เนื้อเพลง Love Me, Hate Me คำอ่านไทย Ja Rule

Do you love me, do you hate me
(ดู ยู ลัฝ มี , ดู ยู เฮท มี)
Do you love me, do you hate me
(ดู ยู ลัฝ มี , ดู ยู เฮท มี)
Do you love me, do you hate me
(ดู ยู ลัฝ มี , ดู ยู เฮท มี)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

This world loves me, this world loves me not
(ดิส เวิลด ลัฝ มี , ดิส เวิลด ลัฝ มี น็อท)
I’m torn between the best of both cuz I’m hot
(แอม โทน บีทะวีน เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ โบทรฺ คัซ แอม ฮอท)
In this game so brittely, literaly
(อิน ดิส เกม โซ brittely , literaly)
I got n*ggaz wanna riddle me, get rid of me
(ไอ ก็อท เอ็น *ggaz วอนนา ริ๊ดเดิ้ล มี , เก็ท ริด อ็อฝ มี)
R-U-L-E, need I say more?
(อาร์ ยู แอล อี , นี๊ด ดาย เซย์ โม)
World, hope y’all prepared for the chaos
(เวิลด , โฮพ ยอล พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ เค๊ออส)
Cuz y’all want the beast in me, so I’ma give it
(คัซ ยอล ว้อนท เดอะ บี๊สท อิน มี , โซ แอมอา กี๊ฝ อิท)
Paint pictures vivid, live high as a spirit
(เพ้นท พิ๊คเจ้อร์ ฝีฝอิด , ไล้ฝ ไฮฮ แอส ซา สพีหริท)
Y’all can all jump in it
(ยอล แคน ออล จั๊มพ อิน หนิด)
That’s what you might as well do
(แด้ท ว๊อท ยู ไมท แอส เวลล ดู)
If you gonna live life timid
(อิ๊ฟ ยู กอนนะ ไล้ฝ ไล๊ฟ ทีมอิด)
And I ain’t never been intiminated
(แอนด์ ดาย เอน เน๊เฝ่อร์ บีน intiminated)
Believe me, and I don’t wanna f*ckin breath easy
(บีลี๊ฝ มี , แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ckin บรี๊ทฺรฺ อีสอิ)
I wanna make it hard for these n*ggaz
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ฮาร์ด ฟอร์ ฑิส เอ็น *ggaz)
So when they can’t stand me
(โซ เว็น เด แค็นท สแทนด์ มี)
I’ma make it so these n*ggaz can’t feed they family
(แอมอา เม้ค อิท โซ ฑิส เอ็น *ggaz แค็นท ฟี เด แฟ๊มิลี่)
Now do you love me, or do you hate me?
(นาว ดู ยู ลัฝ มี , ออ ดู ยู เฮท มี)
C’mon and get me, I keep it off safety
(ซีมอน แอนด์ เก็ท มี , ไอ คี๊พ อิท ออฟฟ เซพทิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Do you love me
(ดู ยู ลัฝ มี)
Do you hate me
(ดู ยู เฮท มี)
Ready or not
(เร๊ดี้ ออ น็อท)
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)

