เนื้อเพลง Ali Baba & The Mic Thieves คำอ่านไทย Too Phat feat Phlowtron

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Ladies and gentlemen guess
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน เกสส)
Who’s back in town
(ฮู แบ็ค อิน ทาวน์)
It’s Too Phat and Phlowtron
(อิทซ ทู แฟททฺ แอนด์ Phlowtron)
Ay yo we runnin’ it down
(ไอ โย วี รูนนิน หนิด เดาน)
Breaking the barrier’s of sound
(บเรคคิง เดอะ แบ๊ริเอ้อร์ อ็อฝ ซาวน์ด)
Jealousy knows no bounds
(เจลอะซิ โนว์ โน บาวนฺดฺ)
Moving in three sixty degrees
(มูฝอิง อิน ทรี ซิคซทิ ดีกรี)
Like a merry go round
(ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
Still red and warm
(สทิลล เร้ด แอนด์ วอร์ม)
The blood that courses through my veins
(เดอะ บลัด แดท คอร์ส ทรู มาย เฝน)
Arising from the underground
(อารายซิง ฟรอม ดิ อันเดิกเรานด)
Like a hydroplane
(ไล๊ค เก ไฮดโระพเลน)
Smuggling in crack phlowcane
(Smugglings อิน แคร๊ค phlowcane)
Where there’s no pain
(แวร์ แดร์ โน เพน)
There’s no gain
(แดร์ โน เกน)
So I sustain my domain
(โซ ไอ ซัสเทน มาย โดเมน)
In a mind frame that’s untamed
(อิน อะ ไมนด์ เฟรม แด้ท อันเทมทฺ)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Yes
(เย็ซ)
Yes yes
(เย็ซ เย็ซ)
I know I’m sick
(ไอ โนว์ แอม ซิ๊ค)
I confess
(ไอ คอนเฟสส)
Displays of finesse
(ดิสเพลย์ อ็อฝ ฟิเนซ)
When my raps manifest
(เว็น มาย แร็พ แม๊นิเฟสท)
You couldn’t handle this
(ยู คูดซึ่น แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Till I’m hundred I spit tight
(ทิลล์ แอม ฮั๊นเดร็ด ดาย ซพิท ไท๊ท)
Can’t battle me on the mic
(แค็นท แบ๊ทเทิ้ล มี ออน เดอะ ไมคะ)
We’ll hit the streets and fist fight
(เวลล ฮิท เดอะ สทรีท แซน ฟิซท ไฟ้ท)
I’m quick to dislike
(แอม ควิค ทู ดิซไลค)
The type that
(เดอะ ไท๊พ แดท)
Speak a cheap hype
(สพี๊ค กา ชี๊พ เฮฝ)
How they gonna take me down
(ฮาว เด กอนนะ เท้ค มี เดาน)
With frail tales
(วิธ ฟเรล เทล)
And weak psyche
(แอนด์ วี๊ค ไซคิ)
Raps weak
(แร็พ วี๊ค)
Your style’s mild
(ยุร สไทล์ มายลด์)
And a tad meek
(แอนด์ อะ tad มีค)
Welcome to this game
(เว้ลคั่ม ทู ดิส เกม)
Of hide and seek
(อ็อฝ ไฮด์ แอนด์ ซี๊ค)
With crazy mic freaks
(วิธ คเรสิ ไมคะ ฟรี๊ค)

Verse 3
(เฝิซ ที)
Yo it’s Khazanah the Khalled
(โย อิทซ Khazanah เดอะ Khalled)
I bled the ground red
(ไอ บเล็ด เดอะ กราวนด์ เร้ด)
Moses scarred through
(โมเซซ สเกลี่ ทรู)
The red sea
(เดอะ เร้ด ซี)
I speak what the future said
(ไอ สพี๊ค ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เซ็ด)
Resurrect hip-hop for the dead
(เรสะเรคท ฮิพ ฮ็อพ ฟอร์ เดอะ เด้ด)
This egomaniac’s drive to ecstacy
(ดิส egomaniacs ไดร๊ฝ ทู เอกสเตซี่)
So let the ground rules be laid
(โซ เล็ท เดอะ กราวนด์ รูล บี เลด)
The kid with braces grace
(เดอะ คิด วิธ บเรซ เกร๊ซ)
The scene in this hiatus
(เดอะ ซีน อิน ดิส ไฮเอทัซ)
Rebel reborn revive
(เร๊เบ่ล รีบรอน ริไฝฝ)
Rehearse this verse
(ริเฮิซ ดิส เฝิซ)

