เนื้อเพลง Mr. Garfield คำอ่านไทย Johnny Cash

Mr Garfield been shot down shot down shot down Mr Garfield been shot down low
(มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน โลว)
Me and my brother was down close to the depot when I heard the report of a pistol
(มี แอนด์ มาย บร๊าเท่อรํ วอส เดาน โคลส ทู เดอะ ดี๊โพ้ เว็น นาย เฮิด เดอะ รีผอร์ท อ็อฝ อะ พิ๊สท่อล)
My brother run out and come back in all excited
(มาย บร๊าเท่อรํ รัน เอ๊าท แอนด์ คัม แบ็ค อิน ออล เอ็กไซ๊ทํ)
And I said what was it and he said it was the report of a pistol and then he said
(แอนด์ ดาย เซ็ด ว๊อท วอส ซิท แอนด์ ฮี เซ็ด ดิท วอส เดอะ รีผอร์ท อ็อฝ อะ พิ๊สท่อล แอนด์ เด็น ฮี เซ็ด)
Mr Garfield been shot down shot down shot down Mr Garfield been shot down low
(มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน โลว)
Lord I knew the President was supposed to be at the depot that day
(หลอร์ด ดาย นยู เดอะ เพร๊สซิเด้นท วอส ซั๊พโพ้ส ทู บี แอ็ท เดอะ ดี๊โพ้ แดท เดย์)
And we just would’t believe that he’s shot
(แอนด์ วี จั๊สท wouldt บีลี๊ฝ แดท อีส ฌ็อท)
But we’d run over there and there was so many folks around
(บั๊ท เว็ด รัน โอ๊เฝ่อร แดร์ แอนด์ แดร์ วอส โซ เมนอิ โฟล้ค อะราวนฺดฺ)
That we couldn’t see him but some lady was standin’ there cryin’
(แดท วี คูดซึ่น ซี ฮิม บั๊ท ซัม เล๊ดี้ วอส แสตนดิน แดร์ คายอิน)
And I said m’am what was it that happened m’am and she said
(แอนด์ ดาย เซ็ด แมม ว๊อท วอส ซิท แดท แฮ๊พเพ่น แมม แอนด์ ชี เซ็ด)
Mr Garfield been shot down shot down shot down Mr Garfield been shot down low
(มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน โลว)
Well everybody drifted off toward home finally
(เวลล เอวี่บอดี้ ดริฟท์ ออฟฟ ทูวอด โฮม ไฟแน็ลลิ)
And they looked like they felt about as bad as I did
(แอนด์ เด ลุ๊ค ไล๊ค เด เฟ็ลท อะเบ๊าท แอส แบ้ด แอส ซาย ดิด)
But in a few weeks I heard that the President was still alive
(บั๊ท อิน อะ ฟิว วี๊ค ซาย เฮิด แดท เดอะ เพร๊สซิเด้นท วอส สทิลล อะไล๊ฝ)
And I told my brother I said let’s get on that train and go to where he’s laid up hurt
(แอนด์ ดาย โทลด มาย บร๊าเท่อรํ ไอ เซ็ด เล็ท เก็ท ออน แดท เทรน แอนด์ โก ทู แวร์ อีส เลด อั๊พ เฮิร์ท)
Well when we got to his big house up there I asked the fellow
(เวลล เว็น วี ก็อท ทู ฮิส บิ๊ก เฮ้าส อั๊พ แดร์ ไอ อาสคฺ เดอะ เฟ๊ลโล่ว)
I said who was it that did it who was it that shoot the President
(ไอ เซ็ด ฮู วอส ซิท แดท ดิด ดิท ฮู วอส ซิท แดท ชู๊ท เดอะ เพร๊สซิเด้นท)
And he said it was Charlie Guiteau that shoot Mr Garfield and I said
(แอนด์ ฮี เซ็ด ดิท วอส ชาร์ริ Guiteau แดท ชู๊ท มีซเทอะ Garfield แอนด์ ดาย เซ็ด)
Charlie Guiteau done shot down a good man good man
(ชาร์ริ Guiteau ดัน ฌ็อท เดาน อะ กู๊ด แมน กู๊ด แมน)
Charlie Guiteau done shot down a good man low
(ชาร์ริ Guiteau ดัน ฌ็อท เดาน อะ กู๊ด แมน โลว)
I heard some fellow there that had been in the house to see the President
(ไอ เฮิด ซัม เฟ๊ลโล่ว แดร์ แดท แฮ็ด บีน อิน เดอะ เฮ้าส ทู ซี เดอะ เพร๊สซิเด้นท)
And I sidled up him to listen to what he was tellin’ and he said
(แอนด์ ดาย sidled อั๊พ ฮิม ทู ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ฮี วอส เทลลิน แอนด์ ฮี เซ็ด)
