เนื้อเพลง If Love Is Out Of The Question คำอ่านไทย Celine Dion

You bought me flowers and you sold me a line
(ยู บอท มี ฟล๊าวเว่อร์ แซน ยู โซลด มี อะ ไลน์)
You gave me compliments and too much wine
(ยู เกฝ มี คอมพลิเม็นท แซน ทู มัช ไวน์)
I’ve played that game, , , I know all the moves
(แอฝ เพลย์ แดท เกม , , , ไอ โนว์ ออล เดอะ มู๊ฝ)

You show emotion but you hide what you feel
(ยู โชว์ อีโม๊ชั่น บั๊ท ยู ไฮด์ ว๊อท ยู ฟีล)
You play the innocent but I’ve watched you steal
(ยู เพลย์ ดิ อิ๊นโนเซ้นท บั๊ท แอฝ ว๊อทช ยู สทีล)
I rest my case, , , you stand accused
(ไอ เรสท มาย เค๊ส , , , ยู สแทนด์ แอ๊คคิ้วส)

But I must confess I was quite impressed
(บั๊ท ไอ มัสท์ คอนเฟสส ซาย วอส ไคว๊ อิมเพรส)
You seduced me with your easy charm
(ยู ซิดยูซ มี วิธ ยุร อีสอิ ชาร์ม)
And I must admit I could fall for it
(แอนด์ ดาย มัสท์ แอ๊ดมิท ไอ เคิด ฟอลล์ ฟอร์ อิท)

But if love is out the question
(บั๊ท อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น)
There’s no point to this affection
(แดร์ โน พ๊อยท์ ทู ดิส แอ็ฟเฟคฌัน)
I gotta have more than ecstasy
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ โม แฑ็น เอคซทะซิ)
Make me believe
(เม้ค มี บีลี๊ฝ)
I’m all you’ll ever need
(แอม ออล โยว เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด)
Make me believe
(เม้ค มี บีลี๊ฝ)
‘Cos if love is out the question
(คอซ อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น)
Put a little heart to your intention
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท ทู ยุร อินเทนฌัน)
I gotta have more than ecstasy
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ โม แฑ็น เอคซทะซิ)
Make me believe
(เม้ค มี บีลี๊ฝ)
I’m all you’ll ever need, , ,
(แอม ออล โยว เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด , , ,)

You talk in circles when I need a straight line
(ยู ท๊อล์ค อิน เซ๊อร์เคิ้ล เว็น นาย นี๊ด อะ สเทร๊ท ไลน์)
You’ve got your principles and I’ve got mine
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร พริ๊นซิเพิ่ล แซน แอฝ ก็อท ไมน์)
We all need commitment that’s all I ask
(วี ออล นี๊ด ค็อมมีทเม็นท แด้ท ซอร์ ไอ อาสคฺ)
[Is that a crime?]
([ อีส แดท ดา ไคร์ม ])

And I must confess I was quite impressed
(แอนด์ ดาย มัสท์ คอนเฟสส ซาย วอส ไคว๊ อิมเพรส)
I was losing to your winning ways
(ไอ วอส โรซิง ทู ยุร วีนนิง เวย์)
But I must resist there’s no point to this
(บั๊ท ไอ มัสท์ รีซิ๊สท แดร์ โน พ๊อยท์ ทู ดิส)

But if love is out the question
(บั๊ท อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น)
There’s no point to this affection
(แดร์ โน พ๊อยท์ ทู ดิส แอ็ฟเฟคฌัน)
I gotta have more than ecstasy
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ โม แฑ็น เอคซทะซิ)
Make me believe
(เม้ค มี บีลี๊ฝ)
I’m all you’ll ever need, , ,
(แอม ออล โยว เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด , , ,)

‘Cos if love is out the question I just gotta stop
(คอซ อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น นาย จั๊สท กอททะ สท๊อพ)
Little point to this affection I just wanna stop
(ลิ๊ทเทิ่ล พ๊อยท์ ทู ดิส แอ็ฟเฟคฌัน นาย จั๊สท วอนนา สท๊อพ)
It makes no sense to carry on like this
(อิท เม้ค โน เซ้นส ทู แค๊รรี่ ออน ไล๊ค ดิส)
If there’s nothing between us you don’t know what
(อิ๊ฟ แดร์ นัธอิง บีทะวีน อัซ ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท)
you’ll miss
(โยว มิซ)

No love
(โน ลัฝ)
There’s no love
(แดร์ โน ลัฝ)
Baby it’s true
(เบ๊บี้ อิทซ ทรู)
There’s no love
(แดร์ โน ลัฝ)

But if love is out the question
(บั๊ท อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น)
There’s no point to this affection
(แดร์ โน พ๊อยท์ ทู ดิส แอ็ฟเฟคฌัน)
‘Cos if love is out the question
(คอซ อิ๊ฟ ลัฝ อีส เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น)
Put a little heart in your intention
(พุท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท อิน ยุร อินเทนฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Love Is Out Of The Question คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น