Verse 4
(เฝิซ โฟว)
Yo five years now
(โย ไฟฝ เยียร์ นาว)
Malique is an astonishing cat
(เมาลีค อีส แอน แอ็ซทอนอิฌิง แค๊ท)
We started off the same time
(วี สท๊าร์ท ออฟฟ เดอะ เซม ไทม์)
You still promising act
(ยู สทิลล พรอมอิซิง แอ๊คท)
Now what your problem is black?
(นาว ว๊อท ยุร โพร๊เบล่ม อีส แบล๊ค)
They say they callin’ you back?
(เด เซย์ เด คอลลิน ยู แบ็ค)
You still are shoppin’ for your demos
(ยู สทิลล อาร์ ชอพพิน ฟอร์ ยุร เดโม)
While I’m polishin’ plaques?
(ไวล์ แอม polishin พแล็ค)
Should start your colleging back
(เชิด สท๊าร์ท ยุร collegings แบ็ค)
Or start workin’ like in Mc D’s
(ออ สท๊าร์ท เวิคกิน ไล๊ค อิน เอมซี ดีสฺ)
At least you’ll get some mack on
(แอ็ท ลีซท โยว เก็ท ซัม แมกคฺ ออน)
But minus the rap cheese
(บั๊ท ไม๊นัส เดอะ แร็พ ชี๊ส)
You mad G?
(ยู แม้ด จี)
Start your cripwalk
(สท๊าร์ท ยุร cripwalk)
And wanna smack me?
(แอนด์ วอนนา ซแม็ค มี)
Please, a nation of asian Bloods
(พลีซ , อะ เน๊ชั่น อ็อฝ เอแฉ็น บลัด)
Are gonna back me
(อาร์ กอนนะ แบ็ค มี)

Verse 5
(เฝิซ ไฟท์)
Ba’ wit’ granna wit’ mini bonn
(บา วิท granna วิท มีนิ bonn)
It’s Atom Da’Bomb
(อิทซ แอทอัม DaBomb)
Namaewa genshi bakudan
(Namaewa genshi bakudan)
Inspectin’ the kinda conduct
(Inspectin เดอะ กินดา คอนดัคท)
To contemplate
(ทู คอนเท็มพเลท)
The kinda way
(เดอะ กินดา เวย์)
You cynics trynna put
(ยู ซีนอิค ทายนา พุท)
The muthalovin’ rhyme away
(เดอะ muthalovin ไรม อะเวย์)
It’s evident that we adament
(อิทซ เอฝอิเด็นท แดท วี adament)
About the element
(อะเบ๊าท ดิ เอ๊ลิเม้นท)
Of this hip-hop commandment
(อ็อฝ ดิส ฮิพ ฮ็อพ ค็อมมานดเม็นท)
Equivalent to utilising
(อี-ควิ๊-ฝาเล้นท ทู utilisings)
This brilliant tool
(ดิส บริ๊ลเลี่ยนทํ ทูล)
I can prove
(ไอ แคน พรู๊ฝ)
Coz I barry more wack emcees than drew
(คอซ ไอ บาร์รี่ โม แวค เอมซี แฑ็น ดรู)

