เนื้อเพลง Fill Her Up คำอ่านไทย Sting

Mobile station,
(โม๊บายล์ สเทชั่น ,)
Where I stand
(แวร์ ไอ สแทนด์)
This old gas pump
(ดิส โอลด์ แก๊ซ พั๊มพ)
In my hand.
(อิน มาย แฮนด์)

The Boss don’t like me
(เดอะ บอส ด้อนท์ ไล๊ค มี)
Face like a weasel,
(เฟซ ไล๊ค เก weasel ,)
All on my hands
(ออล ออน มาย แฮนด์)
The smell of diesel.
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ ดีเส็ล)

Here comes the big shot,
(เฮียร คัม เดอะ บิ๊ก ฌ็อท ,)
Here he comes!
(เฮียร ฮี คัม !)
From the city.
(ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่)
God Damn!
(ก๊อด แดมนํ !)
A V-8 engine
(อะ วี เอ๊ก เอ๊นจิ้น)
She runs so pretty.
(ชี รัน โซ พริ๊ทที่)
Woo!
(วู !)
Fill ‘er up son
(ฟิลล er อั๊พ ซัน)
With unleaded.
(วิธ unleaded)
I need a full tank of gas
(ไอ นี๊ด อะ ฟูล แท๊งค อ็อฝ แก๊ซ)
where I’m headed
(แวร์ แอม เฮด)
Up in the front seat
(อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท ซีท)
A pretty red head,
(อะ พริ๊ทที่ เร้ด เฮด ,)
We’re going to Vegas
(เวีย โกอิ้ง ทู ฝีกะ)
We’re gonna get wed
(เวีย กอนนะ เก็ท เว็ด)
So fill her up son!
(โซ ฟิลล เฮอ อั๊พ ซัน !)
Don’t be starin’!
(ด้อนท์ บี สตาร์ริน !)
Yeah that’s a real diamond she be wearin’.
(เย่ แด้ท ซา เรียล ได๊ม่อนดํ ชี บี เวียริน)
I’m gonna treat my baby one day.
(แอม กอนนะ ทรี๊ท มาย เบ๊บี้ วัน เดย์)
I’m gonna fill her up and head out West.
(แอม กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ แอนด์ เฮด เอ๊าท เว๊สท)
I’m gonna find some money alright. Yeah
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ซัม มั๊นนี่ ออลไร๊ท เย่)
That’s it.
(แด้ท ซิท)
See those tail lights headed West
(ซี โฑส เทล ไล๊ท เฮด เว๊สท)
I got no money
(ไอ ก็อท โน มั๊นนี่)
to invest
(ทู อินเฝ๊สท)
I got no prospects
(ไอ ก็อท โน พร๊อสเพ็คท)
or education
(ออ เอดยุเคฌัน)
I was lucky to get the job at this gas station
(ไอ วอส ลัคคิ ทู เก็ท เดอะ จ๊อบ แอ็ท ดิส แก๊ซ สเทชั่น)

That old cash box
(แดท โอลด์ แค๊ช บ๊อกซฺ)
That old cash box
(แดท โอลด์ แค๊ช บ๊อกซฺ)
On the top shelf
(ออน เดอะ ท๊อพ เช๊ลฟ)
On the top shelf
(ออน เดอะ ท๊อพ เช๊ลฟ)
The boss is sleeping
(เดอะ บอส ซิส ซลีพพิง)
The boss is sleeping
(เดอะ บอส ซิส ซลีพพิง)
I’ll just help myself
(อิลล จั๊สท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
Let’s consider this
(เล็ท คอนซิ๊เด้อร์ ดิส)
as just a loan
(แอส จั๊สท ดา โลน)
I can sort it out later on the phone
(ไอ แคน ซ๊อร์ท ดิธ เอ๊าท เลทเออะ ออน เดอะ โฟน)

