เนื้อเพลง Busa Rhyme คำอ่านไทย Missy Elliott feat Eminem

[Missy] Slim Shady [4X]
([ มีซซิ ] สลิม เฌดอิ [ 4X ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Well I do pop pills, I keep my tube socks filled
(เวลล ไอ ดู พ็อพ พิลล์ , ไอ คี๊พ มาย ทิ้วบ์ ซ๊อค ฟิลล)
and pop the same sh*t that got Tupac killed
(แอนด์ พ็อพ เดอะ เซม ฌะ *ที แดท ก็อท ทูแปค คิลล์)
Spit game to these hoes, like a soap opera episode
(ซพิท เกม ทู ฑิส โฮ , ไล๊ค เก โซ้พ โอ๊เพ-ร่า เอพอิดซด)
and punch a b*tch in the nose, til her whole face explodes
(แอนด์ พั๊นช อะ บี *tch อิน เดอะ โน้ส , ทิล เฮอ โฮล เฟซ เอ็กซโพลด)
There’s three things I hate: girls, women and b*tches
(แดร์ ทรี ทริง ซาย เฮท : เกิร์ล , วีมเอิน แอนด์ บี *tches)
I’m that vicious to walk up, and drop-kick midgets
(แอม แดท ฝิ๊เคี๊ยส ทู ว๊อล์ค อั๊พ , แอนด์ ดรอพ คิ๊ค มีจเอ็ท)
They call me Boogie Night, the stalker that walks awkward
(เด คอลลํ มี บูกี ไน๊ท , เดอะ สทอคเกอร์ แดท ว๊อล์ค ออคเวิด)
Stick figure, with a d*ck bigger than Mark Wahlberg
(สทิ๊ค ฟิ๊กเก้อร , วิธ อะ ดี *ck บี๊กเกอร์ แฑ็น ม๊าร์ค Wahlberg)
Comin through the airport, sluggish, walkin on crutches
(คัมอิน ทรู ดิ แอร์พอร์ท , ซลักกิฌ , วอคกิน ออน คัดเชด)
Hit a f*ckin [pregnant chick] in her [stomach] with luggage
(ฮิท ดา เอฟ *ckin [ เพร๊กแน๊นท ชิค ] อิน เฮอ [ สโท๊มัช ] วิธ ลั๊กเกจ)
It’s like a dream I can’t snap out, I black out, and back out
(อิทซ ไล๊ค เก ดรีม ไอ แค็นท ซแน็พ เอ๊าท , ไอ แบล๊ค เอ๊าท , แอนด์ แบ็ค เอ๊าท)
I’m lookin for someone ” of ” to beat the crap ” out ”
(แอม ลุคกิน ฟอร์ ซัมวัน ” อ็อฝ ” ทู บีท เดอะ แครพ ” เอ๊าท “)
I’m bringin you rap singers two middle fingers
(แอม บริงอิน ยู แร็พ ซีงเออะ ทู มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I flip you off in French, then translate in English
(ไอ ฟลิพ ยู ออฟฟ อิน ฟเร็นช , เด็น ทรานซเหลท อิน อีงกลิฌ)
Then I’ma vanish off the face of the planet and come back
(เด็น แอมอา แฝ๊หนิช ออฟฟ เดอะ เฟซ อ็อฝ เดอะ แพล๊เหน็ท แอนด์ คัม แบ็ค)
speakin so much Spanish, Pun can’t even understand it
(สปีกิน โซ มัช ซแพนอิฌ , พัน แค็นท อี๊เฝ่น อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)

