เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Dream Theater

Shine- lake of fire
(ไชน์ เล้ค อ็อฝ ไฟเออะร)
Lines take me higher
(ไลน์ เท้ค มี ไฮเออะ)
My mind drips desire
(มาย ไมนด์ ดริพ ดีไซรํ)
Confined and overtired
(ค๊อนไฟน์ แอนด์ overtired)
Living this charade
(ลีฝอิง ดิส ฌะเรด)
Is getting me nowhere
(อีส เกดดดิ้ง มี โนแวร์)
I can’t shake this charade
(ไอ แค็นท เช้ค ดิส ฌะเรด)
The city’s cold blood calls me home
(เดอะ ซิ๊ที่ โคลด์ บลัด คอลลํ มี โฮม)
HomeIt’s what I long for
(HomeIts ว๊อท ไอ ลอง ฟอร์)
Back homewhere I belong
(แบ็ค homewhere ไอ บีลอง)
The city- it calls to me
(เดอะ ซิ๊ที่ อิท คอลลํ ทู มี)
Decadent scenes from my memory
(ดีเคเด็นท ซีน ฟรอม มาย เม๊มโมรี่)
Sorrow- eternity
(ซ๊อโร่ว อิเทอนิทิ)
My demons are coming to drown me
(มาย ดีมัน แซร์ คัมอิง ทู ดราวน มี)
Help- I’m falling, I’m crawling
(เฮ้ลพ แอม ฟ๊อลิง , แอม คอลลิง)
I can’t keep away from its clutch
(ไอ แค็นท คี๊พ อะเวย์ ฟรอม อิทซ คลัทซ์)
Can’t have it, this habit
(แค็นท แฮ็ฝ อิท , ดิส แฮ๊บบิท)
It’s calling me back to my home
(อิทซ คอลลิง มี แบ็ค ทู มาย โฮม)
I remember the first time she came to me
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ชี เคม ทู มี)
Poured her soul out all night and cried
(พาว เฮอ โซล เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท แอนด์ คราย)
I remember I was told there’s a new love that’s born
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอ วอส โทลด แดร์ ซา นิว ลัฝ แด้ท บอน)
For each one that has died
(ฟอร์ อีช วัน แดท แฮ็ส ดาย)
I never thought that I
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ไอ)
Could carry on with this life
(เคิด แค๊รรี่ ออน วิธ ดิส ไล๊ฟ)
But I can’t resist myself
(บั๊ท ไอ แค็นท รีซิ๊สท ไมเซลฟ)
No matter how hard I try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดาย ธราย)
Living their other life
(ลีฝอิง แดร์ อ๊อเธ่อร์ ไล๊ฟ)
Is getting them nowhere
(อีส เกดดดิ้ง เด็ม โนแวร์)
I’ll make her my wife
(อิลล เม้ค เฮอ มาย ไว๊ฟ)
Her sweet temptation calls me home
(เฮอ สวี้ท เทมเทฌัน คอลลํ มี โฮม)
HomeIt’s what I long for
(HomeIts ว๊อท ไอ ลอง ฟอร์)
My homewhere she belongs
(มาย homewhere ชี บีลอง)
Her ecstasy- means so much to me
(เฮอ เอคซทะซิ มีน โซ มัช ทู มี)
Even decieving my own blood
(อี๊เฝ่น decievings มาย โอว์น บลัด)
Victoria watches and thoughtfully smiles
(ฝิคโทเรียะ วัทเชซ แซน ธอทฟุลิ สไมล์)
She’s taking me to my home
(ชี เทคอิง มี ทู มาย โฮม)
Help- he’s my brother, but I love her
(เฮ้ลพ อีส มาย บร๊าเท่อรํ , บั๊ท ไอ ลัฝ เฮอ)
I can’t keep away from her touch
(ไอ แค็นท คี๊พ อะเวย์ ฟรอม เฮอ ทั๊ช)
Deception, dishonor
(ดิเซพฌัน , ดิซอนเออะ)
It’s calling me back to my home
(อิทซ คอลลิง มี แบ็ค ทู มาย โฮม)
Her story- it holds the key
(เฮอ สท๊อรี่ อิท โฮลด์ เดอะ คีย์)
Unlocking dreams from my memory
(Unlockings ดรีม ฟรอม มาย เม๊มโมรี่)
Solving this mystery
(Solvings ดิส มิ๊สเทอรี่)
Is everything that is a part of me
(อีส เอ๊วี่ติง แดท อีส ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
Help- regression, obsession
(เฮ้ลพ regression , อ็อบเซฌอัน)
I can’t keep away from her touch
(ไอ แค็นท คี๊พ อะเวย์ ฟรอม เฮอ ทั๊ช)
Leave no doubt, to find out
(ลี๊ฝ โน เดาท , ทู ไฟนด์ เอ๊าท)
It’s calling me back to my home
(อิทซ คอลลิง มี แบ็ค ทู มาย โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น