เนื้อเพลง Rawhide คำอ่านไทย Jamie T feat Lily Allen

[jamie]
([ เจมี่ ])
Rawhide
(Rawhide)
singing on the motorway
(ซิงกิง ออน เดอะ มอเทอเว)

gonna get to the post office
(กอนนะ เก็ท ทู เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ)
walk in the door look at the shopkeeper
(ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ ลุ๊ค แกท เดอะ shopkeeper)
say ” hello sonny, where’s your poppy?
(เซย์ ” เฮ็ลโล ซันนิ , แวร์ ยุร พอพพิ)
and how much money does he keep in his locky? ”
(แอนด์ ฮาว มัช มั๊นนี่ โด ฮี คี๊พ อิน ฮิส locky “)
well we heard him say and i walk away
(เวลล วี เฮิด ฮิม เซย์ แอนด์ ดาย ว๊อล์ค อะเวย์)
has he got the time to go
(แฮ็ส ฮี ก็อท เดอะ ไทม์ ทู โก)
he screams to silence ” dad’s got no money
(ฮี สครีม ทู ไซเล็นซ ” แด๊ด ก็อท โน มั๊นนี่)
and i don’t like violence
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค ไฝโอะเล็นซ)
take what you want though ”
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท โธ “)

that’s enough of that
(แด้ท อีน๊าฟ อ็อฝ แดท)

well they laid their plans of the mice and men
(เวลล เด เลด แดร์ แพลน อ็อฝ เดอะ ไมซ แอนด์ เม็น)
out on the kitchen floor
(เอ๊าท ออน เดอะ คิ๊ทเช่น ฟลอร์)
said rookie if you don’t want to take the heat
(เซ็ด รูคอิ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู เท้ค เดอะ ฮีท)
you better roll out that door
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โรลล เอ๊าท แดท ดอร์)
cause they’re leaving five bout minutes in the car
(ค๊อส เดรว ลีฝอิงส ไฟฝ เบาท มิ๊หนิท ซิน เดอะ คารํ)
they’re gonna go driving far
(เดรว กอนนะ โก ดรายวิง ฟาร์)
and oh my god venomous hide
(แอนด์ โอ มาย ก๊อด เฝนอะมัซ ไฮด์)
we’ll have hides of gold
(เวลล แฮ็ฝ ไฮด์ อ็อฝ โกลด์)
and they moved it out to move it in
(แอนด์ เด มู๊ฝ ดิท เอ๊าท ทู มู๊ฝ อิท อิน)
and i know what to do
(แอนด์ ดาย โนว์ ว๊อท ทู ดู)
said the young man who stood next to them
(เซ็ด เดอะ ยัง แมน ฮู ซทูด เน๊กซท ทู เด็ม)
no longer first of all not part of the crew
(โน ลองเงอ เฟิร์สท อ็อฝ ออล น็อท พาร์ท อ็อฝ เดอะ ครู)
well oh i say same time, time is moving fast
(เวลล โอ ไอ เซย์ เซม ไทม์ , ไทม์ อีส มูฝอิง ฟาสท)
and motorways they fly by satellite towns of the M25
(แอนด์ มอเทอเว เด ฟลาย บาย แซ๊ทเทลไล้ท ทาวน์ อ็อฝ เดอะ M25)

[lily]
([ ลีลอิ ])
come see all your slave
(คัม ซี ออล ยุร สเล๊ฝ)
you give all you gave
(ยู กี๊ฝ ออล ยู เกฝ)
i’m the one who tried to save the man i love
(แอม ดิ วัน ฮู ทไร ทู เซฝ เดอะ แมน นาย ลัฝ)
is it all talking true
(อีส ซิท ออล ทอคอิง ทรู)
all the lies of me and you
(ออล เดอะ ไล อ็อฝ มี แอนด์ ยู)
is it all to with pride
(อีส ซิท ออล ทู วิธ ไพรด์)

young rawhide [x3]
(ยัง rawhide [ x3 ])

you lied tonight to me
(ยู ไล ทูไน๊ท ทู มี)

