เนื้อเพลง Heroes Live Forever คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

You are the knight that shines in everyone
(ยู อาร์ เดอะ ไนท แดท ไชน์ ซิน เอ๊วี่วัน)
The truth is there for all to see
(เดอะ ทรู๊ธ อีส แดร์ ฟอร์ ออล ทู ซี)
You are the voice that speaks to everyone
(ยู อาร์ เดอะ ว๊อยซ์ แดท สพี๊ค ทู เอ๊วี่วัน)
You are the heroes we all like to be
(ยู อาร์ เดอะ อีโร วี ออล ไล๊ค ทู บี)
You never dreams that life will face us all
(ยู เน๊เฝ่อร์ ดรีม แดท ไล๊ฟ วิล เฟซ อัซ ซอร์)
With a passion that cannot be denied
(วิธ อะ แพ๊ชชั่น แดท แคนน็อท บี ดีนาย)
You bring the whole world together as one
(ยู บริง เดอะ โฮล เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์ แอส วัน)
And we’ll always be by your side
(แอนด์ เวลล ออลเว บี บาย ยุร ไซด์)

And all the world will join our celebration
(แอนด์ ออล เดอะ เวิลด วิล จอย เอ๊า เซลิบเรฌัน)
And all the world will share the joy you bring
(แอนด์ ออล เดอะ เวิลด วิล แชร์ เดอะ จอย ยู บริง)
And all the power, the hope and inspiration
(แอนด์ ออล เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ โฮพ แอนด์ อินซพิเรฌัน)
In all that glory that nations all will see
(อิน ออล แดท กล๊อรี่ แดท เน๊ชั่น ซอร์ วิล ซี)

* Heroes live forever
(* อีโร ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Heroes live forever
(อีโร ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Always we’ll remember
(ออลเว เวลล รีเม๊มเบ่อร์)
Heroes live forever
(อีโร ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร)

[Since all the history] Since all the history
([ ซิ๊นซ ออล เดอะ ฮิสทรี่ ] ซิ๊นซ ออล เดอะ ฮิสทรี่)
[Searching for a destiny] And searching for a destiny
([ เซิชอิง ฟอร์ รา เดซทินิ ] แอนด์ เซิชอิง ฟอร์ รา เดซทินิ)
[Be there that we can be]Be there that we can be Heroes
([ บี แดร์ แดท วี แคน บี ] บี แดร์ แดท วี แคน บี อีโร)

[Repeat * , *]
([ รีพี๊ท * , * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heroes Live Forever คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น