เนื้อเพลง Show out คำอ่านไทย Akon

Akon, show out [show out], show out [show out]
(เอคอน , โชว์ เอ๊าท [ โชว์ เอ๊าท ] , โชว์ เอ๊าท [ โชว์ เอ๊าท ])

I’m sure that the streets are watching me
(แอม ชัวร์ แดท เดอะ สทรีท แซร์ วัทชิง มี)
Rather not run when the cops are stopping me
(ร๊าเธ่อร์ น็อท รัน เว็น เดอะ ค็อพ แซร์ ซทอพพิง มี)
Pulled over on the road they watching me
(พูลล โอ๊เฝ่อร ออน เดอะ โร้ด เด วัทชิง มี)
As they walk passed all the chicks are jockin me
(แอส เด ว๊อล์ค พาสส ออล เดอะ ชิค แซร์ จอคกิน มี)
Ferrari truck on the side of the road
(เฟอรารี่ ทรั๊ค ออน เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Raspberry paint gloss sitting on 24’s
(แรสเบริ เพ้นท กล็อซ ซีททิง ออน 24s)
Give me a warning ticket, letting me go
(กี๊ฝ มี อะ วอนิง ทิ๊คเค๊ท , เลทดิง มี โก)
Cause you can tell by the jewels that I ain’t an average Joe
(ค๊อส ยู แคน เทลล บาย เดอะ จิ๊วเอ็ล แดท ไอ เอน แอน แอ๊ฝเฝอร์เหรจ โจ)
Cause I meet fresh dimes daily
(ค๊อส ไอ มี๊ท เฟรช ไดม เด๊ลี่)
You burn me [ouhhh] really
(ยู เบิร์น มี [ ouhhh ] ริแอ็ลลิ)
Cause I done seen your type before
(ค๊อส ไอ ดัน ซีน ยุร ไท๊พ บีฟอร์)
You wanna hate out on the chef cause he baking that dough, yo
(ยู วอนนา เฮท เอ๊าท ออน เดอะ เช๊ฟ ค๊อส ฮี bakings แดท โด , โย)

Don’t tempt me cause I’m close to the edge
(ด้อนท์ เท๊มพท์ มี ค๊อส แอม โคลส ทู ดิ เอจ)
I’m tryin not to lose my head
(แอม ทายอิน น็อท ทู ลู้ส มาย เฮด)
Cause you don’t really wanna see me show out [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี โชว์ เอ๊าท [ โชว์ เอ๊าท ])
In the club on free spinning G’s [show out]
(อิน เดอะ คลับ ออน ฟรี สปินนิ่ง จีส [ โชว์ เอ๊าท ])
Mocca humma 24’s on these [show out]
(Mocca humma 24s ออน ฑิส [ โชว์ เอ๊าท ])
Yo playa don’t make me [show out]
(โย พอลเย ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Cause You don’t really wanna see me [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Akon got a crew so deep [show out]
(เอคอน ก็อท ดา ครู โซ ดี๊พ [ โชว์ เอ๊าท ])
From the West Indies to over seas [show out]
(ฟรอม เดอะ เว๊สท อินดี่ ทู โอ๊เฝ่อร ซี [ โชว์ เอ๊าท ])
Yo mammi don’t make me [show out]
(โย แมมมาย ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])

It’s all good but I’m still in the hood
(อิทซ ซอร์ กู๊ด บั๊ท แอม สทิลล อิน เดอะ ฮุด)
Like right around the corner cause its all in my brain
(ไล๊ค ไร๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ค๊อส อิทซ ซอร์ อิน มาย เบรน)
A nice crib on the hill of Hollywood but the ghetto mind stayin
(อะ ไน๊ซ์ คริบ ออน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ ฮอลิวูด บั๊ท เดอะ เกทโท ไมนด์ สเตยิน)
Ain’t a damn thing changed
(เอน ดา แดมนํ ทริง เช้งจํ)
It’s funny how people switch when they get rich
(อิทซ ฟันนิ ฮาว พี๊เพิ่ล สวิทช์ เว็น เด เก็ท ริ๊ช)
Spend it all on chicks
(สเพ็นด ดิท ออล ออน ชิค)
Hundred-thousand dollar car for what
(ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ คารํ ฟอร์ ว๊อท)
These b*tches
(ฑิส บี *tches)
Ten million dollar crib for what
(เท็น มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ คริบ ฟอร์ ว๊อท)
These b*tches
(ฑิส บี *tches)
Five thousand dollar suits for what
(ไฟฝ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ ซุ๊ท ฟอร์ ว๊อท)
These b*tches
(ฑิส บี *tches)
Should of known but they only out for your riches
(เชิด อ็อฝ โนน บั๊ท เด โอ๊นลี่ เอ๊าท ฟอร์ ยุร ริชอิส)
Some freaks need to be dealt with
(ซัม ฟรี๊ค นี๊ด ทู บี เด็ลท วิธ)
Spread ’em and smack ’em backwards
(สเพร๊ด เอ็ม แอนด์ ซแม็ค เอ็ม แบคเวิด)
With a stick
(วิธ อะ สทิ๊ค)
I guarantee she’ll do what you say
(ไอ แกแรนที เชลล์ ดู ว๊อท ยู เซย์)
Yeah daddy, no daddy, ok
(เย่ แดดดิ , โน แดดดิ , โอเค)

