เนื้อเพลง Ackrite คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
It’s f*ckin’ ackrite
(อิทซ เอฟ *ckin ackrite)
Question is – can I get some? Know what I’m sayin’?
(เคว๊สชั่น อีส แคน นาย เก็ท ซัม โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Ackrite b*tch
(Ackrite บี *tch)
When I see you in the spot, you just ackrite, you know what I’m sayin’?
(เว็น นาย ซี ยู อิน เดอะ สพอท , ยู จั๊สท ackrite , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
When I yank you by the f*ckin perm
(เว็น นาย แย็งค ยู บาย เดอะ เอฟ *ckin เพริม)
Don’t be lookin’ at a n*gga crazy
(ด้อนท์ บี ลุคกิน แอ็ท ดา เอ็น *gga คเรสิ)
Just get with the digits and be the f*ck out, you know what I’m sayin’?
(จั๊สท เก็ท วิธ เดอะ ดิ๊จิท แซน บี เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Let me break it down for ya’ll
(เล็ท มี เบร๊ค อิท เดาน ฟอร์ ยอล)

It was just one of those days
(อิท วอส จั๊สท วัน อ็อฝ โฑส เดย์)
When I wanted to catch sunrays
(เว็น นาย ว้อนท ทู แค็ทช sunrays)
Fun to get bluntd on a Sunday, afternoon
(ฟัน ทู เก็ท bluntd ออน อะ ซันดิ , แอฟเตอร์นูน)
N*gga babe got room, grab the gat for misbehaviors
(เอ็น *gga เบ้บ ก็อท รูม , แกร๊บ เดอะ แกท ฟอร์ มิซบิเฮฝเยอะ)
And the chocolate faded boom, flossin’ hip-hop tunes
(แอนด์ เดอะ ชอคโอะลิท แฟ็ด บูม , ฟอสซิน ฮิพ ฮ็อพ จูน)
” Zoom-zoom ” like the Commodores
(” ซูม ซูม ” ไล๊ค เดอะ คอมโมะโด)
Wonder will we have drama or, end up clowin’ whores
(วั๊นเด้อร วิล วี แฮ็ฝ ดร๊าม่า ออ , เอ็นด อั๊พ clowin โฮ)
Around the full good-to-go girls
(อะราวนฺดฺ เดอะ ฟูล กู๊ด ทู โก เกิร์ล)
Like them barbicose girls, ridin’ shotgun, baby
(ไล๊ค เด็ม barbicose เกิร์ล , ริดอิน ชอทกัน , เบ๊บี้)
I be postin’ all-world in the ride
(ไอ บี postin ออล เวิลด อิน เดอะ ไรด์)
Sippin’ 151 that gave me too much pride to back down
(ซิบปิ่น 151 แดท เกฝ มี ทู มัช ไพรด์ ทู แบ็ค เดาน)
Soon as we get to the beach I’ma put my f*ckin’ mack down
(ซูน แอส วี เก็ท ทู เดอะ บีช แอมอา พุท มาย เอฟ *ckin แมกคฺ เดาน)
I’m playin’ lead, not background
(แอม เพลย์ยิน ลี๊ด , น็อท แบ็คกราว)
It’s time to put Bronson on the map now
(อิทซ ไทม์ ทู พุท Bronson ออน เดอะ แม๊พ นาว)
Walk with my hand on my Johnson, crack a smile
(ว๊อล์ค วิธ มาย แฮนด์ ออน มาย จอนสัน , แคร๊ค กา สไมล์)
Cuties peep my style, if I don’t get some ackrite
(คิวดี พีพ มาย สไทล์ , อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท ซัม ackrite)
I’ma have to act wild
(แอมอา แฮ็ฝ ทู แอ๊คท ไวลด์)

[Chorus-Hittman]:
([ ค๊อรัส Hittman ] :)
Blunt in my left hand, drink in my right
(บลันท อิน มาย เล๊ฟท แฮนด์ , ดริ๊งค อิน มาย ไร๊ท)
Strap by my waistline, cause n*ggas don’t fight
(ซทแร็พ บาย มาย เว๊สไลน์ , ค๊อส เอ็น *ggas ด้อนท์ ไฟ้ท)
S*cker free for life, so you better think twice
(เอส *cker ฟรี ฟอร์ ไล๊ฟ , โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ)
[Aight? And give a nig’ some ackrite]
([ ไอชฺ แอนด์ กี๊ฝ อะ nig ซัม ackrite ])
I’m the type of n*gga playa haters don’t like
(แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga พอลเย เฮเดอ ด้อนท์ ไล๊ค)
Snatchin’ up your honey for some late night hype
(Snatchin อั๊พ ยุร ฮั๊นนี่ ฟอร์ ซัม เหลท ไน๊ท เฮฝ)
And snobby-ass b*tches get slapped out of spite
(แอนด์ snobby อาซ บี *tches เก็ท สแลพ เอ๊าท อ็อฝ ซไพท)
[Aight? So give a nig’ some ackrite, right]
([ ไอชฺ โซ กี๊ฝ อะ nig ซัม ackrite , ไร๊ท ])

