เนื้อเพลง Last Temptation คำอ่านไทย Ja Rule feat Charli Baltimore

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, yeah, heh
(เย่ , เย่ , เอฮ)
You feel that
(ยู ฟีล แดท)
Can you feel that
(แคน ยู ฟีล แดท)
Yall cant feel that, heh, yeah
(ยอล แค็นท ฟีล แดท , เอฮ , เย่)
We gonna do it like this
(วี กอนนะ ดู อิท ไล๊ค ดิส)
Real old school, sh*t
(เรียล โอลด์ สคูล , ฌะ *ที)
Take them back to the parks and sh*t
(เท้ค เด็ม แบ็ค ทู เดอะ พาร์ค แซน ฌะ *ที)
Do it like, we used to do it, you know
(ดู อิท ไล๊ค , วี ยู๊ส ทู ดู อิท , ยู โนว์)
DJ Irv days, and sh*t
(ดีเจ Irv เดย์ , แอนด์ ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Lets all get high, get out, feel free tonight
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮฮ , เก็ท เอ๊าท , ฟีล ฟรี ทูไน๊ท)
Temptations, is tempting
(เทมเทฌัน , อีส เทมทิง)
To have the time of your life
(ทู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
Lets all get high, get out, feel free tonight
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮฮ , เก็ท เอ๊าท , ฟีล ฟรี ทูไน๊ท)
Temptations, is tempting
(เทมเทฌัน , อีส เทมทิง)
To have the time of your life
(ทู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Come on y’all, tonight somebody sho nuff
(คัมมอน ยอล , ทูไน๊ท ซัมบอดี้ โช นัฟ)
Gon’ tear the club the f*ck up as soon as I hit the scene
(ก็อน เทียร์ เดอะ คลับ เดอะ เอฟ *ck อั๊พ แอส ซูน แอส ซาย ฮิท เดอะ ซีน)
All eyes on us, mean, and so vicious
(ออล อาย ออน อัซ , มีน , แอนด์ โซ ฝิ๊เคี๊ยส)
A good n*gga, bad intentions
(อะ กู๊ด เอ็น *gga , แบ้ด อินเทนฌัน)
Not to mention, them 12 engine benzes with fish lenses
(น็อท ทู เม๊นชั่น , เด็ม 12 เอ๊นจิ้น เบนเซซ วิธ ฟิช lenses)
We park right out front
(วี พาร์ค ไร๊ท เอ๊าท ฟร๊อนท)
To handle our business
(ทู แฮ๊นเดิ้ล เอ๊า บีสเน็ซ)
The broads on the way in
(เดอะ บรอด ออน เดอะ เวย์ อิน)
Showin a little attention
(โชว์วิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ทเทนฌัน)
Like, i f*cked before but aint never call
(ไล๊ค , ไอ เอฟ *cked บีฟอร์ บั๊ท เอน เน๊เฝ่อร์ คอลลํ)
Thats life you either love to live it
(แด้ท ไล๊ฟ ยู ไอ๊เทร่อ ลัฝ ทู ไล้ฝ อิท)
Or just live it, i live it to the limit
(ออ จั๊สท ไล้ฝ อิท , ไอ ไล้ฝ อิท ทู เดอะ ลิ๊หมิท)
Champaigne finish gangsta
(Champaigne ฟิ๊หนิช แก๊งซดา)
Image, platinum shades swingin
(อิ๊มเมจ , พแลทนัม เฉด สวิงกิน)
Then i do that 2 step that n*ggaz do
(เด็น นาย ดู แดท ทู สเท็พ แดท เอ็น *ggaz ดู)
We dont really dance
(วี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แด๊นซ์)
We just rub the d*ck on the ass
(วี จั๊สท รับ เดอะ ดี *ck ออน ดิ อาซ)
And fill the glass with nothin but ??
(แอนด์ ฟิลล เดอะ กล๊าสส วิธ นอทติน บั๊ท)
And if they pop it gettin the poppin with me
(แอนด์ อิ๊ฟ เด พ็อพ อิท เกดดิน เดอะ พอพปิน วิธ มี)
Get my n*ggaz tonight baby, lets partaay!
(เก็ท มาย เอ็น *ggaz ทูไน๊ท เบ๊บี้ , เล็ท partaay !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Charli Baltimore]
([ ชาร์รี บอวทิมอว์ ])
Yo, uh
(โย , อา)
Now a party aint a party till chuck come through
(นาว อะ พ๊าร์ที่ เอน ดา พ๊าร์ที่ ทิลล์ ชัค คัม ทรู)
Bring who? Rolled dolo jeans over Manolo’s
(บริง ฮู โรลล dolo ยีน โอ๊เฝ่อร Manolos)
Duke says I look better out the photos
(ดยูค เซย์ ซาย ลุ๊ค เบ๊ทเท่อร์ เอ๊าท เดอะ โฟโท)
And hotter in person, hottest when I’m cursin
(แอนด์ ฮอทเดอ อิน เพ๊อร์ซั่น , ฮอทเดว เว็น แอม cursin)
Love my b*tch thuggelbees
(ลัฝ มาย บี *tch thuggelbees)
Strokin my ego, then he go
(สโตรคิน มาย อี๊โก้ , เด็น ฮี โก)
For the bubbly, n*gga love me
(ฟอร์ เดอะ บั๊บบี้ , เอ็น *gga ลัฝ มี)
We go to the vehicle, talk dirty
(วี โก ทู เดอะ ฝี๊หิเคิ้ล , ท๊อล์ค เดอทิ)
Past flirty, flight leavin at 5:30
(พาสท์ flirty , ฟไลท เลวิน แอ็ท ไฟท์ : 30)
It’s hot in herre, foggin the windows
(อิทซ ฮอท อิน herre , foggin เดอะ วิ๊นโด้ว)