Mrs Lucretia Garfield was always at his side
(มีซซิซ Lucretia Garfield วอส ออลเว แอ็ท ฮิส ไซด์)
In the heat of the day fannin’ him when he was hot
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ เดย์ fannin ฮิม เว็น ฮี วอส ฮอท)
He said that just that day the President said to Mrs Lucretia
(ฮี เซ็ด แดท จั๊สท แดท เดย์ เดอะ เพร๊สซิเด้นท เซ็ด ทู มีซซิซ Lucretia)
He said Crete honey [he called her Crete]
(ฮี เซ็ด Crete ฮั๊นนี่ [ ฮี คอลลํ เฮอ Crete ])
Said if somethin’ worse happens to me after awhile you get yourself a good man
(เซ็ด อิ๊ฟ ซัมติน เวิ๊ร์ส แฮ๊พเพ่น ทู มี แอ๊ฟเท่อร อะวายลฺ ยู เก็ท ยุรเซลฟ อะ กู๊ด แมน)
And Mrs Lucretia said James [she called him James]
(แอนด์ มีซซิซ Lucretia เซ็ด เจม [ ชี คอลลํ ฮิม เจม ])
She said I won’t hear to that now she said I love you too much but he said
(ชี เซ็ด ดาย ว็อนท เฮียร ทู แดท นาว ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู ทู มัช บั๊ท ฮี เซ็ด)
You’ll make some good man a good wife good wife
(โยว เม้ค ซัม กู๊ด แมน อะ กู๊ด ไว๊ฟ กู๊ด ไว๊ฟ)
You’ll make some man a good good good wife
(โยว เม้ค ซัม แมน อะ กู๊ด กู๊ด กู๊ด ไว๊ฟ)
[Don’t pull in single harness all your life good gal
([ ด้อนท์ พูลล อิน ซิ๊งเกิ้ล ฮาเน็ซ ซอร์ ยุร ไล๊ฟ กู๊ด แก็ล)
Don’t pull in single harness all your life]
(ด้อนท์ พูลล อิน ซิ๊งเกิ้ล ฮาเน็ซ ซอร์ ยุร ไล๊ฟ ])
That’s what he said don’t pull in single harness all your life
(แด้ท ว๊อท ฮี เซ็ด ด้อนท์ พูลล อิน ซิ๊งเกิ้ล ฮาเน็ซ ซอร์ ยุร ไล๊ฟ)
Well a few days later I come back to where the President was restin’
(เวลล อะ ฟิว เดย์ เลทเออะ ไอ คัม แบ็ค ทู แวร์ เดอะ เพร๊สซิเด้นท วอส เรสติน)
And it seems everybody was cryin’
(แอนด์ ดิท ซีม เอวี่บอดี้ วอส คายอิน)
The flag was hangin’ halfway up to the flagpole in front of the house
(เดอะ แฟล๊ก วอส แฮนจิ้น ฮอฟเวย์ อั๊พ ทู เดอะ flagpole อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ เฮ้าส)
And everybody looked so sad and I asked a soldier boy there
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ลุ๊ค โซ แซ้ด แอนด์ ดาย อาสคฺ อะ โซ๊ลเจ้อร์ บอย แดร์)
And I said is is is Mr Garfield and he said yeah he’s gone
(แอนด์ ดาย เซ็ด อีส ซิส อีส มีซเทอะ Garfield แอนด์ ฮี เซ็ด เย่ อีส กอน)
Gonna lay him in that cold lonesome ground down low
(กอนนะ เลย์ ฮิม อิน แดท โคลด์ โลนซัม กราวนด์ เดาน โลว)
Gonna lay him in that cold lonesome ground
(กอนนะ เลย์ ฮิม อิน แดท โคลด์ โลนซัม กราวนด์)
Well they laid the President by that long cold branch Mr Garfield’s been laid down low
(เวลล เด เลด เดอะ เพร๊สซิเด้นท บาย แดท ลอง โคลด์ บร๊านชฺ มีซเทอะ Garfields บีน เลด เดาน โลว)
Mr Garfield has been shot dow Mr Garfield’s been shot
(มีซเทอะ Garfield แฮ็ส บีน ฌ็อท เดา มีซเทอะ Garfields บีน ฌ็อท)
[Mr Garfield been shot down shot down shot down Mr Garfield been shot down low]
([ มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน ฌ็อท เดาน มีซเทอะ Garfield บีน ฌ็อท เดาน โลว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Garfield คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น