เนื้อเพลง U and Dat คำอ่านไทย E-40 feat T-Pain, Kandi Girl

[Hook: T-Pain]
([ ฮุ๊ค : ที เพน ])
Girl, I been shaking, sticking and moving tryna to get you and that booty
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง , สติ๊กคิง แอนด์ มูฝอิง ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Girl, I been shaking and acting a donkey tryna to get you and that monkey
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง แอนด์ แอคทิง อะ ดองคิ ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)

[Verse 1: T-Pain]
([ เฝิซ วัน : ที เพน ])
Girl, he simping [Simping]
(เกิร์ล , ฮี simpings [ Simpings ])
I walk up in the club with a limping [Limping]
(ไอ ว๊อล์ค อั๊พ อิน เดอะ คลับ วิธ อะ ลีมพิง [ ลีมพิง ])
God listen, what you gonna do, with this pimping
(ก๊อด ลิ๊สซึ่น , ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส เพมปิง)
What you gonna do, with this pimping
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส เพมปิง)
Girl, I’m a call ya [Call ya]
(เกิร์ล , แอม มา คอลลํ ยา [ คอลลํ ยา ])
Later on tonight or tomorrow [‘Morrow], now follow
(เลทเออะ ออน ทูไน๊ท ออ ทูม๊อโร่ว [ มอโร ] , นาว ฟ๊อลโล่ว)
What you gonna do, with this baller
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส บอลเลอ)
What you gonna do, with this baller
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส บอลเลอ)

[Verse 2: E-40]
([ เฝิซ ทู : อี 40 ])
What you gonna do when I bend the block [Bend the block]
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น นาย เบ็นด เดอะ บล๊อค [ เบ็นด เดอะ บล๊อค ])
Pull up on that ass in a brand new drop [Brand new drop]
(พูลล อั๊พ ออน แดท อาซ ซิน อะ แบรนดฺ นิว ดรอพ [ แบรนดฺ นิว ดรอพ ])
Speakers on blast with tremendous knock [‘Mendous knock]
(ซพีคเออะ ออน บลาสทํ วิธ ทริเม๊นดั้ส น๊อค [ Mendous น๊อค ])
TV’s in the dash, rims just won’t stop
(TVs ซิน เดอะ แด็ฌ , ริม จั๊สท ว็อนท สท๊อพ)
You need to be down with a pimp like me
(ยู นี๊ด ทู บี เดาน วิธ อะ พิมพ ไล๊ค มี)
I ain’t turning down nothing but my collar, you see
(ไอ เอน เทินนิง เดาน นัธอิง บั๊ท มาย ค๊อลลาร์ , ยู ซี)
I’m a leave you with my number, you should holla at me
(แอม มา ลี๊ฝ ยู วิธ มาย นั๊มเบ้อร์ , ยู เชิด ฮอลละ แอ็ท มี)
Cuz I’m a baller, can’t nobody hustle harder than me, oooh
(คัซ แอม มา บอลเลอ , แค็นท โนบอดี้ เฮสเซล อาณ์เดอ แฑ็น มี , อู้)

[Hook: T-Pain]
([ ฮุ๊ค : ที เพน ])
Girl, I been shaking, sticking and moving tryna to get you and that booty
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง , สติ๊กคิง แอนด์ มูฝอิง ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Girl, I been shaking and acting a donkey tryna to get you and that monkey
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง แอนด์ แอคทิง อะ ดองคิ ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)

[Verse 3: E-40]
([ เฝิซ ที : อี 40 ])
Oooh, your ass is right
(อู้ , ยุร อาซ ซิส ไร๊ท)
I ain’t tryna let that pass me tonight
(ไอ เอน ทายนา เล็ท แดท เพซ มี ทูไน๊ท)
I’ma put my bid in and tell you something slick
(แอมอา พุท มาย บิด อิน แอนด์ เทลล ยู ซัมติง ซลิค)
Whisper in your ear while I’m holding my d*ck
(วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร ไวล์ แอม โฮลดิง มาย ดี *ck)
I don’t mean no harm, it’s the hood in me [Hood in me]
(ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาร์ม , อิทซ เดอะ ฮุด อิน มี [ ฮุด อิน มี ])
Sipping on that Richard Hennessy [Hennessy]
(ซิพปิง ออน แดท ริชราท เฮนเนสซี [ เฮนเนสซี ])
Psychedelic colors in my jewelry [Jewelry]
(ไซคิเดลอิค คัลเออะ ซิน มาย จูเอ็ลริ [ จูเอ็ลริ ])
S*ckers hella jealous cuz you digging me, oooh
(เอส *ckers เฮลลา เจลอัซ คัซ ยู ดีกกิง มี , อู้)
Now what you gonna do mama
(นาว ว๊อท ยู กอนนะ ดู มามะ)
I’m tryna dip later on, me and you mama
(แอม ทายนา ดิพ เลทเออะ ออน , มี แอนด์ ยู มามะ)
Like the way that you groove and you move mama
(ไล๊ค เดอะ เวย์ แดท ยู กรูฝ แอนด์ ยู มู๊ฝ มามะ)
You know the women love me, I’m the 40 boy [40 boy]
(ยู โนว์ เดอะ วีมเอิน ลัฝ มี , แอม เดอะ 40 บอย [ 40 บอย ])
Popping my P’s cuz I’m laced with game
(พ๊อพปิง มาย Ps คัซ แอม แล็ค วิธ เกม)
Nathen but the Yay flowing through my vein
(Nathen บั๊ท เดอะ เย่ ฟโลอิง ทรู มาย เฝน)
She wear Miss Sixty, can’t fit in the Gucci
(ชี แวร์ มิซ ซิคซทิ , แค็นท ฟิท อิน เดอะ กู๊ซชี่)
Cuz her ass big enough to sit a cup on her booty [Goodness!]
(คัซ เฮอ อาซ บิ๊ก อีน๊าฟ ทู ซิท ดา คัพ ออน เฮอ บูทิ [ กูดเน็ซ ! ])