Throw dat, I the designated driver
(โธรว์ แดซ , ไอ เดอะ เดสอิกเน็ท ดไรฝเออะ)
Chuck never the rider, gotta play
(ชัค เน๊เฝ่อร์ เดอะ ไรดเออะ , กอททะ เพลย์)
Passenger side beside them, whoa
(แพซเซ็นเจอะ ไซด์ บีไซด์ เด็ม , โว้ว)
Gotta be controllin when I’m rollin
(กอททะ บี คอนโทวลิน เว็น แอม โรลลิน)
Weed n*ggaz swollen, cock blocker
(วี เอ็น *ggaz ซโวลเล็น , ค๊อค blocker)
Hands on my knockers, he feelin them poppers
(แฮนด์ ออน มาย นอคเคอะ , ฮี ฟีลิน เด็ม พอพเปอร์)
But Chuck never givin it up, livin it up
(บั๊ท ชัค เน๊เฝ่อร์ กีฝอิน หนิด อั๊พ , ลีฝอิน หนิด อั๊พ)

[Chorus] 1x
([ ค๊อรัส ] 1x)

[Charli Baltimore]
([ ชาร์รี บอวทิมอว์ ])
Uh, Count me and My n*ggaz as OD’in
(อา , เค้าทํ มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz แอส ODin)
Rule got a b*tch Korean, lap dancin
(รูล ก็อท ดา บี *tch โคะรีแอ็น , แหล๊พ แดนซิน)
Off to the murder mansion, ride the shoulder
(ออฟฟ ทู เดอะ เม๊อร์เด้อร์ แม๊นชั่น , ไรด์ เดอะ โช๊ลเด้อร์)
Benz and the Rover, N*gga we aint sober
(เบนซฺ แอนด์ เดอะ โรฝเออะ , เอ็น *gga วี เอน โซเบอะ)
Girl Interrupted, murder got me corrupted
(เกิร์ล อินเทอร์รัพท , เม๊อร์เด้อร์ ก็อท มี คอร์รัพทํ)
With shots so that any lickin shots with the semi
(วิธ ฌ็อท โซ แดท เอ๊นี่ ลิคคิน ฌ็อท วิธ เดอะ เซมอิ)
Out the sunroof of the Bentley
(เอ๊าท เดอะ ซันรูฟ อ็อฝ เดอะ เบนลี่)
Bottles all empty but n*ggaz got stashes
(บ๊อทเทิ่ล ซอร์ เอ๊มพที่ บั๊ท เอ็น *ggaz ก็อท stashes)
Never f*ckin the glasses
(เน๊เฝ่อร์ เอฟ *ckin เดอะ กลาซซิส)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Ha, You know the Rule roll up in the party
(ฮา , ยู โนว์ เดอะ รูล โรลล อั๊พ อิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Me and Charli, Ready to have them hotties
(มี แอนด์ ชาร์รี , เร๊ดี้ ทู แฮ็ฝ เด็ม ฮอทดี)
Rub up on my body, cuz after the club
(รับ อั๊พ ออน มาย บ๊อดี้ , คัซ แอ๊ฟเท่อร เดอะ คลับ)
Its the after set, with some pushin a little head
(อิทซ ดิ แอ๊ฟเท่อร เซ็ท , วิธ ซัม พรุซชิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮด)
Is always the safe bet, she tell me V twizzy
(อีส ออลเว เดอะ เซฟ เบ๊ท , ชี เทลล มี วี ทวิสซี่)
In the Red Corvette, swervin lanes
(อิน เดอะ เร้ด คอเฝท , swervin เลน)
?? a little pain and say what’s my name, Rule Baby!
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพน แอนด์ เซย์ ว๊อท มาย เนม , รูล เบ๊บี้ !)
You know it, now lets get high
(ยู โนว์ อิท , นาว เล็ท เก็ท ไฮฮ)
Take a ride with me tonight, yea
(เท้ค เก ไรด์ วิธ มี ทูไน๊ท , เย)

[Chorus] 3x
([ ค๊อรัส ] 3x)

We gotta give a dance to this sh*t here ha-ha
(วี กอททะ กี๊ฝ อะ แด๊นซ์ ทู ดิส ฌะ *ที เฮียร ฮา ฮา)

Uh Murder Inc sh*t,
(อา เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ ฌะ *ที ,)
Heh, yea Rule baby
(เอฮ , เย รูล เบ๊บี้)
Chuck B-More, its a family affair
(ชัค บี โม , อิทซ ซา แฟ๊มิลี่ แอฟแฟร์)
Can you feel it, can you feel it
(แคน ยู ฟีล อิท , แคน ยู ฟีล อิท)
You cant feel it, heh
(ยู แค็นท ฟีล อิท , เอฮ)
TEMPTATIONS!
(เทมเทฌัน !)

[Chorus] 1x
([ ค๊อรัส ] 1x)

Come On Yall!
(คัมมอน ยอล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Temptation คำอ่านไทย Ja Rule feat Charli Baltimore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น