เนื้อเพลง Unbreakable คำอ่านไทย Alicia Keys

Clap your hands everybody
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้)
Clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮนด์)
Come on, keep it going
(คัมมอน , คี๊พ อิท โกอิ้ง)
Clap your hands everybody
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้)
Clap your hands everybody
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้)
Clap your hand
(คแล็พ ยุร แฮนด์)
Lets do it ,you ready?
(เล็ท ดู อิท , ยู เร๊ดี้)
Come on
(คัมมอน)

We could fight like Ike and Tina
(วี เคิด ไฟ้ท ไล๊ค Ike แอนด์ ทีน่า)
Or give back like Bill and Camille
(ออ กี๊ฝ แบ็ค ไล๊ค บิลล์ แอนด์ Camille)
Be rich like Oprah and Steadman
(บี ริ๊ช ไล๊ค โอปราห์ แอนด์ Steadman)
Or instead struggle like Flow and James Evans
(ออ อินสเท๊ด สทรั๊กเกิ้ล ไล๊ค โฟลว์ แอนด์ เจม เอฝเวน)
Cuz he ain’t no different from you
(คัซ ฮี เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ยู)
And she ain’t no different from me
(แอนด์ ชี เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม มี)
So we got to live our dreams
(โซ วี ก็อท ทู ไล้ฝ เอ๊า ดรีม)
Like the people on TV
(ไล๊ค เดอะ พี๊เพิ่ล ออน ทีวี)

We gotta stay tuned
(วี กอททะ สเทย์ จูน)
Cuz there’s more to see [Unbreakable]
(คัซ แดร์ โม ทู ซี [ อันเบรกเคเบิล ])
Through the technical difficulties [Unbreakable]
(ทรู เดอะ เทคนิแค็ล ดิฟฟิคัลทิ [ อันเบรกเคเบิล ])
We might have to take a break
(วี ไมท แฮ็ฝ ทู เท้ค เก เบร๊ค)
But ya’ll know we’ll be back next week
(บั๊ท ยอล โนว์ เวลล บี แบ็ค เน๊กซท วี๊ค)
I’m singing this love is unbreakable
(แอม ซิงกิง ดิส ลัฝ อีส อันเบรกเคเบิล)
Oh yeah yeah…
(โอ เย่ เย่)

Yeah, clap your hands everybody
(เย่ , คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้)
Clap your hands everybody
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้)
Lets do it like this, come on
(เล็ท ดู อิท ไล๊ค ดิส , คัมมอน)

See, we could act out like Will and Jada[Will and Jada]
(ซี , วี เคิด แอ๊คท เอ๊าท ไล๊ค วิล แอนด์ Jada [ วิล แอนด์ Jada ])
Or like Kimora and Russell makin’ paper, oh yeah
(ออ ไล๊ค Kimora แอนด์ รัสเซล เมกิน เพ๊เพ่อร์ , โอ เย่)
All in the family like the Jacksons[like the Jacksons]
(ออล อิน เดอะ แฟ๊มิลี่ ไล๊ค เดอะ แจคสัน [ ไล๊ค เดอะ แจคสัน ])
And have enough kids to make a band like Joe and Catherine, yeah
(แอนด์ แฮ็ฝ อีน๊าฟ คิด ทู เม้ค เก แบนด์ ไล๊ค โจ แอนด์ แคเธอรีน , เย่)

She ain’t no different from me
(ชี เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม มี)
And he ain’t no different from you
(แอนด์ ฮี เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ยู)
So we got to live our dreams
(โซ วี ก็อท ทู ไล้ฝ เอ๊า ดรีม)
Like the people on TV
(ไล๊ค เดอะ พี๊เพิ่ล ออน ทีวี)

We gotta stay tuned
(วี กอททะ สเทย์ จูน)
Cuz there’s more to see [Unbreakable]
(คัซ แดร์ โม ทู ซี [ อันเบรกเคเบิล ])
Through the technical difficulties [Unbreakable]
(ทรู เดอะ เทคนิแค็ล ดิฟฟิคัลทิ [ อันเบรกเคเบิล ])
We might have to take a break
(วี ไมท แฮ็ฝ ทู เท้ค เก เบร๊ค)
But ya’ll know we’ll be back next week
(บั๊ท ยอล โนว์ เวลล บี แบ็ค เน๊กซท วี๊ค)
I’m singing this love is unbreakable
(แอม ซิงกิง ดิส ลัฝ อีส อันเบรกเคเบิล)

