เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Maroon 5

You and I go hard at each other like we’re going to war.
(ยู แอนด์ ได โก ฮาร์ด แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์ ไล๊ค เวีย โกอิ้ง ทู วอร์)
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door.
(ยู แอนด์ ได โก รั๊ฟ วี คี๊พ โตววิ่ง ติงส์ แซนด์ สแลมมิ่ง เดอะ ดอร์)
You and I get so damn dysfunctional, we stopped keeping score.
(ยู แอนด์ ได เก็ท โซ แดมนํ ดิซฟัคชั่นเน้ล วี สทอพฺ คีปปิ้ง สคอร์)
You and I get sick, yeah, I know that we can’t do this no more.
(ยู แอนด์ ได เก็ท ซิ๊ค เย่ ไอ โนว์ แดท วี แค้น ดู ดิส โน มอร์)

Yeah, but baby there you go again, there you go again, making me love you.
(เย่ บั๊ท เบ๊บี้ แดร์ ยู โก อะเกน แดร์ ยู โก อะเกน เมคกิ้ง มี เลิฟ ยู)
Yeah, I stopped using my head, using my head, let it all go.
(เย่ ไอ สทอพฺ ยูสซิ่ง มาย เฮด ยูสซิ่ง มาย เฮด เล็ท ดิท ดอร์ โก)
Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo.
(กอท ยู สตัค กอน มาย บ๊อดี้ ออน มาย บ๊อดี้ ไล๊ค เก แท๊ททู)
And now I’m feeling stupid, feeling stupid, crawling back to you.
(แอนด์ นาว แอม ฟิวลิ่ง สทิ๊วผิด ฟิวลิ่ง สทิ๊วผิด คราวริ่ง แบ็ค ทู ยู)

So I cross my heart and I hope to die
(โซ ไอ ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ ได โฮพ ทู ดาย)
That I’ll only stay with you one more night
(แดท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)
And I know I said it a million times
(แอนด์ ได โนว์ ไอ เซด ดิท อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์)
But I’ll only stay with you one more night
(บั๊ท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)

Try to tell you “no” but my body keeps on telling you “yes”.
(ธราย ทู เทลล ยู โน บั๊ท มาย บ๊อดี้ คี๊พ ซอน เทลริ่ง ยู เยส)
Try to tell you “stop”, but your lipstick got me so out of breath.
(ธราย ทู เทลล ยู สท๊อพ บั๊ท ยัวร์ ลิพซทิค กอท มี โซ เอ๊าท ดอฟ บรี๊ทฺรฺ)
I’ll be waking up in the morning, probably hating myself.
(แอล บี เวคกิ้ง งั๊พ ปิน เดอะ มอร์นิ่ง พรอบอะบลี เฮดิง มายเซลฟ์)
And I’ll be waking up, feeling satisfied but guilty as hell.
(แอนด์ แอล บี เวคกิ้ง งั๊พ ฟิวลิ่ง แซ๊ททิซไฟ บั๊ท กิลที แอส เฮ็ลล)

Yeah, but baby there you go again, there you go again, making me love you.
(เย่ บั๊ท เบ๊บี้ แดร์ ยู โก อะเกน แดร์ ยู โก อะเกน เมคกิ้ง มี เลิฟ ยู)
[Making me love you]
([ เมคกิ้ง มี เลิฟ ยู ])
Yeah, I stopped using my head, using my head, let it all go.
(เย่ ไอ สทอพฺ ยูสซิ่ง มาย เฮด ยูสซิ่ง มาย เฮด เล็ท ดิท ดอร์ โก)
[I let it all go]
([ ไอ เล็ท ดิท ดอร์ โก ])
Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo.
(กอท ยู สตัค กอน มาย บ๊อดี้ ออน มาย บ๊อดี้ ไล๊ค เก แท๊ททู)
[Like a tattoo, yeah]
([ ไล๊ค เก แท๊ททู เย่ ])
And now I’m feeling stupid, feeling stupid, crawling back to you.
(แอนด์ นาว แอม ฟิวลิ่ง สทิ๊วผิด ฟิวลิ่ง สทิ๊วผิด คราวริ่ง แบ็ค ทู ยู)

So I cross my heart and I hope to die
(โซ ไอ ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ ได โฮพ ทู ดาย)
[Yeah]
([ เย่ ])
That I’ll only stay with you one more night
(แดท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)
[Oh]
[adsense]
([ โอ้ ])
And I know I said it a million times
(แอนด์ ได โนว์ ไอ เซด ดิท อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์)
[Yeah]
([ เย่ ])
But I’ll only stay with you one more night
(บั๊ท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)
[Yeah]
([ เย่ ])

Yeah, baby, give me one more night
(เย่ เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน มอร์ ไน๊ท)
Yeah, baby, give me one more night [whoa, yeah]
(เย่ เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน มอร์ ไน๊ท [ โว้ว เย่ ])
Yeah, baby, give me one more night [oh, yeah, yeah]
(เย่ เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน มอร์ ไน๊ท [ โอ้ เย่ เย่ ])

Yeah, but baby there you go again, there you go again making me love you.
(เย่ บั๊ท เบ๊บี้ แดร์ ยู โก อะเกน แดร์ ยู โก อะเกน เมคกิ้ง มี เลิฟ ยู)
Yeah, I stopped using my head, using my head, let it all go.
(เย่ ไอ สทอพฺ ยูสซิ่ง มาย เฮด ยูสซิ่ง มาย เฮด เล็ท ดิท ดอร์ โก)
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo.
(กอท ยู สตัค กอน มาย บ๊อดี้ ออน มาย บ๊อดี้ ไล๊ค เก แท๊ททู)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

So I cross my heart and I hope to die
(โซ ไอ ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ ได โฮพ ทู ดาย)
[Oh oh oh oh, oh oh oh oh]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])
That I’ll only stay with you one more night
(แดท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)
[Oh oh oh oh oh oh]
([ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])
And I know I said it a million times
(แอนด์ ได โนว์ ไอ เซด ดิท อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์)
[Oh, I said it a million times]
([ โอ้ ไอ เซด ดิท อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ ])
But I’ll only stay with you one more night
(บั๊ท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท)
[Yeah, baby give me one more night]
([ เย่ เบ๊บี้ กี๊ฝ มี วัน มอร์ ไน๊ท ])

So I cross my heart and I hope to die [yeah, yeah]
(โซ ไอ ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ ได โฮพ ทู ดาย [ เย่ เย่ ])
That I’ll only stay with you one more night [yeah, yeah]
(แดท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท [ เย่ เย่ ])
And I know I said it a million times [yeah, yeah]
(แอนด์ ได โนว์ ไอ เซด ดิท อะ มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ [ เย่ เย่ ])
But I’ll only stay with you one more night [yeah, yeah]
(บั๊ท แอล โอ๊นลี่ สเทย์ วิธ ยู วัน มอร์ ไน๊ท [ เย่ เย่ ])

I don’t know, whatever.
(ไอ โด้นท์ โนว์ วอทเอ๊เว่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น