เนื้อเพลง Revenga คำอ่านไทย System of A Down

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Choking with the link [?]
(โชคิง วิธ เดอะ ลิ๊งค [ ])
Killing with the stink,
(คีลลิง วิธ เดอะ ซทิงค ,)
Jesting with a smo!
(Jestings วิธ อะ smo !)

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Choking with the..MY SWEET CLEMENTINE!
(โชคิง วิธ เดอะ มาย สวี้ท CLEMENTINE !)

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Hueluaha wink,
(Hueluaha วิงค ,)
Sitting on the brink,
(ซีททิง ออน เดอะ บริงค ,)

Oh my sweet revenge!
(โอ มาย สวี้ท รีเฝ้นจ !)
Will be yours… for the taking,
(วิล บี ยุร ฟอร์ เดอะ เทคอิง ,)
It’s in the making, BABY!
(อิทซ ซิน เดอะ เมคอิง , เบ๊บี้ !)

AAHHHHHH
(AAHHHHHH)

My sweet revenge,
(มาย สวี้ท รีเฝ้นจ ,)
Will be yours for the taking,
(วิล บี ยุร ฟอร์ เดอะ เทคอิง ,)
Its in the making BABY!
(อิทซ ซิน เดอะ เมคอิง เบ๊บี้ !)

AHHHH
(อา)

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Choking with the link [?]
(โชคิง วิธ เดอะ ลิ๊งค [ ])
Killing with the stink,
(คีลลิง วิธ เดอะ ซทิงค ,)
Jesting with a smo!
(Jestings วิธ อะ smo !)

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Choking with the..MY SWEET CLEMENTINE!
(โชคิง วิธ เดอะ มาย สวี้ท CLEMENTINE !)

What do ya need to drink?
(ว๊อท ดู ยา นี๊ด ทู ดริ๊งค)
Fading in the sink,
(เฟดิง อิน เดอะ ซิ๊งค ,)
Hueluaha wink,
(Hueluaha วิงค ,)
Sitting on the brink,
(ซีททิง ออน เดอะ บริงค ,)

MY SWEET REVENGE!
(มาย สวี้ท รีเฝ้นจ !)
Will be your
(วิล บี ยุร)

BLAH F*CK! this song is awful anyway…
(บลา เอฟ *CK ! ดิส ซ็อง อีส ออฟุล เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Revenga คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น