เนื้อเพลง Frankenstein คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

I am falling into a chasm
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อิ๊นทู อะ แคสม)
I’m falling with you in my arms
(แอม ฟ๊อลิง วิธ ยู อิน มาย อาร์ม)
No wait, these are your arms
(โน เว้ท , ฑิส อาร์ ยุร อาร์ม)
Your arms of love that I’m falling into
(ยุร อาร์ม อ็อฝ ลัฝ แดท แอม ฟ๊อลิง อิ๊นทู)
Is this a vision of love?
(อีส ดิส ซา ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลัฝ)

When I was a young boy
(เว็น นาย วอส ซา ยัง บอย)
Mama said, ” You better watch out for the fall. ”
(มามะ เซ็ด , ” ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ฟอลล์ “)
But now that I’m a grown woman
(บั๊ท นาว แดท แอม มา กโรน วู๊แม่น)
And I know, I know, I know
(แอนด์ ดาย โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
I can see the cold
(ไอ แคน ซี เดอะ โคลด์)
I can see the cold to the place where he is born
(ไอ แคน ซี เดอะ โคลด์ ทู เดอะ เพลส แวร์ ฮี อีส บอน)

Come on baby, let’s fall, fall into the chasm
(คัมมอน เบ๊บี้ , เล็ท ฟอลล์ , ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ แคสม)
With me, fall into love
(วิธ มี , ฟอลล์ อิ๊นทู ลัฝ)
Cos I know that the vision, it will never shatter
(คอซ ซาย โนว์ แดท เดอะ ฝิ๊ชั่น , อิท วิล เน๊เฝ่อร์ แฌทเทอะ)
For as long as i hold onto you in these cold arms
(ฟอร์ แอส ลอง แอส ซาย โฮลด์ ออนทู ยู อิน ฑิส โคลด์ อาร์ม)

There’s something in these eyes too close for comfort
(แดร์ ซัมติง อิน ฑิส อาย ทู โคลส ฟอร์ ค๊อมฟอร์ท)
But now that I’m a grown woman
(บั๊ท นาว แดท แอม มา กโรน วู๊แม่น)
And I know, I know, I know, I know
(แอนด์ ดาย โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
I know the call to the place where it’s born
(ไอ โนว์ เดอะ คอลลํ ทู เดอะ เพลส แวร์ อิทซ บอน)
You can see these arms are big and strong now baby
(ยู แคน ซี ฑิส อาร์ม แซร์ บิ๊ก แอนด์ สทรอง นาว เบ๊บี้)
Well I’ll prove to you these arms can hold you tight
(เวลล อิลล พรู๊ฝ ทู ยู ฑิส อาร์ม แคน โฮลด์ ยู ไท๊ท)

It’s cold, leave baby, it’s cold, it’s time
(อิทซ โคลด์ , ลี๊ฝ เบ๊บี้ , อิทซ โคลด์ , อิทซ ไทม์)
This is a vision of love and i’m freezing
(ดิส ซิส ซา ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลัฝ แอนด์ แอม ฟรีสอิง)
I’m falling into cold, come on let’s go
(แอม ฟ๊อลิง อิ๊นทู โคลด์ , คัมมอน เล็ท โก)

_________________________________________________
(_________________________________________________)

I am falling into a chasm
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อิ๊นทู อะ แคสม)
I am falling with you in my arms
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง วิธ ยู อิน มาย อาร์ม)
No wait, these are your arms
(โน เว้ท , ฑิส อาร์ ยุร อาร์ม)
Your arms of love
(ยุร อาร์ม อ็อฝ ลัฝ)
That I’m falling into
(แดท แอม ฟ๊อลิง อิ๊นทู)
Is this a vision of love
(อีส ดิส ซา ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลัฝ)

When I was a young boy
(เว็น นาย วอส ซา ยัง บอย)
Mama said, “You better watch out for the fall.”
(มามะ เซ็ด , “You เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ฟอลล์ ”)
But now that I’m a grown woman and I know
(บั๊ท นาว แดท แอม มา กโรน วู๊แม่น แอนด์ ดาย โนว์)
I know, I know I can see the cold
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ ไอ แคน ซี เดอะ โคลด์)
I can see the cold to the place where he is born
(ไอ แคน ซี เดอะ โคลด์ ทู เดอะ เพลส แวร์ ฮี อีส บอน)

Come on baby, let’s fall
(คัมมอน เบ๊บี้ , เล็ท ฟอลล์)
Fall into a chasm
(ฟอลล์ อิ๊นทู อะ แคสม)
With me, fall into love
(วิธ มี , ฟอลล์ อิ๊นทู ลัฝ)

And I hope that the vision will never shatter
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท เดอะ ฝิ๊ชั่น วิล เน๊เฝ่อร์ แฌทเทอะ)
For as long as I hold on to you
(ฟอร์ แอส ลอง แอส ซาย โฮลด์ ออน ทู ยู)
These cold arms
(ฑิส โคลด์ อาร์ม)

There’s something in these eyes too close for comfort
(แดร์ ซัมติง อิน ฑิส อาย ทู โคลส ฟอร์ ค๊อมฟอร์ท)
Now that I’m a grown woman
(นาว แดท แอม มา กโรน วู๊แม่น)
And I know, I know, I know
(แอนด์ ดาย โนว์ , ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
I know the call to the place where he is born
(ไอ โนว์ เดอะ คอลลํ ทู เดอะ เพลส แวร์ ฮี อีส บอน)

You can see these arms
(ยู แคน ซี ฑิส อาร์ม)
They are big and strong now baby
(เด อาร์ บิ๊ก แอนด์ สทรอง นาว เบ๊บี้)
Well I’ll prove to you these arms
(เวลล อิลล พรู๊ฝ ทู ยู ฑิส อาร์ม)
Hold you tight, it’s cold, leave baby
(โฮลด์ ยู ไท๊ท , อิทซ โคลด์ , ลี๊ฝ เบ๊บี้)

Let’s go, it’s time
(เล็ท โก , อิทซ ไทม์)
This is a vision of love
(ดิส ซิส ซา ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลัฝ)
And I’m freezing and I’m falling in the cold
(แอนด์ แอม ฟรีสอิง แอนด์ แอม ฟ๊อลิง อิน เดอะ โคลด์)
Let’s go, oh my, my, let’s go
(เล็ท โก , โอ มาย , มาย , เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frankenstein คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น