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
Uhh…drink kickin’ in, I’m stimulated
(อา ดริ๊งค คิคคิน อิน , แอม สทิ๊มูเหลท)
For those that don’t know big words, I’M F*CKIN’ FADED
(ฟอร์ โฑส แดท ด้อนท์ โนว์ บิ๊ก เวิร์ด , แอม เอฟ *CKIN แฟ็ด)
Eighty-three degrees, ease to a shaded spot
(เอทิ ทรี ดีกรี , อี๊ส ทู อะ แฌ็ด สพอท)
Our first spot was cool ’til some gangsters made it hot
(เอ๊า เฟิร์สท สพอท วอส คูล ทิล ซัม แกะซเทอะ เมด อิท ฮอท)
Now we plot and pose
(นาว วี พล๊อท แอนด์ โพส)
Plus we watchin’ hos, with lots of flesh exposed
(พลัส วี วันชิน โฮซ , วิธ ล็อท อ็อฝ เฟลช เอ็กซโพส)
Gettin’ swarmed by those type of n*ggas
(เกดดิน ซวอม บาย โฑส ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *ggas)
With no game but brown-nose
(วิธ โน เกม บั๊ท บราวนํ โน้ส)
So I impose only like pros can
(โซ ไอ อิโพ้สท โอ๊นลี่ ไล๊ค พโร แคน)
Yo, is this your man? ” No ”
(โย , อีส ดิส ยุร แมน ” โน “)
Grab the b*tch’s hand, I’m Hittman
(แกร๊บ เดอะ บี *tchs แฮนด์ , แอม Hittman)
Bling gold chain gleam
(บลิง โกลด์ เชน กลีม)
You’re very eligible for my summer league team
(ยัวร์ เฝ๊รี่ เอ๊ลิจิเบิ้ล ฟอร์ มาย ซั๊มเม่อร์ ลี๊ก ทีม)
Maybe too extreme cause the sister got steamed
(เมบี ทู เอ็กซทรีม ค๊อส เดอะ ซิ๊สเท่อร์ ก็อท สทีม)
Then Miss Thing tried to scream on my brethren
(เด็น มิซ ทริง ทไร ทู สครีม ออน มาย brethren)
I got mad spit flame on my name
(ไอ ก็อท แม้ด ซพิท เฟลม ออน มาย เนม)
Stefan, tattooed on her arm
(Stefan , แท๊ททู ออน เฮอ อาร์ม)
Ho you ain’t the bomb, must be a dyke
(โฮ ยู เอน เดอะ บอมบฺ , มัสท์ บี อะ ไดค)
With yo’ lips swoll, and give a nig’ some ackrite
(วิธ โย ลิพ swoll , แอนด์ กี๊ฝ อะ nig ซัม ackrite)

[Chorus] [minus the ” aight ” ]
([ ค๊อรัส ] [ ไม๊นัส เดอะ ” ไอชฺ ” ])

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
Frontin’ on the ack-rite, causin’ me to act up
(ฟ้อนดิน ออน ดิ ack ไรท , คอซิน มี ทู แอ๊คท อั๊พ)
Good Samaritan save that ho from gettin’ slapped up
(กู๊ด ซะแมริแท็น เซฝ แดท โฮ ฟรอม เกดดิน สแลพ อั๊พ)
My homies crack up at the scene I made
(มาย โฮมี แคร๊ค อั๊พ แอ็ท เดอะ ซีน ไอ เมด)
Yo my action’s ain’t serene when a n*gga’s on fade
(โย มาย แอคฌัน เอน ซิรีน เว็น อะ เอ็น *ggas ออน เฟด)
If it wasn’t for the one-time brigade
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ดิ วัน ไทม์ บริเกด)
I woulda sprayed at the hooker tramp
(ไอ วู๊ดดา สเพรย์ แอ็ท เดอะ ฮุคเคอ ทแร็มพ)
As cops parade I’m afraid it’s time to break camp
(แอส ค็อพ พาเหรด แอม อะเฟรด อิทซ ไทม์ ทู เบร๊ค แค๊มพํ)
Make tracks, where else can we go to take hos
(เม้ค แทร็ค , แวร์ เอ๊ลส แคน วี โก ทู เท้ค โฮซ)
from fake macks {*CAR HORN*} aiyo, chase them girls
(ฟรอม เฟ้ค แมกคฺ {*คารํ ฮอร์น *} ไอโย , เชส เด็ม เกิร์ล)
In that black Maxima, the passenger, almost fractured her
(อิน แดท แบล๊ค แมคซิมะ , เดอะ แพซเซ็นเจอะ , อ๊อลโมสท ฟแรคเชอะ เฮอ)
Neckbone, lookin’ back at us
(Neckbone , ลุคกิน แบ็ค แกท อัซ)
Plus, they on the d*ck cause the Caddy’s plush
(พลัส , เด ออน เดอะ ดี *ck ค๊อส เดอะ แคดดิ พลัฌ)
They blush, I bumrush the hush, with the largest crush
(เด บลัฌ , ไอ bumrush เดอะ ฮัฌ , วิธ เดอะ largest ครัช)
Try to swing an ep tonight so I don’t have to keep in touch
(ธราย ทู สวิง แอน ep ทูไน๊ท โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คี๊พ อิน ทั๊ช)
Keep it on hush without the tip-in
(คี๊พ อิท ออน ฮัฌ วิธเอ๊าท เดอะ ทิพ อิน)
Mackin’ interrupted by some n*ggas set trippin’
(แมคกิน อินเทอร์รัพท บาย ซัม เอ็น *ggas เซ็ท ทริพพิน)
Clip in the strap, I showed these n*ggas how to act
(คลิพ อิน เดอะ ซทแร็พ , ไอ โชว์ ฑิส เอ็น *ggas ฮาว ทู แอ๊คท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ackrite คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น