There’s nuthin but love spread between me and my n*ggaz
(แดร์ นัทติน บั๊ท ลัฝ สเพร๊ด บีทะวีน มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz)
We bust guns together and f*ck so many b*tches
(วี บัซท กัน ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ เอฟ *ck โซ เมนอิ บี *tches)
But I know that Hell is callin
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท เฮ็ลล อีส คอลลิน)
In the name of the lord just let a n*gga in
(อิน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ หลอร์ด จั๊สท เล็ท ดา เอ็น *gga อิน)
Cuz I ain’t done nuthin wrong, but love thy self
(คัซ ไอ เอน ดัน นัทติน รอง , บั๊ท ลัฝ ไฑ เซลฟ์)
And harm other n*ggaz that wanna stop my health
(แอนด์ ฮาร์ม อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz แดท วอนนา สท๊อพ มาย เฮ็ลธ)
Is that healthy?
(อีส แดท เฮลธิ)
Cuz love’ll never be hand over hand
(คัซ lovell เน๊เฝ่อร์ บี แฮนด์ โอ๊เฝ่อร แฮนด์)
It’s man versus man
(อิทซ แมน เฝอซัซ แมน)
It’s Murda
(อิทซ เมอร์ดา)
If I’m gonna be hated or to be loved
(อิ๊ฟ แอม กอนนะ บี แฮ็ท ออ ทู บี ลัฝ)
I prefer ta live wild and die from slugs
(ไอ พรีเฟอร์ ทา ไล้ฝ ไวลด์ แอนด์ ดาย ฟรอม ซลัก)
What you want from me?
(ว๊อท ยู ว้อนท ฟรอม มี)
Lord I’m only a human
(หลอร์ด แอม โอ๊นลี่ อะ ฮิ๊วแมน)
Tho I bear your name, I’m a devil in chains
(โฑ ไอ แบร์ ยุร เนม , แอม มา เด๊ฝิ้ล อิน เชน)
Release me, cuz Lord only knows it ain’t easy
(รีลี๊ส มี , คัซ หลอร์ด โอ๊นลี่ โนว์ ซิท เอน อีสอิ)
When I’m scarred for life, I know that he sees me
(เว็น แอม สเกลี่ ฟอร์ ไล๊ฟ , ไอ โนว์ แดท ฮี ซี มี)
Now do you love me n*gga
(นาว ดู ยู ลัฝ มี เอ็น *gga)
Or do you hate me n*gga
(ออ ดู ยู เฮท มี เอ็น *gga)
C’mon and get me
(ซีมอน แอนด์ เก็ท มี)
I’m waiting n*gga
(แอม เวททิง เอ็น *gga)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Y’all just wanna watch me rise, then watch me fall
(ยอล จั๊สท วอนนา ว๊อทช มี ไร๊ส , เด็น ว๊อทช มี ฟอลล์)
Before it’s all done I’ma die from it all
(บีฟอร์ อิทซ ซอร์ ดัน แอมอา ดาย ฟรอม อิท ดอร์)
I might OD in a club off drugs like River Phoenix
(ไอ ไมท OD อิน อะ คลับ ออฟฟ ดรัก ไล๊ค ริ๊เฝ่อร์ ฟี๊หนิกซ์)
Or get shot down like BIG and Pac for my genius
(ออ เก็ท ฌ็อท เดาน ไล๊ค บิ๊ก แอนด์ แพค ฟอร์ มาย จี๊เนียส)
I know this worlds seen it before, and here I come
(ไอ โนว์ ดิส เวิลด ซีน หนิด บีฟอร์ , แอนด์ เฮียร ไอ คัม)
I know y’all fiendin for more, and I’m not done
(ไอ โนว์ ยอล ฟรีนดิน ฟอร์ โม , แอนด์ แอม น็อท ดัน)
As long as I can run through current like state times
(แอส ลอง แอส ซาย แคน รัน ทรู เค๊อร์เร้นท ไล๊ค สเทท ไทม์)
Keep up a sane mind, and hand on my iron, I’ma blast off mine
(คี๊พ อั๊พ อะ เซน ไมนด์ , แอนด์ แฮนด์ ออน มาย ไอ๊อ้อน , แอมอา บลาสทํ ออฟฟ ไมน์)
Look in the eyes of a n*gga who seldomely cries
(ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ เอ็น *gga ฮู seldomely ไคร)
I got a beautiful wife and kids, why me?
(ไอ ก็อท ดา บยูทิฟุล ไว๊ฟ แอนด์ คิด , วาย มี)
Y’all cats choose cash and cribs, why me?
(ยอล แค๊ท ชู๊ส แค๊ช แอนด์ คริบ , วาย มี)
If this good livin Lord, why me?
(อิ๊ฟ ดิส กู๊ด ลีฝอิน หลอร์ด , วาย มี)
When I live so dirty yet I’m worthy to be
(เว็น นาย ไล้ฝ โซ เดอทิ เย๊ท แอม เวอฑิ ทู บี)
Number one, the world’s only begotten son
(นั๊มเบ้อร์ วัน , เดอะ เวิลด โอ๊นลี่ บิกอททน ซัน)
Here I come
(เฮียร ไอ คัม)

[Chorus x4]
([ ค๊อรัส x4 ])

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
Do you hate me?
(ดู ยู เฮท มี)
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
Do you hate me?
(ดู ยู เฮท มี)
Here
(เฮียร)
I
(ไอ)
Come
(คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me, Hate Me คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น