เนื้อเพลง Die for You คำอ่านไทย Nelly

You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ ])
You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for, you]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ , ยู ])

I remember feburary 27 1994
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ feburary 27 1994)
Tryin to make it to the hospital through 3 inches of snow
(ทายอิน ทู เม้ค อิท ทู เดอะ ฮ๊อสพิท่อล ทรู ที อินเชด อ็อฝ สโนว์)
Somethings goin wrong i can tell but i dont know
(ซัมติง โกอิน รอง ไอ แคน เทลล บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์)
I got this feelin in my gut this aint how i supposed 2 go
(ไอ ก็อท ดิส ฟีลิน อิน มาย กัท ดิส เอน ฮาว ไอ ซั๊พโพ้ส ทู โก)
3 pounds 2 ounces and 2 months premature
(ที เพานด ทู อันซ แซน ทู มั้นธ พรีเมเจ้อร์)
To the incubator is she gon make it they aint sure
(ทู ดิ อีนคิวเบเทอะ อีส ชี ก็อน เม้ค อิท เด เอน ชัวร์)
Automatically i placed the blame on my health
(ออโทะแมทอิแค็ลลิ ไอ เพลส เดอะ เบลม ออน มาย เฮ็ลธ)
Hell im a father mayne, i placed the blame on myself
(เฮ็ลล แอม มา ฟ๊าเท่อร เมน , ไอ เพลส เดอะ เบลม ออน ไมเซลฟ)
Was it somethin that i smoked, did i eat or did i drink it
(วอส ซิท ซัมติน แดท ไอ สโม๊ค , ดิด ดาย อี๊ท ออ ดิด ดาย ดริ๊งค อิท)
Or was it somethin i was doin that i did or did i think it
(ออ วอส ซิท ซัมติน นาย วอส โดย แดท ไอ ดิด ออ ดิด ดาย ทริ๊งค อิท)
Watchin her breathe through her holes in her nose
(วันชิน เฮอ บรีฑ ทรู เฮอ โฮล ซิน เฮอ โน้ส)
Whats this ckg machine, wats this sh*t on her toes
(ว๊อท ดิส ckg แมชชีน , วัท ดิส ฌะ *ที ออน เฮอ โท)
This 94 im 85 so im spooked as can be
(ดิส 94 แอม 85 โซ แอม ซพูค แอส แคน บี)
Im prayin and im askin why he do this to me
(แอม เพลย์อิน แอนด์ แอม แอสกิน วาย ฮี ดู ดิส ทู มี)
See, i used to hold you in the palm of my hand
(ซี , ไอ ยู๊ส ทู โฮลด์ ยู อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ มาย แฮนด์)
And jus to see you pull through, sh*t i knew you’d pull through
(แอนด์ ยูส ทู ซี ยู พูลล ทรู , ฌะ *ที ไอ นยู ยูต พูลล ทรู)

You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ ])
You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for, you]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ , ยู ])

March the 2nd, 1999
(มาร์ช เดอะ 2nd , 1999)
The yurrr and the date i got my little mine
(เดอะ yurrr แอนด์ เดอะ เดท ไอ ก็อท มาย ลิ๊ทเทิ่ล ไมน์)
I guess i felt how my father felt and his father felt
(ไอ เกสส ซาย เฟ็ลท ฮาว มาย ฟ๊าเท่อร เฟ็ลท แอนด์ ฮิส ฟ๊าเท่อร เฟ็ลท)
And his father must have felt to see hiself
(แอนด์ ฮิส ฟ๊าเท่อร มัสท์ แฮ็ฝ เฟ็ลท ทู ซี hiself)
Its like a lil me in the flesh
(อิทซ ไล๊ค เก ลิล มี อิน เดอะ เฟลช)
He got my blood and my heart in his chest
(ฮี ก็อท มาย บลัด แอนด์ มาย ฮาร์ท อิน ฮิส เชสทํ)
Needless to say man i love him to death
(นีดเล็ซ ทู เซย์ แมน นาย ลัฝ ฮิม ทู เด้ท)
Teach him if he disrespect me im’a love him to death
(ที๊ช ฮิม อิ๊ฟ ฮี ดิซริซเพคท มี แอมอา ลัฝ ฮิม ทู เด้ท)
Left to go outa town right after he was born
(เล๊ฟท ทู โก เอ้าดา ทาวน์ ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร ฮี วอส บอน)
Got a record deal 3 months later, daddy was gone
(ก็อท ดา เร๊คขอร์ด ดีล ที มั้นธ เลทเออะ , แดดดิ วอส กอน)
Its like im tryin to raise him over the phone
(อิทซ ไล๊ค แอม ทายอิน ทู เร้ส ฮิม โอ๊เฝ่อร เดอะ โฟน)
He barely kno my face when he see it but he know my tone
(ฮี แบลิ โน มาย เฟซ เว็น ฮี ซี อิท บั๊ท ฮี โนว์ มาย โทน)
Im up at night like do he know who his daddy is
(แอม อั๊พ แอ็ท ไน๊ท ไล๊ค ดู ฮี โนว์ ฮู ฮิส แดดดิ อีส)
Im real close to sayin f*ck the showbiz
(แอม เรียล โคลส ทู เซย์อิน เอฟ *ck เดอะ showbiz)
But when i hurr him call his daddy na
(บั๊ท เว็น นาย hurr ฮิม คอลลํ ฮิส แดดดิ นา)
And when i hurr him tell his friends i wanna be jus like my daddy na
(แอนด์ เว็น นาย hurr ฮิม เทลล ฮิส เฟรน ซาย วอนนา บี ยูส ไล๊ค มาย แดดดิ นา)
Hope he forgive me for the sacrifice
(โฮพ ฮี ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ เดอะ แซ๊คริไฟซ์)
So he can have a better life, than i had
(โซ ฮี แคน แฮ็ฝ อะ เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ , แฑ็น นาย แฮ็ด)

You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ ])
You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ ])
You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ ])
You, dontcha know i’d die for ya
(ยู , ด้อนชา โนว์ อาย ดาย ฟอร์ ยา)
I’d lay down my life for ya [i would, die for, you]
(อาย เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยา [ ไอ เวิด , ดาย ฟอร์ , ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Die for You คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น