เนื้อเพลง C’mon All My N*ggaz, C’mon All My B*tches คำอ่านไทย Busta Rhymes

Yo
(โย)
All my n*ggas in the place
(ออล มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ เพลส)
What now
(ว๊อท นาว)
Talk to my b*tches
(ท๊อล์ค ทู มาย บี *tches)
All up in the place
(ออล อั๊พ อิน เดอะ เพลส)
See my n*ggas
(ซี มาย เอ็น *ggas)
They be laying all up in the cut now
(เด บี เลยิง ออล อั๊พ อิน เดอะ คัท นาว)
Anyhow
(เอนอิเฮา)
I’ma doing my thing
(แอมอา ดูอิง มาย ทริง)
And blow the spot baby
(แอนด์ โบลว์ เดอะ สพอท เบ๊บี้)
Maybe bust a little nut now
(เมบี บัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล นัท นาว)
Funny how the older b*tches get familiar
(ฟันนิ ฮาว ดิ โอลเดอะ บี *tches เก็ท แฟมิ๊ลิอาร์)
And try to give a n*gga just a little b*tt now
(แอนด์ ธราย ทู กี๊ฝ อะ เอ็น *gga จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บี *tt นาว)
Sing along
(ซิง อะลอง)
[Smoke now, n*gga get high]
([ สโม๊ค นาว , เอ็น *gga เก็ท ไฮฮ ])
And get all in this money n*gga
(แอนด์ เก็ท ดอร์ อิน ดิส มั๊นนี่ เอ็น *gga)
[Before we die]
([ บีฟอร์ วี ดาย ])
B*tches let me know that you up in the spot
(บี *tches เล็ท มี โนว์ แดท ยู อั๊พ อิน เดอะ สพอท)
[Whoop whoop wooo]
([ ฮูพ ฮูพ วู ])
All of my n*ggas just shout it at me [Yeah yo]
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas จั๊สท เช๊าท ดิธ แอ็ท มี [ เย่ โย ])
Even though it’s kind of ill
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ ไคนด์ อ็อฝ อิลล)
N*gga follow the flow
(เอ็น *gga ฟ๊อลโล่ว เดอะ โฟลว์)
N*gga wanna know where we shine
(เอ็น *gga วอนนา โนว์ แวร์ วี ไชน์)
Try’na ball and glow
(ทายนา บอล แอนด์ กโล)
Watch for the sound round
(ว๊อทช ฟอร์ เดอะ ซาวน์ด ราวนด)
When I swallow the dough
(เว็น นาย สว๊อลโล่ว เดอะ โด)
I’ma do it to ya
(แอมอา ดู อิท ทู ยา)
Like I never did it before
(ไล๊ค ไก เน๊เฝ่อร์ ดิด ดิท บีฟอร์)
Now let me give it to you
(นาว เล็ท มี กี๊ฝ อิท ทู ยู)
[Flipmode Squad baby]
([ ฟริพโหมด ซคว็อด เบ๊บี้ ])
Now what the f*ck y’all n*ggas wanna know about the
(นาว ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยอล เอ็น *ggas วอนนา โนว์ อะเบ๊าท เดอะ)
[God baby]
([ ก๊อด เบ๊บี้ ])
Ha
(ฮา)
Then I jump right out of the whip
(เด็น นาย จั๊มพ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ฮวิพ)
And I park it
(แอนด์ ดาย พาร์ค อิท)
My pinky gleam
(มาย พีงคอิ กลีม)
Like a motha f*ckin’ third of the Antarctic
(ไล๊ค เก ม้อดา เอฟ *ckin เทริ๊ด อ็อฝ ดิ แอ็นทาคทิค)
Everybody get wild in the spot
(เอวี่บอดี้ เก็ท ไวลด์ อิน เดอะ สพอท)
All my n*ggas just pile in the spot
