เนื้อเพลง In The Dark คำอ่านไทย Omarion

Omarion talking:
(โอเมอร์เรียน ทอคอิง :)
Yeah all this time I’ve been waitin
(เย่ ออล ดิส ไทม์ แอฝ บีน เว๊ทดิน)
To get you in this room alone
(ทู เก็ท ยู อิน ดิส รูม อะโลน)
Now you’re here
(นาว ยัวร์ เฮียร)
Its time
(อิทซ ไทม์)
listen
(ลิ๊สซึ่น)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
This can’t be real
(ดิส แค็นท บี เรียล)
The time has come for us to do our thing
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ฟอร์ อัซ ทู ดู เอ๊า ทริง)
what I mean might do our thing
(ว๊อท ไอ มีน ไมท ดู เอ๊า ทริง)
Come in and shut the door
(คัม อิน แอนด์ ชั๊ท เดอะ ดอร์)
Yo phone ringing and press ignore
(โย โฟน รีงอิง แอนด์ เพรส อิกโน)
I m goin give you what you’re waiting for
(ไอ เอ็ม โกอิน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยัวร์ เวททิง ฟอร์)
I’m so anxious
(แอม โซ แอ๊นเซียส)
But a little nervous
(บั๊ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เนอฝัซ)
I know that you’re the one so
(ไอ โนว์ แดท ยัวร์ ดิ วัน โซ)
I can’t explain
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน)
What you do to me
(ว๊อท ยู ดู ทู มี)
So turn off the lights
(โซ เทิร์น ออฟฟ เดอะ ไล๊ท)
Let’s make it right
(เล็ท เม้ค อิท ไร๊ท)
Girl I want to take you there
(เกิร์ล ไอ ว้อนท ทู เท้ค ยู แดร์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
We gon get touchy feely
(วี ก็อน เก็ท ทัชฉี่ feely)
I m a make sure you feel me
(ไอ เอ็ม มา เม้ค ชัวร์ ยู ฟีล มี)
Girl I can’t wait to get us
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท อัซ)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
This time can’t be wasted
(ดิส ไทม์ แค็นท บี ว็อซท)
Girl I’m trying to taste it
(เกิร์ล แอม ทไรอิง ทู เท๊ซท อิท)
Baby come, and meet me in the dark
(เบ๊บี้ คัม , แอนด์ มี๊ท มี อิน เดอะ ด๊าร์ค)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Don’t be afraid when I touch you
(ด้อนท์ บี อะเฟรด เว็น นาย ทั๊ช ยู)
I just want to love you
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู)
We can get it busy in the dark
(วี แคน เก็ท ดิธ บี๊ซี่ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Its time to get our grind on
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เอ๊า ไกรนด ออน)
Baby don’t be shy no
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย โน)
All these things can happen in the dark
(ออล ฑิส ทริง แคน แฮ๊พเพ่น อิน เดอะ ด๊าร์ค)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Don’t want to complicate the situation
(ด้อนท์ ว้อนท ทู ค๊อมพลิเขท เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น)
So I m a try my best to make it comfortable for you
(โซ ไอ เอ็ม มา ธราย มาย เบ๊สท์ ทู เม้ค อิท คอมโฟเทเบิ่ล ฟอร์ ยู)
Girl you won’t believe what’s happening
(เกิร์ล ยู ว็อนท บีลี๊ฝ ว๊อท แฮพเพะนิง)
You going feel like a virgin again
(ยู โกอิ้ง ฟีล ไล๊ค เก เฝ๊อร์จิ้น อะเกน)
Guarantee you’ll come back again
(แกแรนที โยว คัม แบ็ค อะเกน)
One we don’t need no candle lights
(วัน วี ด้อนท์ นี๊ด โน แค๊นเดิ้ล ไล๊ท)
Two the moon is shining bright
(ทู เดอะ มูน อีส ชายนิง ไบร๊ท)
Three baby all I need is your legs wrapped around me
(ทรี เบ๊บี้ ออล ไอ นี๊ด อีส ยุร เล้ก แร็พท อะราวนฺดฺ มี)
Four we don’t got no times for games
(โฟ วี ด้อนท์ ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ เกม)
Five want to hear you scream my name
(ไฟฝ ว้อนท ทู เฮียร ยู สครีม มาย เนม)
Six cuz its time for me to slip myself up into you
(ซิกซ์ คัซ อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู สลิ๊พ ไมเซลฟ อั๊พ อิ๊นทู ยู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
We gon get touchy feely
(วี ก็อน เก็ท ทัชฉี่ feely)
I m a make sure you feel me
(ไอ เอ็ม มา เม้ค ชัวร์ ยู ฟีล มี)
Girl I can’t wait to get us
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท อัซ)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
This time can’t be wasted
(ดิส ไทม์ แค็นท บี ว็อซท)
Girl I’m trying to taste it
(เกิร์ล แอม ทไรอิง ทู เท๊ซท อิท)
Baby come and meet me in the dark
(เบ๊บี้ คัม แอนด์ มี๊ท มี อิน เดอะ ด๊าร์ค)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Don’t be afraid when I touch you
(ด้อนท์ บี อะเฟรด เว็น นาย ทั๊ช ยู)
I just want to love you
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู)
We can get it busy in the dark
(วี แคน เก็ท ดิธ บี๊ซี่ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Its time to get our grind on
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เอ๊า ไกรนด ออน)
Baby don’t be shy no
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย โน)
All these things can happen in the dark
(ออล ฑิส ทริง แคน แฮ๊พเพ่น อิน เดอะ ด๊าร์ค)