Don’t tempt me cause I’m close to the edge
(ด้อนท์ เท๊มพท์ มี ค๊อส แอม โคลส ทู ดิ เอจ)
I’m tryin not to lose my head
(แอม ทายอิน น็อท ทู ลู้ส มาย เฮด)
Cause you don’t really wanna see me show out [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี โชว์ เอ๊าท [ โชว์ เอ๊าท ])

In the club on free spinning G’s [show out]
(อิน เดอะ คลับ ออน ฟรี สปินนิ่ง จีส [ โชว์ เอ๊าท ])
Mocca humma 24’s on these [show out]
(Mocca humma 24s ออน ฑิส [ โชว์ เอ๊าท ])
Yo playa don’t make me [show out]
(โย พอลเย ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Cause You don’t really wanna see me [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Akon got a crew so deep [show out]
(เอคอน ก็อท ดา ครู โซ ดี๊พ [ โชว์ เอ๊าท ])
From the West Indies to over seas [show out]
(ฟรอม เดอะ เว๊สท อินดี่ ทู โอ๊เฝ่อร ซี [ โชว์ เอ๊าท ])
It aint happenin
(อิท เอน แฮพปีนิน)
Yo mammi don’t make me [show out]
(โย แมมมาย ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Its gonna make me [show out]
(อิทซ กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Ya’ll n*ggas gonna make me [show out]
(ยอล เอ็น *ggas กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Ya’ll chickens gonna make me [show out]
(ยอล ชีคเค็น กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Cuz this some real sh*t
(คัซ ดิส ซัม เรียล ฌะ *ที)
Don’t make me pull your card ya’ll n*ggas gonna make me [show out]
(ด้อนท์ เม้ค มี พูลล ยุร ค้าร์ด ยอล เอ็น *ggas กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
[ya’ll n*ggas] Ya’ll n*ggas gonna make me [show out]
([ ยอล เอ็น *ggas ] ยอล เอ็น *ggas กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
[Ya’ll chickens] Ya’ll chickens gonna make me [show out]
([ ยอล ชีคเค็น ] ยอล ชีคเค็น กอนนะ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Cuz this some real sh*t
(คัซ ดิส ซัม เรียล ฌะ *ที)
Don’t make me pull your card now [come on now]
(ด้อนท์ เม้ค มี พูลล ยุร ค้าร์ด นาว [ คัมมอน นาว ])

Cause you don’t really wanna see me [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี [ โชว์ เอ๊าท ])
In the club on free spinning G’s [show out]
(อิน เดอะ คลับ ออน ฟรี สปินนิ่ง จีส [ โชว์ เอ๊าท ])
Mocca humma 24’s on these [show out]
(Mocca humma 24s ออน ฑิส [ โชว์ เอ๊าท ])
Hey yo don’t make me [show out]
(เฮ โย ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Cause you don’t really wanna see me [show out]
(ค๊อส ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Akon got a crew so deep [show out]
(เอคอน ก็อท ดา ครู โซ ดี๊พ [ โชว์ เอ๊าท ])
From the West Indies to overseas [show out]
(ฟรอม เดอะ เว๊สท อินดี่ ทู โอ๊เฝ่อร์ซี [ โชว์ เอ๊าท ])
Yo baby don’t make me [show out]
(โย เบ๊บี้ ด้อนท์ เม้ค มี [ โชว์ เอ๊าท ])
Don’t make me [no]
(ด้อนท์ เม้ค มี [ โน ])
Show out [show out]
(โชว์ เอ๊าท [ โชว์ เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show out คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น