(ออล มาย เอ็น *ggas จั๊สท ไพล์ อิน เดอะ สพอท)
It’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เชม)
Somebody might just lose they child in the sky
(ซัมบอดี้ ไมท จั๊สท ลู้ส เด ชายลํดํ อิน เดอะ สกาย)

C’mon all my n*ggas C’mon [What]
(ซีมอน ออล มาย เอ็น *ggas ซีมอน [ ว๊อท ])
My n*ggas that be reppin’ with me [What]
(มาย เอ็น *ggas แดท บี เพพพิน วิธ มี [ ว๊อท ])
My n*ggas that be holding me down [Ha hooo]
(มาย เอ็น *ggas แดท บี โฮลดิง มี เดาน [ ฮา hooo ])
And high steppin’ with me [What]
(แอนด์ ไฮฮ สเตปปิน วิธ มี [ ว๊อท ])
C’mon all my b*tches C’mon [What]
(ซีมอน ออล มาย บี *tches ซีมอน [ ว๊อท ])
My b*tches that be reppin’ with me [What]
(มาย บี *tches แดท บี เพพพิน วิธ มี [ ว๊อท ])
My b*tches that be holding me down [Whoop whoop woo]
(มาย บี *tches แดท บี โฮลดิง มี เดาน [ ฮูพ ฮูพ วู ])
And high steppin’ with
(แอนด์ ไฮฮ สเตปปิน วิธ)

Now
(นาว)
Tell me what you n*ggas really wanna do
(เทลล มี ว๊อท ยู เอ็น *ggas ริแอ็ลลิ วอนนา ดู)
C’mon now [Excuse me]
(ซีมอน นาว [ เอ็กซคิ้วส มี ])
We coming through
(วี คัมอิง ทรู)
C’mon now
(ซีมอน นาว)
Hit you with the brand new
(ฮิท ยู วิธ เดอะ แบรนดฺ นิว)
When I’m bumping
(เว็น แอม bumpings)
You don’t need to ask who
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู อาสคฺ ฮู)
N*gga please [C’mon now]
(เอ็น *gga พลีซ [ ซีมอน นาว ])
Where the trees [C’mon now]
(แวร์ เดอะ ทรี [ ซีมอน นาว ])
Sh*t
(ฌะ *ที)
When I’m bouncing
(เว็น แอม เบานซิง)
And hit you with the flow
(แอนด์ ฮิท ยู วิธ เดอะ โฟลว์)
Then I make you just act a fool
(เด็น นาย เม้ค ยู จั๊สท แอ๊คท ดา ฟูล)
One two [One two]
(วัน ทู [ วัน ทู ])
Wild like another mad n*gga
(ไวลด์ ไล๊ค อะน๊าเทร่อร์ แม้ด เอ็น *gga)
To be ready to back it too
(ทู บี เร๊ดี้ ทู แบ็ค อิท ทู)
Here we go [Here we go]
(เฮียร วี โก [ เฮียร วี โก ])
A lot of motha f*ckas
(อะ ล็อท อ็อฝ ม้อดา เอฟ *ckas)
They ain’t even got a clue
(เด เอน อี๊เฝ่น ก็อท ดา คลู)
C’mon now
(ซีมอน นาว)
Let me school y’all n*ggas permanently
(เล็ท มี สคูล ยอล เอ็น *ggas เพอมะเน็นทลิ)
Like a motha f*ckin’ tattoo
(ไล๊ค เก ม้อดา เอฟ *ckin แท๊ททู)
C’mon now
(ซีมอน นาว)
Hey [Hey]
(เฮ [ เฮ ])
Hey [Hey]
(เฮ [ เฮ ])
You know you shouldn’t [Try it]
(ยู โนว์ ยู ชูดดึ่น [ ธราย อิท ])
My n*gga
(มาย เอ็น *gga)
Before we do sh*t to [Start up a riot]
(บีฟอร์ วี ดู ฌะ *ที ทู [ สท๊าร์ท อั๊พ อะ ไรอ๊อท ])
Everytime we come through
(เอ๊รี่ไทม์ วี คัม ทรู)
All the b*tches shout [Whoop whoop woo]
(ออล เดอะ บี *tches เช๊าท [ ฮูพ ฮูพ วู ])
All of my n*ggas shine if you ready [Yeah yeah]
