เนื้อเพลง Too Little Too Late คำอ่านไทย Hoobastank

Verse 1: I’ve been so long in waiting putting my life on hold for this cahnce to live out my dreams. You think you know what I should do witht eh choices I now have. make them benefit you.
(เฝิซ วัน : แอฝ บีน โซ ลอง อิน เวททิง พูทดิง มาย ไล๊ฟ ออน โฮลด์ ฟอร์ ดิส cahnce ทู ไล้ฝ เอ๊าท มาย ดรีม ยู ทริ๊งค ยู โนว์ ว๊อท ไอ เชิด ดู witht เอ ช๊อยซํ ซาย นาว แฮ็ฝ เม้ค เด็ม เบ๊เนฝิต ยู)

Chorus: What if I dont wanna hear the things you say? Where were you when I was needy yesterday
(ค๊อรัส : ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ ทริง ยู เซย์ แวร์ เวอ ยู เว็น นาย วอส นีดอิ เยซเทอะดิ)
You want in with me,now that its good
(ยู ว้อนท อิน วิธ มี , นาว แดท อิทซ กู๊ด)
But its too little too late
(บั๊ท อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

Verse 2: Time and time again, I’ve asked you just for some light to show the way. I was in total darkness. You act like I owe you something. But I don’t owe anything to anyone but me. Have you no dignity?
(เฝิซ ทู : ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน , แอฝ อาสคฺ ยู จั๊สท ฟอร์ ซัม ไล๊ท ทู โชว์ เดอะ เวย์ ไอ วอส ซิน โท๊ท่อล ดาคเน็ซ ยู แอ๊คท ไล๊ค ไก โอว์ ยู ซัมติง บั๊ท ไอ ด้อนท์ โอว์ เอนอิธิง ทู เอนอิวัน บั๊ท มี แฮ็ฝ ยู โน ดิ๊กนิที่)

Chorus: What if I dont wanna hear the things you say? Where were you when I was needy yesterday
(ค๊อรัส : ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ ทริง ยู เซย์ แวร์ เวอ ยู เว็น นาย วอส นีดอิ เยซเทอะดิ)
You want in with me,now that its good
(ยู ว้อนท อิน วิธ มี , นาว แดท อิทซ กู๊ด)
But its too little too late
(บั๊ท อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

Chorus: What if I don’t want to hear the things you say? Where were you when I was ready yesterday? You want the in with me now that it’s good but it’s too little too late.
(ค๊อรัส : ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮียร เดอะ ทริง ยู เซย์ แวร์ เวอ ยู เว็น นาย วอส เร๊ดี้ เยซเทอะดิ ยู ว้อนท ดิ อิน วิธ มี นาว แดท อิทซ กู๊ด บั๊ท อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

Bridge: I know exactly what I ‘ll do witht eh advice that you gave. Watch me throw it all away.
(บริดจ : ไอ โนว์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ไอ ll ดู witht เอ แอดไฝ๊ซ์ แดท ยู เกฝ ว๊อทช มี โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)

Chorus: What if I dont wanna hear the things you say? Where were you when I was needy yesterday
(ค๊อรัส : ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ ทริง ยู เซย์ แวร์ เวอ ยู เว็น นาย วอส นีดอิ เยซเทอะดิ)
You want in with me,now that its good
(ยู ว้อนท อิน วิธ มี , นาว แดท อิทซ กู๊ด)
But its too little too late
(บั๊ท อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

Chorus: What if I dont wanna hear the things you say? Where were you when I was needy yesterday
(ค๊อรัส : ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ ทริง ยู เซย์ แวร์ เวอ ยู เว็น นาย วอส นีดอิ เยซเทอะดิ)
You want in with me,now that its good
(ยู ว้อนท อิน วิธ มี , นาว แดท อิทซ กู๊ด)
But its too little too late
(บั๊ท อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Little Too Late คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น