[Hook: T-Pain]
([ ฮุ๊ค : ที เพน ])
Girl, I been shaking, sticking and moving tryna to get you and that booty
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง , สติ๊กคิง แอนด์ มูฝอิง ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Girl, I been shaking and acting a donkey tryna to get you and that monkey
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง แอนด์ แอคทิง อะ ดองคิ ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)

[Verse 4: Kandi Girl]
([ เฝิซ โฟว : Kandi เกิร์ล ])
Yeah I see you looking [Looking]
(เย่ ไอ ซี ยู ลุคอิง [ ลุคอิง ])
But my ass in these jeans got you shook, and [Shook, and]
(บั๊ท มาย อาซ ซิน ฑิส ยีน ก็อท ยู ฌุค , แอนด์ [ ฌุค , แอนด์ ])
I don’t think you know what to do with this p*ssy
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ ดิส พี *ssy)
What you gonna do, with this p*ssy
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส พี *ssy)
Yeah I know you want this [Want this]
(เย่ ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิส [ ว้อนท ดิส ])
Tryna chase me through the club for this good sh*t [Good sh*t]
(ทายนา เชส มี ทรู เดอะ คลับ ฟอร์ ดิส กู๊ด ฌะ *ที [ กู๊ด ฌะ *ที ])
But I don’t think you can handle, this p*ssy
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล , ดิส พี *ssy)
What you gonna do, with this p*ssy
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู , วิธ ดิส พี *ssy)

[Verse 5: E-40]
([ เฝิซ ไฟท์ : อี 40 ])
You looking like you got that good gooshy, gooshy
(ยู ลุคอิง ไล๊ค ยู ก็อท แดท กู๊ด gooshy , gooshy)
F*cking round with me, I beat the brakes off that p*ssy
(เอฟ *คิง ราวนด วิธ มี , ไอ บีท เดอะ เบรค ออฟฟ แดท พี *ssy)
Have your ass c*mming like a porn star movie
(แฮ็ฝ ยุร อาซ ซี *mmings ไล๊ค เก พรอน สทาร์ มูวี่)
Tell your friends and I bet they all wanna do me
(เทลล ยุร เฟรน แซน ดาย เบ๊ท เด ออล วอนนา ดู มี)
Hoes know me, I’m E-Fo-Oh [E-Fo-Oh]
(โฮ โนว์ มี , แอม อี โฟ โอ [ อี โฟ โอ ])
They recognize pimping when I step in the door [Step in the door]
(เด เร๊คคอกไน๊ซ์ เพมปิง เว็น นาย สเท็พ อิน เดอะ ดอร์ [ สเท็พ อิน เดอะ ดอร์ ])
Higher than a satellite full of that dro [Full of that dro]
(ไฮเออะ แฑ็น อะ แซ๊ทเทลไล้ท ฟูล อ็อฝ แดท ดีโร [ ฟูล อ็อฝ แดท ดีโร ])
Holla at a playa when you ready to go, oooh
(ฮอลละ แอ็ท ดา พอลเย เว็น ยู เร๊ดี้ ทู โก , อู้)

[Hook: T-Pain]
([ ฮุ๊ค : ที เพน ])
Girl, I been shaking, sticking and moving tryna to get you and that booty
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง , สติ๊กคิง แอนด์ มูฝอิง ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Tryna get to you and that booty
(ทายนา เก็ท ทู ยู แอนด์ แดท บูทิ)
Girl, I been shaking and acting a donkey tryna to get you and that monkey
(เกิร์ล , ไอ บีน เชคกิ้ง แอนด์ แอคทิง อะ ดองคิ ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)
Tryna to get you and that monkey
(ทายนา ทู เก็ท ยู แอนด์ แดท มั๊งคี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U and Dat คำอ่านไทย E-40 feat T-Pain, Kandi Girl

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น