
(น็อท ฟรอม เดอะ เฮด)
And it may be insane
(แอนด์ ดิท เมย์ บี อินเซน)
What is insanity
(ว๊อท อีส อินแซนอิทิ)
If not a cry for the truth
(อิ๊ฟ น็อท ดา คราย ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ)
To be truthfully told
(ทู บี ทรูธฟุลิ โทลด)
Between you and me
(บีทะวีน ยู แอนด์ มี)
Face me
(เฟซ มี)
Visit OldieLyrics.com
(ฝิ๊สิท OldieLyrics com)
Hold me
(โฮลด์ มี)
Reach out and hold me
(รี๊ช เอ๊าท แอนด์ โฮลด์ มี)
Words aren’t strong enough
(เวิร์ด อเร้น สทรอง อีน๊าฟ)
To catch me when I fall
(ทู แค็ทช มี เว็น นาย ฟอลล์)
They can’t sustain me
(เด แค็นท ซัสเทน มี)
They can’t contain me
(เด แค็นท คอนเทน มี)
I want the truth so bad
(ไอ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ โซ แบ้ด)
That I’ll believe it all
(แดท อิลล บีลี๊ฝ อิท ดอร์)
And when you say it
(แอนด์ เว็น ยู เซย์ อิท)
Don’t you betray it
(ด้อนท์ ยู บีเทรย์ อิท)
Don’t look away
(ด้อนท์ ลุ๊ค อะเวย์)

Face me today
(เฟซ มี ทูเดย์)
Face me today
(เฟซ มี ทูเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Me คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น