เนื้อเพลง Turpentine Chaser คำอ่านไทย Dashboard Confessional

This paint has been tasting of lead
(ดิส เพ้นท แฮ็ส บีน เทสติง อ็อฝ ลี๊ด)
& their chips will fall as they may,
(& แดร์ ชิพ วิล ฟอลล์ แอส เด เมย์ ,)
but it’s not just my finish that is peeling,
(บั๊ท อิทซ น็อท จั๊สท มาย ฟิ๊หนิช แดท อีส peelings ,)
& it is not alone fleeing these walls.
(& อิท อีส น็อท อะโลน fleeings ฑิส วอลล์)

Well sooner of later this cold
(เวลล ซูเนอร์ อ็อฝ เลทเออะ ดิส โคลด์)
it’s gonna break
(อิทซ กอนนะ เบร๊ค)
& our hands will be warm again,
(& เอ๊า แฮนด์ วิล บี วอร์ม อะเกน ,)
but all I want is not to need you now.
(บั๊ท ดอร์ ไอ ว้อนท อีส น็อท ทู นี๊ด ยู นาว)
And sooner or later this cold
(แอนด์ ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ดิส โคลด์)
it’s gonna break
(อิทซ กอนนะ เบร๊ค)
& our words will be heard again,
(& เอ๊า เวิร์ด วิล บี เฮิด อะเกน ,)
but all I want are vows of silence now.
(บั๊ท ดอร์ ไอ ว้อนท อาร์ โฝว อ็อฝ ไซเล็นซ นาว)

This turpentine chaser’s got kick
(ดิส เทอเพ็นไทน เชเซอร์ ก็อท คิ๊ค)
& the rag that it’s soaked in is rich.
(& เดอะ แร๊ก แดท อิทซ โซค อิน อีส ริ๊ช)
The fumes aide the pace of my cleaning
(เดอะ ฟยูม aide เดอะ เพซ อ็อฝ มาย คลีนอิง)
& as soon as I’m done I am gone.
(& แอส ซูน แอส แอม ดัน ไอ แอ็ม กอน)

The frightening facts
(เดอะ ไฟรเทินนิง แฟคท)
we’ve been facing our backs
(หวีบ บีน เฟซอิง เอ๊า แบ็ค)
for so long now
(ฟอร์ โซ ลอง นาว)
are begging for eyes
(อาร์ เบกกิง ฟอร์ อาย)
to bear witness to lies
(ทู แบร์ วิทเหนส ทู ไล)
& indifference.
(& อินดีฟเฟอะเร็นซ)

Now we’re saying aloud
(นาว เวีย เซอิง อะเลาด)
the things we’ve declared in our silence.
(เดอะ ทริง หวีบ ดีแคล์ อิน เอ๊า ไซเล็นซ)
The new coats of paint will not reaquaint
(เดอะ นิว โค๊ท อ็อฝ เพ้นท วิล น็อท reaquaint)
broken hearts to broken homes.
(บโรเค็น ฮาร์ท ทู บโรเค็น โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turpentine Chaser คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น