We’re living our dreams…yeah…
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า ดรีม เย่)
We’re living our dreams
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า ดรีม)
We’re living our dreams
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า ดรีม)
We’re living our dreeeeeeeeeeeeams
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า dreeeeeeeeeeeeams)
[ooooooooooooooooohhhhhhhhh]
([ ooooooooooooooooohhhhhhhhh ])
We’re living our dreams[We’re living our dreams]
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า ดรีม [ เวอ ลีฝอิง เอ๊า ดรีม ])
We’re living our dreams[We’re living our dreams]
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า ดรีม [ เวอ ลีฝอิง เอ๊า ดรีม ])
We’re living our dreeeeeeeeeeeeams
(เวีย ลีฝอิง เอ๊า dreeeeeeeeeeeeams)
[oooooooohhhhhhh oohhh yeah yeah]
([ oooooooohhhhhhh อู้ เย่ เย่ ])

And we got to stay tuned
(แอนด์ วี ก็อท ทู สเทย์ จูน)
Cuz there’s more to see [Unbreakable]
(คัซ แดร์ โม ทู ซี [ อันเบรกเคเบิล ])
Through the technical difficulties [Unbreakable]
(ทรู เดอะ เทคนิแค็ล ดิฟฟิคัลทิ [ อันเบรกเคเบิล ])
We might have to take a break
(วี ไมท แฮ็ฝ ทู เท้ค เก เบร๊ค)
But ya’ll know we’ll be back next week
(บั๊ท ยอล โนว์ เวลล บี แบ็ค เน๊กซท วี๊ค)
I’m singing this love is unbreakable
(แอม ซิงกิง ดิส ลัฝ อีส อันเบรกเคเบิล)
Sing it one more time now
(ซิง อิท วัน โม ไทม์ นาว)
Ya’ll know we’ll be breaking up
(ยอล โนว์ เวลล บี บเรคคิง อั๊พ)
But we just might be back next week
(บั๊ท วี จั๊สท ไมท บี แบ็ค เน๊กซท วี๊ค)
This love is unbreakable[ha,ha,ha,yeah,yeah]
(ดิส ลัฝ อีส อันเบรกเคเบิล [ ฮา , ฮา , ฮา , เย่ , เย่ ])
Break it down, break it down like this
(เบร๊ค อิท เดาน , เบร๊ค อิท เดาน ไล๊ค ดิส)
Yeah…
(เย่)

No thing, no money, no sin, no temptation,talking ’bout nothing
(โน ทริง , โน มั๊นนี่ , โน ซิน , โน เทมเทฌัน , ทอคอิง เบาท นัธอิง)
No thing, no money, no sin, no temptation,talking ’bout nothing
(โน ทริง , โน มั๊นนี่ , โน ซิน , โน เทมเทฌัน , ทอคอิง เบาท นัธอิง)
No thing, no money, no sin, no temptation,talking ’bout nothing
(โน ทริง , โน มั๊นนี่ , โน ซิน , โน เทมเทฌัน , ทอคอิง เบาท นัธอิง)
No thing, no money, no sin, no temptation,talking ’bout nothing
(โน ทริง , โน มั๊นนี่ , โน ซิน , โน เทมเทฌัน , ทอคอิง เบาท นัธอิง)
Yeeeeeeaaaaahhh…….
(Yeeeeeeaaaaahhh)
[Unbreakable]
([ อันเบรกเคเบิล ])
Yeah, yeah,yeah,yeah,yeah,yeah,yeah,yeah,yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[Unbreakable]
([ อันเบรกเคเบิล ])
We just might be breaking up
(วี จั๊สท ไมท บี บเรคคิง อั๊พ)
But ya’ll know we’ll be back next week
(บั๊ท ยอล โนว์ เวลล บี แบ็ค เน๊กซท วี๊ค)
I’m singing this love is unbreakable
(แอม ซิงกิง ดิส ลัฝ อีส อันเบรกเคเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unbreakable คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น