เนื้อเพลง Old Devil Moon คำอ่านไทย Jamie Cullum

I looked at you and suddenly
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท ยู แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่)
Something in your eyes I see
(ซัมติง อิน ยุร อาย ซาย ซี)
Soon begins bewitching me
(ซูน บีกิน บิวีชอิง มี)

I looked at you and suddenly
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท ยู แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่)
Something in your eyes I see
(ซัมติง อิน ยุร อาย ซาย ซี)
Soon begins bewitching me
(ซูน บีกิน บิวีชอิง มี)
It’s that old devil moon
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน)
That you stole from the sky
(แดท ยู ซโทล ฟรอม เดอะ สกาย)
It’s that old devil moon in your eyes
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน อิน ยุร อาย)

You and your glance makes this romance too hot to handle
(ยู แอนด์ ยุร แกล๊นซ์ เม้ค ดิส โรแม๊นซ์ ทู ฮอท ทู แฮ๊นเดิ้ล)
Stars in the night blazin’ their light can’t hold a candle
(สทาร์ ซิน เดอะ ไน๊ท เบลซิน แดร์ ไล๊ท แค็นท โฮลด์ อะ แค๊นเดิ้ล)
To your razzle dazzle
(ทู ยุร razzle dazzle)
You’ve got me flyin’ high and wide
(ยู๊ฟ ก็อท มี ฟายอิน ไฮฮ แอนด์ ไวด์)
On a magic carpet ride
(ออน อะ แม๊จิค ค๊าร์เพ็ท ไรด์)
Full of b*tterflies inside
(ฟูล อ็อฝ บี *tterflies อิ๊นไซด์)
I just wanna cry
(ไอ จั๊สท วอนนา คราย)
Wanna croon
(วอนนา ครูน)
Wanna laugh like a loon
(วอนนา ล๊าฟ ไล๊ค เก ลูน)
It’s that old devil moon in your eyes
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน อิน ยุร อาย)

Just when I think I’m free as a dove
(จั๊สท เว็น นาย ทริ๊งค แอม ฟรี แอส ซา ดัฝ)
Old evil moon deep in your eyes
(โอลด์ อี๊ฝิ่ล มูน ดี๊พ อิน ยุร อาย)
Blinds me with love
(ไบลนฺดฺ มี วิธ ลัฝ)

I looked at you and suddenly
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท ยู แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่)
Something in your eyes I see
(ซัมติง อิน ยุร อาย ซาย ซี)
Soon begins bewitching me
(ซูน บีกิน บิวีชอิง มี)

I looked at you and suddenly
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท ยู แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่)
Something in your eyes I see
(ซัมติง อิน ยุร อาย ซาย ซี)
Soon begins bewitching me
(ซูน บีกิน บิวีชอิง มี)
It’s that old devil moon
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน)
That you stole from the sky
(แดท ยู ซโทล ฟรอม เดอะ สกาย)
It’s that old devil moon in your eyes
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน อิน ยุร อาย)

You and your glance makes this romance too hot to handle
(ยู แอนด์ ยุร แกล๊นซ์ เม้ค ดิส โรแม๊นซ์ ทู ฮอท ทู แฮ๊นเดิ้ล)
Stars in the night blazin’ their light can’t hold a candle
(สทาร์ ซิน เดอะ ไน๊ท เบลซิน แดร์ ไล๊ท แค็นท โฮลด์ อะ แค๊นเดิ้ล)
To your razzle dazzle
(ทู ยุร razzle dazzle)
You’ve got me flyin’ high and wide
(ยู๊ฟ ก็อท มี ฟายอิน ไฮฮ แอนด์ ไวด์)
On a magic carpet ride
(ออน อะ แม๊จิค ค๊าร์เพ็ท ไรด์)
Full of b*tterflies inside
(ฟูล อ็อฝ บี *tterflies อิ๊นไซด์)
I just wanna cry
(ไอ จั๊สท วอนนา คราย)
Wanna croon
(วอนนา ครูน)
Wanna laugh like a loon
(วอนนา ล๊าฟ ไล๊ค เก ลูน)
It’s that old devil moon in your eyes
(อิทซ แดท โอลด์ เด๊ฝิ้ล มูน อิน ยุร อาย)

Just when I think I’m free as a dove
(จั๊สท เว็น นาย ทริ๊งค แอม ฟรี แอส ซา ดัฝ)
Old evil moon deep in your eyes
(โอลด์ อี๊ฝิ่ล มูน ดี๊พ อิน ยุร อาย)
Blinds me with love
(ไบลนฺดฺ มี วิธ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Old Devil Moon คำอ่านไทย Jamie Cullum

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น