Verse 6
(เฝิซ ซิก)
Panel of the jury
(แพ๊นเน็ล อ็อฝ เดอะ จูรี่)
Witness this starscream
(วิทเหนส ดิส starscream)
I represent
(ไอ รีเพรสเซ่นท)
The infamous Phat Fam team
(ดิ อีนฟะมัซ แฟททฺ แฟม ทีม)
Exhibit number one
(เอ็กซฮิ๊บิท นั๊มเบ้อร์ วัน)
Murder raps on the run
(เม๊อร์เด้อร์ แร็พ ออน เดอะ รัน)
Spittin’ fireballs
(สปิทดิน fireballs)
We defy the sun
(วี ดีฟาย เดอะ ซัน)
Burning principles
(เบรินนิง พริ๊นซิเพิ่ล)
Killing bass
(คีลลิง แบ็ซ)
Distort your eardrums
(ดิสถอร์ท ยุร เอเออดัม)
Diagnose you with sun strokes
(ไดแอกโน๊ส ยู วิธ ซัน ซโตรก)
Spotted your headlumps
(ซพอททิด ยุร headlumps)
Defiance against us
(ดิไฟแอ็นซ อะเก๊นสท อัซ)
Will lead to your misery
(วิล ลี๊ด ทู ยุร มีสริ)
Nation of the three sixty
(เน๊ชั่น อ็อฝ เดอะ ทรี ซิคซทิ)

Verse 7
(เฝิซ เซฝเว่น)
I’m sick of cats
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ แค๊ท)
Who wanna diss
(ฮู วอนนา ดิซ)
But be acting like witches
(บั๊ท บี แอคทิง ไล๊ค วิชเชด)
Here some disses
(เฮียร ซัม ดีสเซซ)
To discompose disconcert
(ทู ดิซค็อมโพส ดิซค็อนเซิท)
And hit ya’
(แอนด์ ฮิท ยา)
I’m quick to disfigure
(แอม ควิค ทู ดิซฟีกยุร)
Any figure who wanna play
(เอ๊นี่ ฟิ๊กเก้อร ฮู วอนนา เพลย์)
Swift with sharp blades
(ซิวิฟท วิธ ชาร์พ เบลด)
Discover I’m hard to dissuade
(ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ แอม ฮาร์ด ทู ดีซเวด)
So keep your distance
(โซ คี๊พ ยุร ดิ๊สแท่นซํ)
Don’t discomode
(ด้อนท์ discomode)
And disturb this verse
(แอนด์ ดิสเท๊อร์บ ดิส เฝิซ)
Disingenous punks
(Disingenous พรัค)
Disheartened best quick disperse
(Disheartened เบ๊สท์ ควิค ดิสเพ๊อร์ส)
I’ll distinguish haters
(อิลล ดิซทีงกวิฌ เฮเดอ)
Who disunite the scene
(ฮู ดิซยุไนท เดอะ ซีน)
And discard disgusting friends
(แอนด์ ดิซคาด ดิซกัซทิง เฟรน)
With rap disabilities
(วิธ แร็พ disabilities)

Verse 8
(เฝิซ เอ๊ก)
I rhyme nice twice
(ไอ ไรม ไน๊ซ์ ทไวซ)
So lemme entice you
(โซ เลมมี เอ็นไทซ ยู)
On this mental heist
(ออน ดิส เม๊นท่อล heist)
You hidden behind a screen
(ยู ฮีดดน บีฮายน์ อะ สครีน)
Never seen like a poltergeist
(เน๊เฝ่อร์ ซีน ไล๊ค เก โพวเทอไกช)
Take my advice
(เท้ค มาย แอดไฝ๊ซ์)
Up wit’ us
(อั๊พ วิท อัซ)
And you pay the price
(แอนด์ ยู เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
When it comes to street fights
(เว็น หนิด คัม ทู สทรีท ไฟ้ท)
I transform and y’all be looking
(ไอ ทรานซฟอร์ม แอนด์ ยอล บี ลุคอิง)
Like itty bitty mice
(ไล๊ค อิทดี บิดดี ไมซ)
I spit out lines
(ไอ ซพิท เอ๊าท ไลน์)
Like a bad taste
(ไล๊ค เก แบ้ด เท๊ซท)
Of chocolate mocha
(อ็อฝ ชอคโอะลิท mocha)
Gimme the crowd
(กีมมิ เดอะ คราวดํ)
I bring it loud
(ไอ บริง อิท เลาด)
Then I rock it fo’ ya’
(เด็น นาย ร๊อค อิท โฟ ยา)
I’m sick of these cats on posters
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ฑิส แค๊ท ออน โพซเทอะ)
I burn ’em to crisp like toasters
(ไอ เบิร์น เอ็ม ทู คริซพ ไล๊ค โทซเทอะ)
Rob yo’ as leave you screaming
(ร๊อบ โย แอส ลี๊ฝ ยู ซครีมอิง)
Like six flags on coasters
(ไล๊ค ซิกซ์ แฟล๊ก ออน โคซเทอะ)