I’m gonna pick my girl up tonight
(แอม กอนนะ พิค มาย เกิร์ล อั๊พ ทูไน๊ท)
I’m gonna fill ‘er up and head west
(แอม กอนนะ ฟิลล er อั๊พ แอนด์ เฮด เว๊สท)
I’m gonna show her all the bright lights
(แอม กอนนะ โชว์ เฮอ ออล เดอะ ไบร๊ท ไล๊ท)
We’re gonna say we lived ‘fore we come home
(เวีย กอนนะ เซย์ วี ไล้ฝ โฟร์ วี คัม โฮม)
And as I head through the woods on the way back
(แอนด์ แอส ซาย เฮด ทรู เดอะ วู๊ด ออน เดอะ เวย์ แบ็ค)
The evening sun is slanting through the pine trees real pretty
(ดิ อี๊ฝนิ่ง ซัน อีส ซแลนทิง ทรู เดอะ ไพน ทรี เรียล พริ๊ทที่)
it’s like i walked into a glade of heaven
(อิทซ ไล๊ค ไก ว๊อล์ค อิ๊นทู อะ กเลด อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
and there’s music playing
(แอนด์ แดร์ มิ๊วสิค พเลนิ่ง)
and this money is cold in my hand and voice somewhere says:
(แอนด์ ดิส มั๊นนี่ อีส โคลด์ อิน มาย แฮนด์ แอนด์ ว๊อยซ์ ซัมแวร์ เซย์ :)
” Why were you going to take that stolen thing?
(” วาย เวอ ยู โกอิ้ง ทู เท้ค แดท ซโทเล็น ทริง)
What real happiness can it bring? ”
(ว๊อท เรียล แฮพพิเน็ซ แคน หนิด บริง “)
Ahhh Ohhhh Ahhhh Ohhhh
(อาห์ โอ้ อา โอ้)
Ahhhohhhh……Ohhhh
(Ahhhohhhh โอ้)
You’re gonna fill her up with sadness
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ แซดเน็ซ)
You’re gonna fill her up with shame
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เชม)
You’re gonna fill her up with sorrow before she even takes your name
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ซ๊อโร่ว บีฟอร์ ชี อี๊เฝ่น เท้ค ยุร เนม)
You’re gonna fill her up with madness
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ แมดเน็ซ)
You’re gonna fill her up with pain
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เพน)
You’re gonna live with no tommorow
(ยัวร์ กอนนะ ไล้ฝ วิธ โน ทอมโมโรว)
You’re gonna fill her up with hate
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เฮท)
You’re gonna fill her up darkness
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ ดาคเน็ซ)
You’re gonna fill her up with light
(ยัวร์ กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ไล๊ท)
You gotta fill her up with Jesus!
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ จีสัซ !)
You gotta fill her up with light!
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ไล๊ท !)
You gotta fill her up with spirit! Fill her up!
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ สพีหริท ! ฟิลล เฮอ อั๊พ !)
You’ve gotta fill her up with faith
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เฟท)
You gotta fill her up with heaven!
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เฮ๊ฝเฝ่น !)
You’ve got the rest of life to face
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เรสท อ็อฝ ไล๊ฟ ทู เฟซ)
You’ve gotta fill her up right away
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ ไร๊ท อะเวย์)
You’ve gotta fill her up with faith
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เฟท)
You’ve gotta fill her up with babies [?!!?]
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ เบบีสฺ [ ! ! ])
You’ve gotta fill her up with this way
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ดิส เวย์)
You’re gonna love that girl forever
(ยัวร์ กอนนะ ลัฝ แดท เกิร์ล ฟอเร๊เฝ่อร)
Your gonna fill her up for life
(ยุร กอนนะ ฟิลล เฮอ อั๊พ ฟอร์ ไล๊ฟ)
You’re gonna be her loving husband
(ยัวร์ กอนนะ บี เฮอ ลัฝอิง ฮั๊สแบนด์)
She gonna be your loving wife
(ชี กอนนะ บี ยุร ลัฝอิง ไว๊ฟ)
You’ve gotta fill her up with gladness.
(ยู๊ฟ กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ กแลดเน็ซ)
You gotta fill her up with joy!
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ จอย !)
You gotta fill her up with love,
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ลัฝ ,)
You gotta fill her up with love
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ลัฝ)
You gotta fill her up with love
(ยู กอททะ ฟิลล เฮอ อั๊พ วิธ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fill Her Up คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น