[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม เฌดอิ)
[Shady] Yeah
([ เฌดอิ ] เย่)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim motherf*ckin Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม motherf*ckin เฌดอิ)
[Shady] Yeah
([ เฌดอิ ] เย่)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม เฌดอิ)
[Shady] Yeah
([ เฌดอิ ] เย่)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy ..
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I had a huge attitude, started off staticky
(ไอ แฮ็ด อะ ฮิวจ์ แอ๊ททิจูด , สท๊าร์ท ออฟฟ staticky)
Mad at you, had you mad at me automatically [one more time]
(แม้ด แอ็ท ยู , แฮ็ด ยู แม้ด แอ็ท มี ออโทะแมทอิแค็ลลิ [ วัน โม ไทม์ ])
I’m not a commodity, I’m an oddity
(แอม น็อท ดา คอมม๊อดิที่ , แอม แอน ออดีที)
who oddly enough developed himself a Halloween following
(ฮู oddly อีน๊าฟ เดเฝ๊ลหลอพ ฮิมเซลฟ อะ แฮลโละวีน ฟอลโละอิง)
It’s so big, if I counted up all the freaks who follow me
(อิทซ โซ บิ๊ก , อิ๊ฟ ฟาย เค้าทํ อั๊พ ออล เดอะ ฟรี๊ค ฮู ฟ๊อลโล่ว มี)
I’d probably owe Ozzy Osbourne an apology
(อาย พรอบอับลิ โอว์ Ozzy ออสโบลวนี่ แอน อะพ๊อโลจี้)
College girls, live in an alcoholic’s world
(ค๊อลลิจ เกิร์ล , ไล้ฝ อิน แอน แอลโคะฮอลอิค เวิลด)
full of earl, head twirls every time the toilet swirls *flush*
(ฟูล อ็อฝ เอิล , เฮด ทเวิล เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ เดอะ ท๊อยเหล็ท ซเวิล *ฟลัช *)
Covered in throw-up, and I refuse to grow up
(โค๊ฝเฝ่อร์ อิน โธรว์ อั๊พ , แอนด์ ดาย รีฟิ๊วส ทู โกรว์ อั๊พ)
I won’t budge, I still tell a grown-up to shut up [SHUT UP!]
(ไอ ว็อนท บัจ , ไอ สทิลล เทลล อะ กโรน อั๊พ ทู ชั๊ท อั๊พ [ ชั๊ท อั๊พ ! ])
I made this rap game suspenseful, cause now I got a impulse
(ไอ เมด ดิส แร็พ เกม suspenseful , ค๊อส นาว ไอ ก็อท ดา อิ๊มพั้ลส)
to give you insults wrote with a pencil [b*tch]
(ทู กี๊ฝ ยู อีนซัลท โรท วิธ อะ เพ๊นซิ่ล [ บี *tch ])
and waste the paper on you, choppin down the oakwood
(แอนด์ เวซท เดอะ เพ๊เพ่อร์ ออน ยู , ชอปปิ้น เดาน ดิ oakwood)
Cause everything that you wrote in your notebook was no good
(ค๊อส เอ๊วี่ติง แดท ยู โรท อิน ยุร notebook วอส โน กู๊ด)
And as long as I stay in the studio and keep cuttin
(แอนด์ แอส ลอง แอส ซาย สเทย์ อิน เดอะ ซทยูดิโอ แอนด์ คี๊พ คัทดิน)
You motherf*ckers are puttin your words together for nuttin
(ยู motherf*ckers แซร์ พันดิน ยุร เวิร์ด ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ นัทดิน)

[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม เฌดอิ)
[Shady] What’s the deal?
([ เฌดอิ ] ว๊อท เดอะ ดีล)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim motherf*ckin Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม motherf*ckin เฌดอิ)
[Shady] Yeah.. who?
([ เฌดอิ ] เย่ ฮู)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy .. Slim Shady
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย สลิม เฌดอิ)
[Shady] What’s the deal?
([ เฌดอิ ] ว๊อท เดอะ ดีล)
[Missy] Won’t you busa rhyme for me boy ..
([ มีซซิ ] ว็อนท ยู busa ไรม ฟอร์ มี บอย)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Turn the music up, we gon’ wake the neighbors
(เทิร์น เดอะ มิ๊วสิค อั๊พ , วี ก็อน เว้ค เดอะ เนเบอะ)
We gon’ get high, we gon’ roll to Vegas
(วี ก็อน เก็ท ไฮฮ , วี ก็อน โรลล ทู ฝีกะ)
Me and Slim Shady, on some sh*t daily
(มี แอนด์ สลิม เฌดอิ , ออน ซัม ฌะ *ที เด๊ลี่)
What you want what you got is it hot? [Is it hot?]
(ว๊อท ยู ว้อนท ว๊อท ยู ก็อท อีส ซิท ฮอท [ อีส ซิท ฮอท ])

Turn the music up, we gon’ wake the neighbors
(เทิร์น เดอะ มิ๊วสิค อั๊พ , วี ก็อน เว้ค เดอะ เนเบอะ)
We gon’ get high, we gon’ roll to Vegas
(วี ก็อน เก็ท ไฮฮ , วี ก็อน โรลล ทู ฝีกะ)
Me and Slim Shady, on some sh*t daily
(มี แอนด์ สลิม เฌดอิ , ออน ซัม ฌะ *ที เด๊ลี่)
What you want [yo] what you want [yo] ahh uhh yo
(ว๊อท ยู ว้อนท [ โย ] ว๊อท ยู ว้อนท [ โย ] อา อา โย)

” A person from another planet might disagree with you ”
(” อะ เพ๊อร์ซั่น ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท ไมท ดิซักริ วิธ ยู “)
” Well if you want my opinion, it comes from right here on Earth ”
(” เวลล อิ๊ฟ ยู ว้อนท มาย โอะพีนยัน , อิท คัม ฟรอม ไร๊ท เฮียร ออน เอิร์ทร “)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Slim Shady.. Misdemeanor..
(สลิม เฌดอิ มิซดิมีนเออะ)
Timbaland.. Slim Shady..
(ทิมแบน สลิม เฌดอิ)
Misdemeanor..
(มิซดิมีนเออะ)

