เนื้อเพลง Keep It Together คำอ่านไทย Madonna

Keep, keep it together
(คี๊พ , คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Keep people together forever and ever
(คี๊พ พี๊เพิ่ล ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)

I got brothers, I got some sisters too
(ไอ ก็อท บร๊าเท่อรํ , ไอ ก็อท ซัม ซิ๊สเท่อร์ ทู)
Stuck in the middle tell you what I’m gonna do
(ซทัค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เทลล ยู ว๊อท แอม กอนนะ ดู)
Gonna get out of here, I’m gonna leave this place
(กอนนะ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร , แอม กอนนะ ลี๊ฝ ดิส เพลส)
So I can forget every single hungry face
(โซ ไอ แคน ฟอร์เก๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ฮั๊งกรี้ เฟซ)
I’m tired of sharing all the hand me downs
(แอม ไทร์ อ็อฝ ชาร์ริง ออล เดอะ แฮนด์ มี เดาน)
To get attention I must always be the clown
(ทู เก็ท แอ็ทเทนฌัน นาย มัสท์ ออลเว บี เดอะ คลาวนํ)
I wanna be different, I wanna be on my own
(ไอ วอนนา บี ดีฟเฟอะเร็นท , ไอ วอนนา บี ออน มาย โอว์น)
But Daddy said listen, you will always have a home
(บั๊ท แดดดิ เซ็ด ลิ๊สซึ่น , ยู วิล ออลเว แฮ็ฝ อะ โฮม)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Keep it together in the family
(คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน เดอะ แฟ๊มิลี่)
They’re a reminder of your history
(เดรว อะ ริไมนเดอะ อ็อฝ ยุร ฮิสทรี่)
Brothers and sisters they hold the key
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ เด โฮลด์ เดอะ คีย์)
To your heart and your soul
(ทู ยุร ฮาร์ท แอนด์ ยุร โซล)
Don’t forget that your family is gold
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท แดท ยุร แฟ๊มิลี่ อีส โกลด์)

I hit the big time but I still get the blues
(ไอ ฮิท เดอะ บิ๊ก ไทม์ บั๊ท ไอ สทิลล เก็ท เดอะ บลู)
Everyone’s a stranger, city life can get to you
(เอ๊วี่วัน ซา ซทเรนเจอะ , ซิ๊ที่ ไล๊ฟ แคน เก็ท ทู ยู)
People can be so cold, never want to turn your back
(พี๊เพิ่ล แคน บี โซ โคลด์ , เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู เทิร์น ยุร แบ็ค)
Just givin’ to get something
(จั๊สท กีฝอิน ทู เก็ท ซัมติง)
Always wanting something back
(ออลเว วอนทิง ซัมติง แบ็ค)
When I get lonely and I need to be
(เว็น นาย เก็ท โลนลิ แอนด์ ดาย นี๊ด ทู บี)
Loved for who I am, not what they want to see
(ลัฝ ฟอร์ ฮู ไอ แอ็ม , น็อท ว๊อท เด ว้อนท ทู ซี)
Brothers and sisters, they’ve always been there for me
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ , เดวฟ ออลเว บีน แดร์ ฟอร์ มี)
We have a connection, home is where the heart should be
(วี แฮ็ฝ อะ ค็อนเนคฌัน , โฮม อีส แวร์ เดอะ ฮาร์ท เชิด บี)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

When I look back on all the misery
(เว็น นาย ลุ๊ค แบ็ค ออน ออล เดอะ มีสริ)
And all the heartache that they brought to me
(แอนด์ ออล เดอะ ฮาทเทค แดท เด บรอท ทู มี)
I wouldn’t change it for another chance
(ไอ วูดดึ่น เช้งจํ อิท ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ)
‘Cause blood is thicker than any other circumstance
(ค๊อส บลัด อีส ทิคเกอร์ แฑ็น เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)

When I get lonely and I need to be
(เว็น นาย เก็ท โลนลิ แอนด์ ดาย นี๊ด ทู บี)
Loved for who I am, not what they want to see
(ลัฝ ฟอร์ ฮู ไอ แอ็ม , น็อท ว๊อท เด ว้อนท ทู ซี)
Brothers and sisters, they’ve always been there for me
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ , เดวฟ ออลเว บีน แดร์ ฟอร์ มี)
We have a connection, home is where the heart should be
(วี แฮ็ฝ อะ ค็อนเนคฌัน , โฮม อีส แวร์ เดอะ ฮาร์ท เชิด บี)

[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Keep, keep it together
(คี๊พ , คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Keep people together forever and ever
(คี๊พ พี๊เพิ่ล ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
[repeat and fade]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Together คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น