Bridge:
(บริดจ :)
All day I’ve been waiting
(ออล เดย์ แอฝ บีน เวททิง)
Oh for you girl
(โอ ฟอร์ ยู เกิร์ล)
Gonna take you
(กอนนะ เท้ค ยู)
Gonna take you on this ride
(กอนนะ เท้ค ยู ออน ดิส ไรด์)
I’m gonna show you
(แอม กอนนะ โชว์ ยู)
How I get it down
(ฮาว ไอ เก็ท ดิธ เดาน)
Gonna show you how I get down
(กอนนะ โชว์ ยู ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
I know that things will happen
(ไอ โนว์ แดท ทริง วิล แฮ๊พเพ่น)
If you don’t know maybe I will
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ เมบี ไอ วิล)
Tomorrow we gonna do it again
(ทูม๊อโร่ว วี กอนนะ ดู อิท อะเกน)
And again and again and again
(แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน แอนด์ อะเกน)
But theres one more thing that I gotta tell you
(บั๊ท แดร์ วัน โม ทริง แดท ไอ กอททะ เทลล ยู)
Please don’t tell nobody what we do
(พลีซ ด้อนท์ เทลล โนบอดี้ ว๊อท วี ดู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
We gon get touchy feely
(วี ก็อน เก็ท ทัชฉี่ feely)
I m a make sure you feel me
(ไอ เอ็ม มา เม้ค ชัวร์ ยู ฟีล มี)
Girl I can’t wait to get us
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท อัซ)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
This time can’t be wasted
(ดิส ไทม์ แค็นท บี ว็อซท)
Girl I’m trying to taste it
(เกิร์ล แอม ทไรอิง ทู เท๊ซท อิท)
Baby come, and meet me in the dark
(เบ๊บี้ คัม , แอนด์ มี๊ท มี อิน เดอะ ด๊าร์ค)
In the dark
(อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Don’t be afraid when I touch you
(ด้อนท์ บี อะเฟรด เว็น นาย ทั๊ช ยู)
I just want to love you
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลัฝ ยู)
We can get it busy in the dark
(วี แคน เก็ท ดิธ บี๊ซี่ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Its time to get our grind on
(อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เอ๊า ไกรนด ออน)
Baby don’t be shy no
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย โน)
All these things can happen in the dark
(ออล ฑิส ทริง แคน แฮ๊พเพ่น อิน เดอะ ด๊าร์ค)

Omarion Talking:
(โอเมอร์เรียน ทอคอิง :)
UH
(อา)
you know
(ยู โนว์)
it’s the first time for everything to happen between you an me ina special place
(อิทซ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ฟอร์ เอ๊วี่ติง ทู แฮ๊พเพ่น บีทะวีน ยู แอน มี ina สเพ๊เชี่ยล เพลส)
uh yeah
(อา เย่)
ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Dark คำอ่านไทย Omarion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น