เนื้อเพลง I Will…But คำอ่านไทย SheDaisy

I won’t be bored
(ไอ ว็อนท บี บอรฺ)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)
Hey!
(เฮ !)

I won’t be your dirty secret
(ไอ ว็อนท บี ยุร เดอทิ ซี๊เขร็ท)
I won’t be your cure-all pill
(ไอ ว็อนท บี ยุร เคียวรํ ออล พิลล์)
And I won’t run to fetch the water
(แอนด์ ดาย ว็อนท รัน ทู เฟ็ซ เดอะ ว๊อเท่อร)
Just to tumble down the hill
(จั๊สท ทู ทัมเบิล เดาน เดอะ ฮิลล์)

I won’t be your Friday paycheck
(ไอ ว็อนท บี ยุร ฟไรดิ เพแชค)
I won’t be the prize you flaunt
(ไอ ว็อนท บี เดอะ ไพร๊ซ์ ยู ฟลอนท)
And I won’t be your Martha Stewart, baby
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี ยุร มาสตา สเตอเหวิด , เบ๊บี้)
Or your all-night restaurant
(ออ ยุร ออล ไน๊ท เรซเทอรอง)

Chorus :
(ค๊อรัส :)
But I will, I will, I will be your everything
(บั๊ท ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล บี ยุร เอ๊วี่ติง)
If you make me feel like a woman should
(อิ๊ฟ ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค เก วู๊แม่น เชิด)
I will, I will, I will be the whole shebang
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล บี เดอะ โฮล shebang)
You know I will[…but]
(ยู โนว์ ไอ วิล [ บั๊ท ])

I won’t be your crutch to lean on
(ไอ ว็อนท บี ยุร ครัช ทู ลีน ออน)
I won’t wear stiletto heels
(ไอ ว็อนท แวร์ ซทิเลทโท ฮีล)
I won’t walk a mile in your shoes
(ไอ ว็อนท ว๊อล์ค กา ไมล อิน ยุร ชู)
Just so I know how it feels
(จั๊สท โซ ไอ โนว์ ฮาว อิท ฟีล)

I won’t be your obligation
(ไอ ว็อนท บี ยุร ออบลิเกฌัน)
I won’t be your Barbie doll
(ไอ ว็อนท บี ยุร Barbie ดอลล์)
I won’t be the portrait of perfection
(ไอ ว็อนท บี เดอะ พ๊อร์ทเถรท อ็อฝ เพอะเฟคฌัน)
To adorn your wall
(ทู อะดอน ยุร วอลล์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Hey, you know, you know I will
(เฮ , ยู โนว์ , ยู โนว์ ไอ วิล)
All right
(ออล ไร๊ท)

I won’t be your lifetime girlfriend
(ไอ ว็อนท บี ยุร ไลฟ์ไทม์ เกลิลเฟรน)
I won’t be just one of the guys
(ไอ ว็อนท บี จั๊สท วัน อ็อฝ เดอะ กาย)
I won’t be your mama’s favorite
(ไอ ว็อนท บี ยุร มามะ เฟเฝอะริท)
I refuse to be the last in line
(ไอ รีฟิ๊วส ทู บี เดอะ ล๊าสท อิน ไลน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Yeah, I will, I will, I will be your everything
(เย่ , ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล บี ยุร เอ๊วี่ติง)
I will, I will be the whole shebang
(ไอ วิล , ไอ วิล บี เดอะ โฮล shebang)
I will, I will be your everything
(ไอ วิล , ไอ วิล บี ยุร เอ๊วี่ติง)
I will, I will, I will, I will
(ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล)
Yeah
(เย่)
You know I will you know, you know I will
(ยู โนว์ ไอ วิล ยู โนว์ , ยู โนว์ ไอ วิล)
You know I will, you know, you know I will, yeah
(ยู โนว์ ไอ วิล , ยู โนว์ , ยู โนว์ ไอ วิล , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will…But คำอ่านไทย SheDaisy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น