เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Ne-Yo feat Peddi Peddi

[Peddi]
([ Peddi ])
que linda ma, que linda ma, tu que linda ma, que linda ma, que linda ma
(ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ทู ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา)
Let’s go!
(เล็ท โก !)

[Ne-Yo]
([ Ne โย ])
The room is spinnin’
(เดอะ รูม อีส สปินนิน)
And I can’t breathe
(แอนด์ ดาย แค็นท บรีฑ)
And o0h my head is just achin’
(แอนด์ o0h มาย เฮด อีส จั๊สท แอซชิน)
Hands won’t stop sweatin’
(แฮนด์ ว็อนท สท๊อพ สเวเดน)
And my knees girl they just wont stop shakin’
(แอนด์ มาย นี เกิร์ล เด จั๊สท ว็อนท สท๊อพ เชคกิน)
My stomach is turnin’ flips
(มาย สโท๊มัช อีส เทินนิน ฟลิพ)
And I feel sick
(แอนด์ ดาย ฟีล ซิ๊ค)
Yea see [yeah]
(เย ซี [ เย่ ])
And this is all just at the thought of you leavin’ me
(แอนด์ ดิส ซิส ซอร์ จั๊สท แอ็ท เดอะ ธอท อ็อฝ ยู เลวิน มี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
[baby I’m a fool]
([ เบ๊บี้ แอม มา ฟูล ])
Am I stupid?
(แอ็ม ไอ สทิ๊วผิด)
[baby I’m a fiend]
([ เบ๊บี้ แอม มา ฟีนด ])
Addicted to it
(แอ๊ดดิคท ทู อิท)
[baby I don’t know]
([ เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ ])
But your my get right when it’s rong
(บั๊ท ยุร มาย เก็ท ไร๊ท เว็น อิทซ rong)
[baby it’s your smile]
([ เบ๊บี้ อิทซ ยุร สไมล์ ])
Makes me happy
(เม้ค มี แฮ๊พพี่)
[baby it’s your touch]
([ เบ๊บี้ อิทซ ยุร ทั๊ช ])
So relaxing
(โซ relaxings)
[whatever it is]
([ ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ])
Without it i just can’t go on
(วิธเอ๊าท ดิธ ไอ จั๊สท แค็นท โก ออน)
And I want you to know that
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I don’t need nothin’ else
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด นอทติน เอ๊ลส)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)

Never gonna be without cha’
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี วิธเอ๊าท ชา)
See myself with only you
(ซี ไมเซลฟ วิธ โอ๊นลี่ ยู)
I finally found my inspiration
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด มาย อินซพิเรฌัน)
Here your voice sing
(เฮียร ยุร ว๊อยซ์ ซิง)
[baby wooohhoo00oo]
([ เบ๊บี้ wooohhoo00oo ])
Anything I gotcha’
(เอนอิธิง ไอ ก๊อดชา)
Watcha’ want indeed I’ll be
(วัทช่า ว้อนท อินดี๊ด อิลล บี)
Cuz you are my everything
(คัซ ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
So baby please just
(โซ เบ๊บี้ พลีซ จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
[baby I’m a fool]
([ เบ๊บี้ แอม มา ฟูล ])
Am I stupid?
(แอ็ม ไอ สทิ๊วผิด)
[baby I’m a fiend]
([ เบ๊บี้ แอม มา ฟีนด ])
Addicted to it
(แอ๊ดดิคท ทู อิท)
[baby I don’t know]
([ เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ ])
But your my get right when it’s wrong
(บั๊ท ยุร มาย เก็ท ไร๊ท เว็น อิทซ รอง)
[baby it’s your smile]
([ เบ๊บี้ อิทซ ยุร สไมล์ ])
Makes me happy
(เม้ค มี แฮ๊พพี่)
[baby it’s your touch]
([ เบ๊บี้ อิทซ ยุร ทั๊ช ])
So relaxing
(โซ relaxings)
[whatever it is]
([ ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส ])
Without you I just can’t go on
(วิธเอ๊าท ยู ไอ จั๊สท แค็นท โก ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I don’t need nothin’ else
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด นอทติน เอ๊ลส)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)

[Peddi]
([ Peddi ])

que linda ma, que linda ma, tu que linda ma, que linda ma, que linda ma, que linda ma, tu que linda ma, que linda ma
(ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ทู ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา , ทู ครี ลินดา มา , ครี ลินดา มา)

Dah dah dah dah dah
(Dah dah dah dah dah)
NOW
(นาว)
Live from the 215
(ไล้ฝ ฟรอม เดอะ 215)
My babygirl ride right on my left handside
(มาย เบบี้เกิล ไรด์ ไร๊ท ออน มาย เล๊ฟท handside)
Mercedes rug slide through the palm of a dime
(เมอร์ซีดีส รัก สไล๊ด ทรู เดอะ พาล์ม อ็อฝ อะ ไดม)
The brother known best
(เดอะ บร๊าเท่อรํ โนน เบ๊สท์)
Its the prince
(อิทซ เดอะ พริ๊นซ์)
And you my princess
(แอนด์ ยู มาย พรีนเซ็ซ)
Let’s get it on
(เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Mami que-linda
(มัมมี ครี ลินดา)
Look at cha’ beautiful smile
(ลุ๊ค แกท ชา บยูทิฟุล สไมล์)
I don’t wanna leave ya
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ ยา)
Why don’t cha stay for a while
(วาย ด้อนท์ ชา สเทย์ ฟอร์ รา ไวล์)
I love to love ya
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยา)
Like heavy bum-bum-tiddly-dee
(ไล๊ค เฮ๊ฝฝี่ บัม บัม tiddly ดี)
Take off ya sneaks
(เท้ค ออฟฟ ยา ซนีค)
And leme tickle ya feet
(แอนด์ leme ทิกเคิล ยา ฟีท)
Peddi a libra
(Peddi อะ ไลบระ)
You think that Peddi a freak
(ยู ทริ๊งค แดท Peddi อะ ฟรี๊ค)
Oooh you a leo
(อู้ ยู อะ ลีโอ)
I heard they rather unique
(ไอ เฮิด เด ร๊าเธ่อร์ ยูนี๊ค)
Your sucha diva
(ยุร sucha ดีว่า)
Your sucha pleasure to meet
(ยุร sucha พเลฉเออะ ทู มี๊ท)
Your 1 of ur stature
(ยุร วัน อ็อฝ ur ซแทชเออะ)
1 in a million
(วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
Nothin’ else matters
(นอทติน เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์)

[Ne-yo]
([ Ne โย ])
I love to turn you on
(ไอ ลัฝ ทู เทิร์น ยู ออน)
Your like my favorite song
(ยุร ไล๊ค มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
Without you would be wrong
(วิธเอ๊าท ยู เวิด บี รอง)
[would be wrong]
([ เวิด บี รอง ])
Forever and always
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ ออลเว)
Did you know what you do for me?
(ดิด ยู โนว์ ว๊อท ยู ดู ฟอร์ มี)
Love you you’re my melody
(ลัฝ ยู ยัวร์ มาย เมลโอะดิ)
Wearin’ my heart on my sleeve
(เวียริน มาย ฮาร์ท ออน มาย ซลีฝ)
[music]
([ มิ๊วสิค ])
You’re all I need
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I just can’t help myself
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I don’t need nothin’ else
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด นอทติน เอ๊ลส)
All I need is you
(ออล ไอ นี๊ด อีส ยู)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)
Why don’t you just
(วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Stay with me
(สเทย์ วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Ne-Yo feat Peddi Peddi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น