เนื้อเพลง Dirty คำอ่านไทย Korn

Keep knocking.
(คี๊พ นอคกิง)
No one’s there.
(โน วัน แดร์)
Pouring down.
(ช เดาน)
Near be felt.
(เนียร์ บี เฟ็ลท)
I’m out here, by myself.
(แอม เอ๊าท เฮียร , บาย ไมเซลฟ)
All alone.
(ออล อะโลน)
Ripping my head off.
(รีพพิง มาย เฮด ออฟฟ)
I hurt so bad inside.
(ไอ เฮิร์ท โซ แบ้ด อิ๊นไซด์)
I wish you could see the world through my eyes.
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด ซี เดอะ เวิลด ทรู มาย อาย)
It stays the same.
(อิท สเทย์ เดอะ เซม)
I just wanna laugh again.
(ไอ จั๊สท วอนนา ล๊าฟ อะเกน)

Keep hoping.
(คี๊พ โฮพปิง)
Nothing to spare.
(นัธอิง ทู สแพร์)
So my life.
(โซ มาย ไล๊ฟ)
Isn’t quite there.
(อีสซึ่น ไคว๊ แดร์)
Feel like a whore.
(ฟีล ไล๊ค เก โฮ)
A dirty whore.
(อะ เดอทิ โฮ)
Such a whore.
(ซัช อะ โฮ)
Dirty.
(เดอทิ)

I’m out here, by myself.
(แอม เอ๊าท เฮียร , บาย ไมเซลฟ)
All alone.
(ออล อะโลน)
Ripping my head off.
(รีพพิง มาย เฮด ออฟฟ)
I hurt so bad inside.
(ไอ เฮิร์ท โซ แบ้ด อิ๊นไซด์)
I wish you could see the world through my eyes.
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด ซี เดอะ เวิลด ทรู มาย อาย)
It stays the same.
(อิท สเทย์ เดอะ เซม)
I just wanna laugh again.
(ไอ จั๊สท วอนนา ล๊าฟ อะเกน)

Into you.
(อิ๊นทู ยู)
You dirty little f*ck.
(ยู เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)
Dirty little f*ck.
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)
You dirty little f*ck.
(ยู เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)
Dirty little f*ck.
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)
You dirty little f*ck [I will take it].
(ยู เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck [ ไอ วิล เท้ค อิท ])
Dirty little f*ck [I will take it].
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck [ ไอ วิล เท้ค อิท ])
You dirty little f*ck [I will take it].
(ยู เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck [ ไอ วิล เท้ค อิท ])
Dirty little f*ck [I will take it].
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck [ ไอ วิล เท้ค อิท ])
You dirty little f*ck.
(ยู เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)

I’m out here, by myself.
(แอม เอ๊าท เฮียร , บาย ไมเซลฟ)
All alone.
(ออล อะโลน)
Ripping my head off.
(รีพพิง มาย เฮด ออฟฟ)
I hurt so bad inside.
(ไอ เฮิร์ท โซ แบ้ด อิ๊นไซด์)
I wish you could see the world through my eyes.
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด ซี เดอะ เวิลด ทรู มาย อาย)
It stays the same.
(อิท สเทย์ เดอะ เซม)
I just wanna laugh again…
(ไอ จั๊สท วอนนา ล๊าฟ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น