Verse 9
(เฝิซ นาย)
Delusions of grandeur
(ดิลยูฉัน อ็อฝ กแรนเจอะ)
Is one of the symptoms
(อีส วัน อ็อฝ เดอะ ซิมพ์ทั่ม)
With you trynna build
(วิธ ยู ทายนา บิ้ลดํ)
Your imaginary kingdom
(ยุร อิแมจอิเนริ คีงดัม)
If you think your Aragorn
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยุร Aragorn)
Then I must be Tolkien
(เด็น นาย มัสท์ บี Tolkien)
This is what happens
(ดิส ซิส ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
When you messin’
(เว็น ยู เมซซิน)
Wit’ the protean stylist
(วิท เดอะ พโรเทียน ซไทลอิซท)
Let the finest
(เล็ท เดอะ ไฟเนทส์)
Cunning linguist recite this
(คันนิง ลีงกวิซท ริไซท ดิส)
Like this your so called highness
(ไล๊ค ดิส ยุร โซ คอลลํ ไฮเน็ซ)
Are you indisposed?
(อาร์ ยู อินดิซโพส)
I offered you the blue pill
(ไอ อ๊อฟเฟ่อร์ ยู เดอะ บลู พิลล์)
But the red pill you chose
(บั๊ท เดอะ เร้ด พิลล์ ยู โชส)
Now you’se overdosed
(นาว ยูซ โอ๊เฝ่อร์โด่ส)

Verse 10
(เฝิซ เทน)
Yo, buck a pencil
(โย , บั๊ค กา เพ๊นซิ่ล)
I scribble stupid rhymes
(ไอ สคริบเบิล สทิ๊วผิด ไรม)
With my brain
(วิธ มาย เบรน)
I’m mental
(แอม เม๊นท่อล)
This songs a little toast
(ดิส ซ็อง ซา ลิ๊ทเทิ่ล โท๊สท)
For my pain
(ฟอร์ มาย เพน)
I’m roastin’ my brain
(แอม roastin มาย เบรน)
Crazy but I post no complaints
(คเรสิ บั๊ท ไอ โพสท โน ค็อมพเลนท)
Buckin’ paranoid when tourin’
(Buckin พารานอย เว็น ทัวริน)
Think of bombs in a plane
(ทริ๊งค อ็อฝ บอมบฺ ซิน อะ เพลน)
I think I’m dyin’
(ไอ ทริ๊งค แอม ดายอิน)
I’m seein’ stuff
(แอม ซีอิน สทั๊ฟฟ)
I ain’t supposed to
(ไอ เอน ซั๊พโพ้ส ทู)
Like Linda Blair in Exorcist
(ไล๊ค ลินดา Blair อิน เอคซอซิซท)
Up in my f*ckin’ poster
(อั๊พ อิน มาย เอฟ *ckin โพซเทอะ)
Buck the mic I’m lonely
(บั๊ค เดอะ ไมคะ แอม โลนลิ)
I’m one fourth of a boaster
(แอม วัน โฟธ อ็อฝ อะ boaster)
Imaginary girlfriends
(อิแมจอิเนริ เกลิลเฟรน)
Cause reals ain’t buckin’ closer
(ค๊อส เรียล เอน buckin โคลเซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ali Baba & The Mic Thieves คำอ่านไทย Too Phat feat Phlowtron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น