เนื้อเพลง Up Against The Wall คำอ่านไทย N’Sync

You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Let, let me see you
(เล็ท , เล็ท มี ซี ยู)
Up, up against the wall
(อั๊พ , อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

Uh,Alright
(อา , ออลไร๊ท)
Uh, Two Step
(อา , ทู สเท็พ)

I was just doin’ my thing
(ไอ วอส จั๊สท โดย มาย ทริง)
Hangin out at the spot
(แฮนจิ้น เอ๊าท แอ็ท เดอะ สพอท)
You know the place we go
(ยู โนว์ เดอะ เพลส วี โก)
The music strong
(เดอะ มิ๊วสิค สทรอง)
Ladies hot
(เลดิส ฮอท)
And everybody was feelin’ the DJ [the dj]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ วอส ฟีลิน เดอะ ดีเจ [ เดอะ ดีเจ ])
The smoke cleared and I saw a beautiful lady
(เดอะ สโม๊ค เคลียร์ แอนด์ ดาย ซอว์ อะ บยูทิฟุล เล๊ดี้)

The lights went low
(เดอะ ไล๊ท เว็นท โลว)
And the disco ball came down
(แอนด์ เดอะ ดิสโค บอล เคม เดาน)
She walked up to me slow
(ชี ว๊อล์ค อั๊พ ทู มี สโลว์)
And you know what happens now
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น นาว)

The girl was fine
(เดอะ เกิร์ล วอส ไฟน)
And she knew she had game
(แอนด์ ชี นยู ชี แฮ็ด เกม)
What more do I have to say
(ว๊อท โม ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)

She took my hand
(ชี ทุค มาย แฮนด์)
We never said a word at all
(วี เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด แอ็ท ดอร์)
We started grindin’
(วี สท๊าร์ท กรี๊ดอิน)
Shorty had me up against the wall
(ชอร์ทดิง แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Ask me about tomorrow
(อาสคฺ มี อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
You know that I don’t care at all
(ยู โนว์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
I just got caught up when she had me up against the
(ไอ จั๊สท ก็อท คอท อั๊พ เว็น ชี แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ)
wall
(วอลล์)

You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Just get caught up when you’re up against the wall
(จั๊สท เก็ท คอท อั๊พ เว็น ยัวร์ อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

We don’t, we don’t care at all
(วี ด้อนท์ , วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Let, let me see you
(เล็ท , เล็ท มี ซี ยู)
Up, up against the wall
(อั๊พ , อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

It’s almost two o’clock
(อิทซ อ๊อลโมสท ทู โอคล็อก)
It’s time to make my move
(อิทซ ไทม์ ทู เม้ค มาย มู๊ฝ)
The after hours spot
(ดิ แอ๊ฟเท่อร เอาเอ้อร์ สพอท)
Is where I’m going to
(อีส แวร์ แอม โกอิ้ง ทู)
Cause I’ve got to have some more
(ค๊อส แอฝ ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัม โม)
I’m looking for somebody to hit the dance floor
(แอม ลุคอิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู ฮิท เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
And lucky for me
(แอนด์ ลัคคิ ฟอร์ มี)
I see a fine young lady’s eyeing me
(ไอ ซี อะ ไฟน ยัง เล๊ดี้ eyeings มี)

All The lights are low
(ออล เดอะ ไล๊ท แซร์ โลว)
And her friends were all around
(แอนด์ เฮอ เฟรน เวอ ออล อะราวนฺดฺ)
I walked up to her slow
(ไอ ว๊อล์ค อั๊พ ทู เฮอ สโลว์)
And you know what happens now
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น นาว)
She turned around
(ชี เทิร์น อะราวนฺดฺ)
And she worked in the worst way
(แอนด์ ชี เวิ๊ร์ค อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์)
What more do I have to say
(ว๊อท โม ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)

She took my hand
(ชี ทุค มาย แฮนด์)
We never said a word at all
(วี เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด แอ็ท ดอร์)
We started grindin’
(วี สท๊าร์ท กรี๊ดอิน)
Shorty had me up against the wall
(ชอร์ทดิง แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Ask me about tomorrow
(อาสคฺ มี อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
You know that I don’t care at all
(ยู โนว์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
I just got caught up when she had me up against the
(ไอ จั๊สท ก็อท คอท อั๊พ เว็น ชี แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ)
wall
(วอลล์)

Shorty had me up against the wall
(ชอร์ทดิง แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Mirror mirror on the wall
(มิเร่อร์ มิเร่อร์ ออน เดอะ วอลล์)
Who’s the cutest one you saw
(ฮู เดอะ คิวเดด วัน ยู ซอว์)
She’s underneath the disco ball
(ชี อันเดอะนีธ เดอะ ดิสโค บอล)
The disco ball
(เดอะ ดิสโค บอล)
The disco ball
(เดอะ ดิสโค บอล)
Standin next to strobe lights
(แสตนดิน เน๊กซท ทู ซทโรบ ไล๊ท)
Dancing hot, looking tight
(แด็นซิง ฮอท , ลุคอิง ไท๊ท)
The freaks sure do come out at night
(เดอะ ฟรี๊ค ชัวร์ ดู คัม เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท)
Out at night, night, night
(เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท , ไน๊ท , ไน๊ท)

What more do I have to say
(ว๊อท โม ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)
Two Step
(ทู สเท็พ)
She took my hand
(ชี ทุค มาย แฮนด์)
We never said a word at all
(วี เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด แอ็ท ดอร์)
We started grindin’
(วี สท๊าร์ท กรี๊ดอิน)
Shorty had me up against the wall
(ชอร์ทดิง แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Ask me about tomorrow
(อาสคฺ มี อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
You know that I don’t care at all
(ยู โนว์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
I just got caught up when she had me up against the
(ไอ จั๊สท ก็อท คอท อั๊พ เว็น ชี แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ)
wall [at all]
(วอลล์ [ แอ็ท ดอร์ ])

She took my hand
(ชี ทุค มาย แฮนด์)
We never said a word at all
(วี เน๊เฝ่อร์ เซ็ด อะ เวิร์ด แอ็ท ดอร์)
We started grindin’
(วี สท๊าร์ท กรี๊ดอิน)
Shorty had me up against the wall
(ชอร์ทดิง แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Ask me about tomorrow
(อาสคฺ มี อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
You know that I don’t care at all [at all]
(ยู โนว์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์ [ แอ็ท ดอร์ ])
I just got caught up when she had me up against the
(ไอ จั๊สท ก็อท คอท อั๊พ เว็น ชี แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ)
wall [wall]
(วอลล์ [ วอลล์ ])

I just got caught up when you had me up against the
(ไอ จั๊สท ก็อท คอท อั๊พ เว็น ยู แฮ็ด มี อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ)
wall
(วอลล์)
We don’t, we don’t care at all
(วี ด้อนท์ , วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Just get caught up when you’re
(จั๊สท เก็ท คอท อั๊พ เว็น ยัวร์)
Up against the wall
(อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

We don’t, we don’t care at all
(วี ด้อนท์ , วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Let, let me see you
(เล็ท , เล็ท มี ซี ยู)
Up, up against the wall
(อั๊พ , อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

We don’t, we don’t care at all
(วี ด้อนท์ , วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Just get caught up when you’re up against the wall
(จั๊สท เก็ท คอท อั๊พ เว็น ยัวร์ อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
We don’t, we don’t care at all
(วี ด้อนท์ , วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
You know we don’t care at all
(ยู โนว์ วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
Let, let me see you
(เล็ท , เล็ท มี ซี ยู)
Up, up against the wall
(อั๊พ , อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up Against The Wall คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น