เนื้อเพลง Keep It Movin คำอ่านไทย Missy Elliott feat Elephant Man

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])

Eh yo Timb, you know
(เอ โย Timb , ยู โนว์)
N*ggas like Dr Dre and the Neptunes and Just Blaze
(เอ็น *ggas ไล๊ค เดทเออะ ดรี แอนด์ เดอะ เนพทยูน แซน จั๊สท เบลซ)
They should be so hot they be keepin us workin yah feel me
(เด เชิด บี โซ ฮอท เด บี คริพปิน อัซ เวิคกิน ยา ฟีล มี)
But but that n*gga R. Kelly
(บั๊ท บั๊ท แดท เอ็น *gga อาร์ เคลลี่)
He got one of the illest lines when he say
(ฮี ก็อท วัน อ็อฝ ดิ ไอเลสชฺ ไลน์ เว็น ฮี เซย์)
” Is anybody feelin freaky ”
(” อีส เอนอิบอดิ ฟีลิน ฟรีคกี้ “)

[Elephant Man [Missy Elliott]]
([ เอ๊เลแฟ้นท แมน [ มีซซิ เอลลีเอด ] ])

Man up…yep, good to go
(แมน อั๊พ เย็พ , กู๊ด ทู โก)
Ele-phant Man and Missy Elliott [yeah]
(Ele phant แมน แอนด์ มีซซิ เอลลีเอด [ เย่ ])
Ladies keep it movin [uh]
(เลดิส คี๊พ อิท มูฝวิน [ อา ])
Gi dem di dance now
(จีไอ เดม ได แด๊นซ์ นาว)
[Its like b*tter baby, its like b*tter]
([ อิทซ ไล๊ค บี *tter เบ๊บี้ , อิทซ ไล๊ค บี *tter ])
Buss di dance now
(บัส ได แด๊นซ์ นาว)
[Its like b*tter baby, its like b*tter [x3]]
([ อิทซ ไล๊ค บี *tter เบ๊บี้ , อิทซ ไล๊ค บี *tter [ x3 ] ])
Missy, Elliot
(มีซซิ , อิวลีเอ็ด)
Ladies windin around
(เลดิส วินดิน อะราวนฺดฺ)
Tweet show dem kindly how fi do it
(ทวีท โชว์ เดม ไคนดลิ ฮาว ฟาย ดู อิท)
[Whoo] Come on
([ ฮู ] คัมมอน)

[Verse 1 Missy Elliott]
([ เฝิซ วัน มีซซิ เอลลีเอด ])

When you hear the song, role down yah window
(เว็น ยู เฮียร เดอะ ซ็อง , โรล เดาน ยา วิ๊นโด้ว)
Let the music thump yeah, thump thump thump thump
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค ธัมพ เย่ , ธัมพ ธัมพ ธัมพ ธัมพ)
Take a walk in the club, thats how i role
(เท้ค เก ว๊อล์ค อิน เดอะ คลับ , แด้ท ฮาว ไอ โรล)
You look so so down, so so so so
(ยู ลุ๊ค โซ โซ เดาน , โซ โซ โซ โซ)
Now when you step out on the scene, so fresh so clean
(นาว เว็น ยู สเท็พ เอ๊าท ออน เดอะ ซีน , โซ เฟรช โซ คลีน)
Lookin like a wet dream, yo know what i mean
(ลุคกิน ไล๊ค เก เว๊ท ดรีม , โย โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Its about that, what time would that be?
(อิทซ อะเบ๊าท แดท , ว๊อท ไทม์ เวิด แดท บี)
Wind yah waist line to the base line
(วินด ยา เว๊สท ไลน์ ทู เดอะ เบส ไลน์)
Slow it down now get the beat right
(สโลว์ อิท เดาน นาว เก็ท เดอะ บีท ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Buss yah [oh] grove [oh] n we gon’ [oh ]keep it [oh] movin [oh]
(บัส ยา [ โอ ] กโรฝ [ โอ ] เอ็น วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] we gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] they gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] เด ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Buss yah [oh] grove [oh] n we gon’ [oh ]keep it [oh] movin [oh]
(บัส ยา [ โอ ] กโรฝ [ โอ ] เอ็น วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])

[Verse 2 Missy Elliott]
([ เฝิซ ทู มีซซิ เอลลีเอด ])

