เนื้อเพลง My Beautiful Woman คำอ่านไทย Backstreet Boys

Oh no no baby
(โอ โน โน เบ๊บี้)
Ohhhh
(โอ้)
Yeah
(เย่)

How can I begin to
(ฮาว แคน นาย บีกิน ทู)
Tell you what you do to
(เทลล ยู ว๊อท ยู ดู ทู)
Me everytime I hear ya
(มี เอ๊รี่ไทม์ ไอ เฮียร ยา)
More willing to wanna see ya
(โม วีลลิง ทู วอนนา ซี ยา)
I know that there’s no use in
(ไอ โนว์ แดท แดร์ โน ยู๊ส อิน)
Trying to explain my confusion
(ทไรอิง ทู เอ็กซเพลน มาย ค็อนฟยูฉัน)
But still I’m not complaining
(บั๊ท สทิลล แอม น็อท ค็อมพเลนอิง)
‘Bout my situation
(เบาท มาย ซิ๊ทูเอชั่น)

Let’s not talk about a possible ending
(เล็ท น็อท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง)

The very first time that I
(เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ไทม์ แดท ไอ)
Was thinking of being your fella
(วอส ติ้งกิง หงับ บีอิง ยุร เฟลลา)
I found my inspiration
(ไอ เฟานด มาย อินซพิเรฌัน)
Hiding in your expression
(ไฮดอิง อิน ยุร เอ็คซพเรฌอัน)
And so I put myself forward
(แอนด์ โซ ไอ พุท ไมเซลฟ ฟ๊อร์เวิร์ด)
For your consideration
(ฟอร์ ยุร ค็อนซิเดอะเรฌัน)
Yeah yeah yeah oh
(เย่ เย่ เย่ โอ)

Let’s not talk about a possible ending
(เล็ท น็อท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง)
Let’s not think about it everyday
(เล็ท น็อท ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เอวี่เดย์)
And I know I’m so
(แอนด์ ดาย โนว์ แอม โซ)
In love with you
(อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m finding it harder and harder to breathe everytime we’re here
(แอม ไฟนดิง อิท อาณ์เดอ แอนด์ อาณ์เดอ ทู บรีฑ เอ๊รี่ไทม์ เวีย เฮียร)
My beautiful woman
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น)

Yeah
(เย่)

And so I put the top down
(แอนด์ โซ ไอ พุท เดอะ ท๊อพ เดาน)
To take you driving downtown
(ทู เท้ค ยู ดรายวิง ดาวน์ทาวน์)
I guess we’ll know just what to
(ไอ เกสส เวลล โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู)
Do when you’re looking to fool around
(ดู เว็น ยัวร์ ลุคอิง ทู ฟูล อะราวนฺดฺ)
It’s too late to stop me
(อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ มี)
I know we’re gonna get down
(ไอ โนว์ เวีย กอนนะ เก็ท เดาน)
Get down, oh no no no
(เก็ท เดาน , โอ โน โน โน)

Let’s not talk about a possible ending [baby]
(เล็ท น็อท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง [ เบ๊บี้ ])
Let’s not think about it everyday [ohh]
(เล็ท น็อท ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เอวี่เดย์ [ โอ้ ])
And I know [I know] I’m so [I’m so]
(แอนด์ ดาย โนว์ [ ไอ โนว์ ] แอม โซ [ แอม โซ ])
In love [In love] with you [with you baby]
(อิน ลัฝ [ อิน ลัฝ ] วิธ ยู [ วิธ ยู เบ๊บี้ ])
I’m finding it harder and harder to breathe everytime we’re here
(แอม ไฟนดิง อิท อาณ์เดอ แอนด์ อาณ์เดอ ทู บรีฑ เอ๊รี่ไทม์ เวีย เฮียร)
My beautiful woman [my beautiful woman]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น ])
My beautiful woman [yes you are, yes you are, yes you are]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ เย็ซ ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์ ])
My beautiful woman [anything that you want me to, I’ll do]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู , อิลล ดู ])
[Now] My beautiful woman [my beautiful]
([ นาว ] มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ มาย บยูทิฟุล ])

B is for beautiful as the sunshine [sunshine]
(บี อีส ฟอร์ บยูทิฟุล แอส เดอะ ซันชาย [ ซันชาย ])
E tells me everything’s feeling alright [don’t you know I feel alright]
(อี เทลล มี เอ๊วี่ติง ฟีลอิง ออลไร๊ท [ ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ ฟีล ออลไร๊ท ])
A goes to you and me swinging in time [swinging]
(อะ โกซ ทู ยู แอนด์ มี สวิงงิง อิน ไทม์ [ สวิงงิง ])
T is two
(ที อีส ทู)
I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
You’ve got me acting like a fool
(ยู๊ฟ ก็อท มี แอคทิง ไล๊ค เก ฟูล)

Let’s not talk about a possible ending [oh yeah yeah]
(เล็ท น็อท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง [ โอ เย่ เย่ ])
Let’s not think about it everyday [everyday]
(เล็ท น็อท ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เอวี่เดย์ [ เอวี่เดย์ ])
And I know [I know] I’m so
(แอนด์ ดาย โนว์ [ ไอ โนว์ ] แอม โซ)
In love with you [baby]
(อิน ลัฝ วิธ ยู [ เบ๊บี้ ])
I’m finding it harder and harder to breathe everytime we’re here
(แอม ไฟนดิง อิท อาณ์เดอ แอนด์ อาณ์เดอ ทู บรีฑ เอ๊รี่ไทม์ เวีย เฮียร)

Let’s not talk about a possible ending [possible ending]
(เล็ท น็อท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดา พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง [ พ๊อซซิเบิ้ล เอนดิง ])
Let’s not think about it everyday [yeah yeah yeah]
(เล็ท น็อท ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เอวี่เดย์ [ เย่ เย่ เย่ ])
And I know [so in love] I’m so
(แอนด์ ดาย โนว์ [ โซ อิน ลัฝ ] แอม โซ)
In love with you [with you]
(อิน ลัฝ วิธ ยู [ วิธ ยู ])
I’m finding it harder and harder to breathe [ooh ooh] everytime we’re here
(แอม ไฟนดิง อิท อาณ์เดอ แอนด์ อาณ์เดอ ทู บรีฑ [ อู้ อู้ ] เอ๊รี่ไทม์ เวีย เฮียร)
My beautiful woman [my beautiful woman]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น ])
My beautiful woman [yes you are, yes you are, girl you are]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ เย็ซ ยู อาร์ , เย็ซ ยู อาร์ , เกิร์ล ยู อาร์ ])
My beautiful woman [you’re so beautiful]
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น [ ยัวร์ โซ บยูทิฟุล ])
My beautiful woman
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น)
My beautiful woman
(มาย บยูทิฟุล วู๊แม่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Beautiful Woman คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น