[jamie]
([ เจมี่ ])
well you drive away on the corner
(เวลล ยู ไดร๊ฝ อะเวย์ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
waiting on the motorway [on the motorway]
(เวททิง ออน เดอะ มอเทอเว [ ออน เดอะ มอเทอเว ])
then i slide down town to the bored satellite and the fight
(เด็น นาย สไล๊ด เดาน ทาวน์ ทู เดอะ บอรฺ แซ๊ทเทลไล้ท แอนด์ เดอะ ไฟ้ท)
walked in the door said sonny ain’t funny funny ain’t sonny hate me
(ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ เซ็ด ซันนิ เอน ฟันนิ ฟันนิ เอน ซันนิ เฮท มี)
i’m fine and dandy got to hand me
(แอม ไฟน แอนด์ แดนดิ ก็อท ทู แฮนด์ มี)
no-one makes no money for free
(โน วัน เม้ค โน มั๊นนี่ ฟอร์ ฟรี)

money money money
(มั๊นนี่ มั๊นนี่ มั๊นนี่)

gonna get to the post office
(กอนนะ เก็ท ทู เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ)
walk in the door look at the shopkeeper
(ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ ลุ๊ค แกท เดอะ shopkeeper)
say ” hello sonny, where’s your poppy?
(เซย์ ” เฮ็ลโล ซันนิ , แวร์ ยุร พอพพิ)
and how much money does he keep in his lucky? ”
(แอนด์ ฮาว มัช มั๊นนี่ โด ฮี คี๊พ อิน ฮิส ลัคคิ “)
well we heard him say as i walk away
(เวลล วี เฮิด ฮิม เซย์ แอส ซาย ว๊อล์ค อะเวย์)
has he got the time to go
(แฮ็ส ฮี ก็อท เดอะ ไทม์ ทู โก)
he screams to silence ” dad’s got no money
(ฮี สครีม ทู ไซเล็นซ ” แด๊ด ก็อท โน มั๊นนี่)
and i don’t like violence
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค ไฝโอะเล็นซ)
take what you want though ”
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท โธ “)

run run run your hideaway [x7ish]
(รัน รัน รัน ยุร hideaway [ x7ish ])

lied [x a lot]
(ไล [ เอ๊กซฺ อะ ล็อท ])

lied to me
(ไล ทู มี)

[lily]
([ ลีลอิ ])
come see all your slave
(คัม ซี ออล ยุร สเล๊ฝ)
you give all you gave
(ยู กี๊ฝ ออล ยู เกฝ)
i’m the one who tried to save the man i love
(แอม ดิ วัน ฮู ทไร ทู เซฝ เดอะ แมน นาย ลัฝ)
is it all talking true
(อีส ซิท ออล ทอคอิง ทรู)
all the lies of me and you
(ออล เดอะ ไล อ็อฝ มี แอนด์ ยู)
is it all to with pride
(อีส ซิท ออล ทู วิธ ไพรด์)

young rawhide [x3]
(ยัง rawhide [ x3 ])

you lied to me
(ยู ไล ทู มี)

[jamie]
([ เจมี่ ])
gonna get to the post office
(กอนนะ เก็ท ทู เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ)
walk in the door look at the shopkeeper
(ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ ลุ๊ค แกท เดอะ shopkeeper)
say ” hello sonny, where’s your poppy?
(เซย์ ” เฮ็ลโล ซันนิ , แวร์ ยุร พอพพิ)
and how much money does he keep in his lucky? ”
(แอนด์ ฮาว มัช มั๊นนี่ โด ฮี คี๊พ อิน ฮิส ลัคคิ “)

gonna get to the post office
(กอนนะ เก็ท ทู เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ)
walk in the door look at the shopkeeper
(ว๊อล์ค อิน เดอะ ดอร์ ลุ๊ค แกท เดอะ shopkeeper)
say ” hello sonny, where’s your poppy?
(เซย์ ” เฮ็ลโล ซันนิ , แวร์ ยุร พอพพิ)
and how much money does he keep in his lucky? ”
(แอนด์ ฮาว มัช มั๊นนี่ โด ฮี คี๊พ อิน ฮิส ลัคคิ “)

[lily]
([ ลีลอิ ])
done?
(ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rawhide คำอ่านไทย Jamie T feat Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น