If you know you look good, say so say so
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ยู ลุ๊ค กู๊ด , เซย์ โซ เซย์ โซ)
And you dont give a [ding], hell no hell no
(แอนด์ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ดิง ] , เฮ็ลล โน เฮ็ลล โน)
Put yah hands in the air yeah, get yo hands up
(พุท ยา แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ เย่ , เก็ท โย แฮนด์ อั๊พ)
Baby bounce baby bounce, get low get low
(เบ๊บี้ เบ๊าสฺ เบ๊บี้ เบ๊าสฺ , เก็ท โลว เก็ท โลว)
2 shots in yah club, yep just whats up
(ทู ฌ็อท ซิน ยา คลับ , เย็พ จั๊สท ว๊อท อั๊พ)
Get Timb to fill it up, yep just whats up
(เก็ท Timb ทู ฟิลล อิท อั๊พ , เย็พ จั๊สท ว๊อท อั๊พ)
Its about that time, what time would that be
(อิทซ อะเบ๊าท แดท ไทม์ , ว๊อท ไทม์ เวิด แดท บี)
Wind yah waist line to the base line
(วินด ยา เว๊สท ไลน์ ทู เดอะ เบส ไลน์)
Slow it down now get the beat right
(สโลว์ อิท เดาน นาว เก็ท เดอะ บีท ไร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Buss yah [oh] grove [oh] n we gon’ [oh ]keep it [oh] movin [oh]
(บัส ยา [ โอ ] กโรฝ [ โอ ] เอ็น วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] we gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] they gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] เด ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Buss yah [oh] grove [oh] n we gon’ [oh ]keep it [oh] movin [oh]
(บัส ยา [ โอ ] กโรฝ [ โอ ] เอ็น วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])

[Verse 3 Elephant Man]
([ เฝิซ ที เอ๊เลแฟ้นท แมน ])

Keep it movin love the way yah body groovin
(คี๊พ อิท มูฝวิน ลัฝ เดอะ เวย์ ยา บ๊อดี้ กรูฝวิน)
Watch yah groovin, perspire sweat you losin
(ว๊อทช ยา กรูฝวิน , เพิซไพร สเว็ท ยู ลูซิน)
Put yah shoes in, dis ya dance a keep you movin
(พุท ยา ชู ซิน , ดิซ ยา แด๊นซ์ อะ คี๊พ ยู มูฝวิน)
Its soodin, like dis yah ina di humma crusin
(อิทซ soodin , ไล๊ค ดิซ ยา ina ได humma คู้ซิน)
Take! di! dance! floor!, stop pretend like you nu hear
(เท้ค ! ได ! แด๊นซ์ ! ฟลอร์ ! , สท๊อพ พรีเท็นด์ ไล๊ค ยู nu เฮียร)
Mi see booty hear booty there booty shakin everywhere
(มี ซี บูทิ เฮียร บูทิ แดร์ บูทิ เชคกิน เอวี่แวร์)
Ina di club, ina di bar, ina di pool, ina di square
(Ina ได คลับ , ina ได บาร์ , ina ได พูล , ina ได สแควร์)
At di afta party mi see shakin booty i’ll be der
(แอ็ท ได afta พ๊าร์ที่ มี ซี เชคกิน บูทิ อิลล บี der)
Make! way!, move!, when big mamma appear
(เม้ค ! เวย์ ! , มู๊ฝ ! , เว็น บิ๊ก มะมา แอพเพียร์)
Just a back it up cock it up jock it up like she nuh care
(จั๊สท ดา แบ็ค อิท อั๊พ ค๊อค อิท อั๊พ จอค อิท อั๊พ ไล๊ค ชี นาห์ แคร์)
Sai she was one a di chear leada fi Chigaco here
(Sai ชี วอส วัน อะ ได chear leada ฟาย Chigaco เฮียร)
Everyting a dissappear when she appear
(เอฟรี่ทิง อะ dissappear เว็น ชี แอพเพียร์)
Come on
(คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Buss yah [oh] grove [oh] n we gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(บัส ยา [ โอ ] กโรฝ [ โอ ] เอ็น วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] we gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] วี ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Shake shake [oh] yah body [oh] they gon’ [oh] keep it [oh] movin [oh]
(เช้ค เช้ค [ โอ ] ยา บ๊อดี้ [ โอ ] เด ก็อน [ โอ ] คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])
Keep it [oh] movin [oh], keep it [oh] movin [oh]
(คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ] , คี๊พ อิท [ โอ ] มูฝวิน [ โอ ])

[Elephant Man]
([ เอ๊เลแฟ้นท แมน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Movin คำอ่านไทย Missy Elliott feat Elephant Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น