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas ไชน์ อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ [ เย่ เย่ ])
Let me blow for a few
(เล็ท มี โบลว์ ฟอร์ รา ฟิว)
N*gga C’mon
(เอ็น *gga ซีมอน)
Bounce in the street
(เบ๊าสฺ อิน เดอะ สทรีท)
With the heat stashed under the seat
(วิธ เดอะ ฮีท สแตช อั๊นเด้อร เดอะ ซีท)
In a Range that’s blue n*gga [C’mon]
(อิน อะ เร๊นจ แด้ท บลู เอ็น *gga [ ซีมอน ])
Cats like you be searching the crib
(แค๊ท ไล๊ค ยู บี เซิชอิง เดอะ คริบ)
All the weakling n*ggas in your crew n*gga [C’mon]
(ออล เดอะ วีคลิง เอ็น *ggas ซิน ยุร ครู เอ็น *gga [ ซีมอน ])
Everytime a n*gga come step in the spot
(เอ๊รี่ไทม์ อะ เอ็น *gga คัม สเท็พ อิน เดอะ สพอท)
Y’all n*ggas know we come to blow the venue n*gga [C’mon]
(ยอล เอ็น *ggas โนว์ วี คัม ทู โบลว์ เดอะ เฝนยู เอ็น *gga [ ซีมอน ])
But wait
(บั๊ท เว้ท)
Guess what [Guess what]
(เกสส ว๊อท [ เกสส ว๊อท ])
Flipmode to the rescue n*gga [C’mon]
(ฟริพโหมด ทู เดอะ เร๊สคิ้ว เอ็น *gga [ ซีมอน ])
Y’all [Y’all]
(ยอล [ ยอล ])
Know [Know]
(โนว์ [ โนว์ ])
When we put it down
(เว็น วี พุท ดิธ เดาน)
N*ggas really wanna blow this sh*t [Sh*t]
(เอ็น *ggas ริแอ็ลลิ วอนนา โบลว์ ดิส ฌะ *ที [ ฌะ *ที ])
It’s [It’s]
(อิทซ [ อิทซ ])
Like I got a grenade in my hand
(ไล๊ค ไก ก็อท ดา กริเนด อิน มาย แฮนด์)
And you know I wanna throw this sh*t [Yo]
(แอนด์ ยู โนว์ ไอ วอนนา โธรว์ ดิส ฌะ *ที [ โย ])
Everybody get stuck in the spot
(เอวี่บอดี้ เก็ท ซทัค อิน เดอะ สพอท)
You don’t really give a f*ck in the spot
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิน เดอะ สพอท)
Better watch your whip
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร ฮวิพ)
Because they might just tow your truck from the spot
(บิคอส เด ไมท จั๊สท โทว์ ยุร ทรั๊ค ฟรอม เดอะ สพอท)

C’mon all my n*ggas C’mon [What]
(ซีมอน ออล มาย เอ็น *ggas ซีมอน [ ว๊อท ])
My n*ggas that be reppin’ with me [What]
(มาย เอ็น *ggas แดท บี เพพพิน วิธ มี [ ว๊อท ])
My n*ggas that be holding me down [Ha hooo]
(มาย เอ็น *ggas แดท บี โฮลดิง มี เดาน [ ฮา hooo ])
And high steppin’ with me [What]
(แอนด์ ไฮฮ สเตปปิน วิธ มี [ ว๊อท ])
C’mon all my b*tches C’mon [What]
(ซีมอน ออล มาย บี *tches ซีมอน [ ว๊อท ])
My b*tches that be reppin’ with me [What]
(มาย บี *tches แดท บี เพพพิน วิธ มี [ ว๊อท ])
My b*tches that be holding me down [Whoop whoop woo]
(มาย บี *tches แดท บี โฮลดิง มี เดาน [ ฮูพ ฮูพ วู ])
And high steppin’ with me
(แอนด์ ไฮฮ สเตปปิน วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mon All My N*ggaz, C’mon All My B*tches คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น