เนื้อเพลง Two Step คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Hey, my love, I came to you with
(เฮ , มาย ลัฝ , ไอ เคม ทู ยู วิธ)
best intentions
(เบ๊สท์ อินเทนฌัน)
You laid down and gave to me just
(ยู เลด เดาน แอนด์ เกฝ ทู มี จั๊สท)
what I’m seeking
(ว๊อท แอม ซีคิง)
Love , you drive me to distraction
(ลัฝ , ยู ไดร๊ฝ มี ทู ดิซทแรคฌัน)

Hey my love do you believe that we
(เฮ มาย ลัฝ ดู ยู บีลี๊ฝ แดท วี)
might last a thousand years
(ไมท ล๊าสท ดา เธ๊าซั่นด เยียร์)
Or more if not for this,
(ออ โม อิ๊ฟ น็อท ฟอร์ ดิส ,)
our flesh and blood
(เอ๊า เฟลช แอนด์ บลัด)
It ties you and me right up
(อิท ไท ยู แอนด์ มี ไร๊ท อั๊พ)
Tie me down
(ไท มี เดาน)

Celebrate we will
(เซ๊เลเบรท วี วิล)
Because life is short but sweet for
(บิคอส ไล๊ฟ อีส ช๊อร์ท บั๊ท สวี้ท ฟอร์)
certain
(เซ๊อร์เท่น)
We’re climbing two by two
(เวีย ไคลบบิง ทู บาย ทู)
To be sure these days continue
(ทู บี ชัวร์ ฑิส เดย์ คอนทิ๊นิว)
These things we cannot change
(ฑิส ทริง วี แคนน็อท เช้งจํ)

Hey , my love, your came to me like
(เฮ , มาย ลัฝ , ยุร เคม ทู มี ไล๊ค)
wine comes to this mouth
(ไวน์ คัม ทู ดิส เม๊าธ)
Grown tired of water all the time
(กโรน ไทร์ อ็อฝ ว๊อเท่อร ออล เดอะ ไทม์)
You quench my heart and you
(ยู คเว็นช มาย ฮาร์ท แอนด์ ยู)
quench my mind
(คเว็นช มาย ไมนด์)

Celebrate we will
(เซ๊เลเบรท วี วิล)
Because life is short but
(บิคอส ไล๊ฟ อีส ช๊อร์ท บั๊ท)
sweet for certain
(สวี้ท ฟอร์ เซ๊อร์เท่น)
We”re climbing two by two
(เวอ ไคลบบิง ทู บาย ทู)
To be sure these days continue
(ทู บี ชัวร์ ฑิส เดย์ คอนทิ๊นิว)
The things we cannot change
(เดอะ ทริง วี แคนน็อท เช้งจํ)

Celebrate , you and me ,climbing
(เซ๊เลเบรท , ยู แอนด์ มี , ไคลบบิง)
two by two ,to be sure
(ทู บาย ทู , ทู บี ชัวร์)
these days continue , these things we
(ฑิส เดย์ คอนทิ๊นิว , ฑิส ทริง วี)
cannot change
(แคนน็อท เช้งจํ)

Oh , my love I came to you
(โอ , มาย ลัฝ ไอ เคม ทู ยู)
with best intentions
(วิธ เบ๊สท์ อินเทนฌัน)
You laid down down and gave to me
(ยู เลด เดาน เดาน แอนด์ เกฝ ทู มี)
just what I’m seeking
(จั๊สท ว๊อท แอม ซีคิง)

Celebrate we will
(เซ๊เลเบรท วี วิล)
Because life is short
(บิคอส ไล๊ฟ อีส ช๊อร์ท)
But sweet for certain
(บั๊ท สวี้ท ฟอร์ เซ๊อร์เท่น)
We’re climbing two by two
(เวีย ไคลบบิง ทู บาย ทู)
to be sure these days continue
(ทู บี ชัวร์ ฑิส เดย์ คอนทิ๊นิว)
Things we cannot change…
(ทริง วี แคนน็อท เช้งจํ)
Things we cannot change
(ทริง วี แคนน็อท เช้งจํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two Step คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น