I’m homicidal, and suicidal with no friends
(แอม ฮอมิไซดแอ็ล , แอนด์ ซยูอิไซดแอ็ล วิธ โน เฟรน)
Holdin a gun with no handle, just a barrel at both ends
(โฮดดิน อะ กัน วิธ โน แฮ๊นเดิ้ล , จั๊สท ดา บ๊าร์เรล แอ็ท โบทรฺ เอ็นด)
Sprayin tecs at you until you see your f*ckin legs
(สเปยิน tecs แอ็ท ยู อันทิล ยู ซี ยุร เอฟ *ckin เล้ก)
with the bullet holes and the exit wounds layin next to you
(วิธ เดอะ บัลเล่ โฮล แซน ดิ เอ๊กสิท วูนด์ เลย์อิน เน๊กซท ทู ยู)
[AHH!] F*ckin mad dog, foamin at the mouth
([ อา ! ] เอฟ *ckin แม้ด ด้อกก , foamin แอ็ท เดอะ เม๊าธ)
F*ck mouth, my whole house, is foamin at the couch
(เอฟ *ck เม๊าธ , มาย โฮล เฮ้าส , อีส foamin แอ็ท เดอะ เคาช)
Jumped out of the 93rd floor of a building
(จั๊มพ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ 93rd ฟลอร์ อ็อฝ อะ บีลดิง)
and shot every window out on the way down to the ground [KEEP FILMING!]
(แอนด์ ฌ็อท เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊นโด้ว เอ๊าท ออน เดอะ เวย์ เดาน ทู เดอะ กราวนด์ [ คี๊พ FILMings ! ])
Woke up to a hospital staff, got up and laughed, chopped em in half
(โวค อั๊พ ทู อะ ฮ๊อสพิท่อล สทัฟฟ , ก็อท อั๊พ แอนด์ ล๊าฟ , ชอบทฺ เอ็ม อิน ฮาล์ฟ)
Suffocated the oxygen mask
(ซัฟโฟะเคท ดิ อ๊อกซีเจ้น แมสค)
Sh*t if I get any higher, I’ma get the East and West beefin again
(ฌะ *ที อิ๊ฟ ฟาย เก็ท เอ๊นี่ ไฮเออะ , แอมอา เก็ท ดิ อี๊สท แอนด์ เว๊สท บีฟิน อะเกน)
Slide back to Detroit and stand in the crossfire
(สไล๊ด แบ็ค ทู ดีทอยดฺ แอนด์ สแทนด์ อิน เดอะ crossfire)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Y’all better call the police ‘fore I kill this track
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ โฟร์ ไอ คิลล์ ดิส แทร็ค)
Don’t shoot Missy!!! Get back
(ด้อนท์ ชู๊ท มีซซิ ! ! ! เก็ท แบ็ค)
Uhh, I’ma put you all in the line
(อา , แอมอา พุท ยู ออล อิน เดอะ ไลน์)
Uhh, and I’ma watch you MC’s die
(อา , แอนด์ แอมอา ว๊อทช ยู เมซีสฺ ดาย)
Yo mommy, mommy, Missy done lost her mind!
(โย มอมมิ , มอมมิ , มีซซิ ดัน ล็อซท เฮอ ไมนด์ !)
I think somebody done pissed her off this time!
(ไอ ทริ๊งค ซัมบอดี้ ดัน พิซ เฮอ ออฟฟ ดิส ไทม์ !)
Yo, I’ma have to bust you through your chest and
(โย , แอมอา แฮ็ฝ ทู บัซท ยู ทรู ยุร เชสทํ แอนด์)
uhh, you will have to clean up the mess [uh-huh]
(อา , ยู วิล แฮ็ฝ ทู คลีน อั๊พ เดอะ เมซ [ อา ฮู ])
It’s rainin rainin and it’s pourin loud
(อิทซ เรนนิน เรนนิน แอนด์ อิทซ โพวริน เลาด)
Never fear, cause pissy Missy’s through the crowd
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ , ค๊อส พิสซี่ มีซซิ ทรู เดอะ คราวดํ)
Uhh, I hear the gats go cha-pow
(อา , ไอ เฮียร เดอะ แกท โก ชา พาว)
Who shot me damnit? B*tch get down
(ฮู ฌ็อท มี damnit บี *tch เก็ท เดาน)
Don’t walk when I talk, I never talk when I smile [uh-huh]
(ด้อนท์ ว๊อล์ค เว็น นาย ท๊อล์ค , ไอ เน๊เฝ่อร์ ท๊อล์ค เว็น นาย สไมล์ [ อา ฮู ])
Lay em on down, like they lived underground [uh]
(เลย์ เอ็ม ออน เดาน , ไล๊ค เด ไล้ฝ อันเดิกเรานด [ อา ])
For the sound, that me and, Timbaland, we found
(ฟอร์ เดอะ ซาวน์ด , แดท มี แอนด์ , ทิมแบน , วี เฟานด)
Get your ass, kicked later, or get your ass, kicked now
(เก็ท ยุร อาซ , คิ๊ค เลทเออะ , ออ เก็ท ยุร อาซ , คิ๊ค นาว)

Uhh.. one-two
(อา วัน ทู)
Misdemeanor, Slim Shady
(มิซดิมีนเออะ , สลิม เฌดอิ)
Timbaland, motherf*cker
(ทิมแบน , motherf*cker)
Uhh uhh uhh
(อา อา อา)
Cool, cool, cool
(คูล , คูล , คูล)
Triple zero
(ทริ๊พเพิ่ล ซี๊โร่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Busa Rhyme คำอ่านไทย Missy Elliott feat Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น