เนื้อเพลง Lost in You คำอ่านไทย Sugarcult

Six days went by
(ซิกซ์ เดย์ เว็นท บาย)
Trying to forget her face
(ทไรอิง ทู ฟอร์เก๊ท เฮอ เฟซ)
It was you and I
(อิท วอส ยู แอนด์ ดาย)
We were too young for these games
(วี เวอ ทู ยัง ฟอร์ ฑิส เกม)

And all the pictures that I kept
(แอนด์ ออล เดอะ พิ๊คเจ้อร์ แดท ไอ เค็พท)
And all the things I should have said
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง ซาย เชิด แฮ็ฝ เซ็ด)
It was you and I
(อิท วอส ยู แอนด์ ดาย)
But mostly me
(บั๊ท โมซทลิ มี)

Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)
Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)

Six weeks went by
(ซิกซ์ วี๊ค เว็นท บาย)
Still pretending that I’m fine
(สทิลล พรีเทนดิง แดท แอม ไฟน)
It was you and I
(อิท วอส ยู แอนด์ ดาย)
Holding back what’s on our minds
(โฮลดิง แบ็ค ว๊อท ออน เอ๊า ไมนด์)

And all the things I should have said
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง ซาย เชิด แฮ็ฝ เซ็ด)
And all the letters left unsent
(แอนด์ ออล เดอะ เล็ทเท่อร์ เล๊ฟท unsent)
It was you and I but mostly me
(อิท วอส ยู แอนด์ ดาย บั๊ท โมซทลิ มี)

Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)
Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)

Six months went by
(ซิกซ์ มั้นธ เว็นท บาย)
I almost forgot your face
(ไอ อ๊อลโมสท เฟาะกอท ยุร เฟซ)
Till they played that song tonight
(ทิลล์ เด เพลย์ แดท ซ็อง ทูไน๊ท)
The one we used to hate
(ดิ วัน วี ยู๊ส ทู เฮท)

Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)
Lost in you
(ล็อซท อิน ยู)
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)

Lost in you [I’m lost in you]
(ล็อซท อิน ยู [ แอม ล็อซท อิน ยู ])
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)
Lost in you [I’m lost in you]
(ล็อซท อิน ยู [ แอม ล็อซท อิน ยู ])
And I can’t find myself again
(แอนด์ ดาย แค็นท ไฟนด์ ไมเซลฟ อะเกน)
Again, again
(อะเกน , อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost in You คำอ่านไทย Sugarcult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น