เนื้อเพลง French Kissing คำอ่านไทย Sarah Connor

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Come on, you say you love me
(คัมมอน , ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
I make you believe that it’s love you receive
(ไอ เม้ค ยู บีลี๊ฝ แดท อิทซ ลัฝ ยู รีซี๊ฝ)
Like a thief
(ไล๊ค เก ทรี๊ฟ)
I just take what I need
(ไอ จั๊สท เท้ค ว๊อท ไอ นี๊ด)
And when we’re going tonight
(แอนด์ เว็น เวีย โกอิ้ง ทูไน๊ท)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Just an ordinary evening
(จั๊สท แอน อ๊อร์ดินารี่ อี๊ฝนิ่ง)
I hear voices from the ceiling
(ไอ เฮียร ว๊อยซ์ ฟรอม เดอะ ซี๊ลิ่ง)
And I really was believing
(แอนด์ ดาย ริแอ็ลลิ วอส บีลีฝวิง)
It was my mind playing tricks on me
(อิท วอส มาย ไมนด์ พเลนิ่ง ทริ๊ค ออน มี)

Went upstairs just for receiving
(เว็นท อั๊พสแทร์ จั๊สท ฟอร์ receivings)
Something told me you were leaving
(ซัมติง โทลด มี ยู เวอ ลีฝอิงส)
So I looked out of my window
(โซ ไอ ลุ๊ค เอ๊าท อ็อฝ มาย วิ๊นโด้ว)
Just to see you there coming straight back to me
(จั๊สท ทู ซี ยู แดร์ คัมอิง สเทร๊ท แบ็ค ทู มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Do it, baby, do it
(ดู อิท , เบ๊บี้ , ดู อิท)
On the beach
(ออน เดอะ บีช)
Do it, baby, do it
(ดู อิท , เบ๊บี้ , ดู อิท)
Down the street
(เดาน เดอะ สทรีท)
Do it, baby, do it
(ดู อิท , เบ๊บี้ , ดู อิท)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
We’re gonna do what they call the French kissing
(เวีย กอนนะ ดู ว๊อท เด คอลลํ เดอะ ฟเร็นช คิสซิง)

Give it, baby, give it
(กี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ , กี๊ฝ อิท)
In the car
(อิน เดอะ คารํ)
Take it, baby, take it
(เท้ค อิท , เบ๊บี้ , เท้ค อิท)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Give it, baby, give it
(กี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ , กี๊ฝ อิท)
Go too far
(โก ทู ฟาร์)
We’re gonna do what they call the French kissing
(เวีย กอนนะ ดู ว๊อท เด คอลลํ เดอะ ฟเร็นช คิสซิง)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
All the people try to reach us
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ธราย ทู รี๊ช อัซ)
All the preachers try to teach us
(ออล เดอะ พิทเชอร์ ธราย ทู ที๊ช อัซ)
They will never find the features
(เด วิล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ เดอะ ฟี๊เจ้อร์)
That make our love live eternally
(แดท เม้ค เอ๊า ลัฝ ไล้ฝ อิเทอแน็ลลิ)

You and me we live forever
(ยู แอนด์ มี วี ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Breakin’ rules but stay together
(เบรกกิ้น รูล บั๊ท สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
So I miss your kiss and tell you this
(โซ ไอ มิซ ยุร คิซ แซน เทลล ยู ดิส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Rap:]
([ แร็พ : ])
Romeo, lover, got up and kissed her
(โรมีโอ , ลัฝเออะ , ก็อท อั๊พ แอนด์ คิสส เฮอ)
His Juliet girlfriend started to whisper:
(ฮิส จูรีเอด เกลิลเฟรน สท๊าร์ท ทู วิสเพ่อร์ :)
” According to Ceasar and to Cleopatra
(” แอ็คคอดดิง ทู ซีซ่า แอนด์ ทู Cleopatra)
I say the top of the pop is French kissing
(ไอ เซย์ เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ พ็อพ อีส ฟเร็นช คิสซิง)

Live Eve and Adam, seduction led ’em
(ไล้ฝ อี๊ฟ แอนด์ แอดแอ็ม , ซิดัคฌัน เล็ด เอ็ม)
And when they went to get down
(แอนด์ เว็น เด เว็นท ทู เก็ท เดาน)
They found their way to heaven
(เด เฟานด แดร์ เวย์ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Do you want me to stop? [no]
(ดู ยู ว้อนท มี ทู สท๊อพ [ โน ])
We’re gonna do the French kissing
(เวีย กอนนะ ดู เดอะ ฟเร็นช คิสซิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[C-part:]
([ ซี พาร์ท : ])
You just wanna feel
(ยู จั๊สท วอนนา ฟีล)

Dup dup part
(ดัพฺ ดัพฺ พาร์ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง French Kissing คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น