เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Kelly Clarkson

I’m strong
(แอม สทรอง)
But I break
(บั๊ท ไอ เบร๊ค)
I’m stubborn
(แอม ซทับเบิน)
And I make plenty of mistakes
(แอนด์ ดาย เม้ค เพล๊นที่ อ็อฝ มิสเท้ค)
Yeah I’m hard
(เย่ แอม ฮาร์ด)
And life with me is never easy
(แอนด์ ไล๊ฟ วิธ มี อีส เน๊เฝ่อร์ อีสอิ)
To figure out, to love
(ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท , ทู ลัฝ)
I’m jaded but oh so lovely
(แอม เจด บั๊ท โอ โซ ลัฝลิ)
All you have to do is hold me
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส โฮลด์ มี)
And you’ll know and you’ll see just how sweet it can be
(แอนด์ โยว โนว์ แอนด์ โยว ซี จั๊สท ฮาว สวี้ท ดิธ แคน บี)
If you’ll trust me, love me, let me
(อิ๊ฟ โยว ทรัสท มี , ลัฝ มี , เล็ท มี)
Maybe, maybe
(เมบี , เมบี)

Someday
(ซัมเดย์)
When we’re at the same place
(เว็น เวีย แอ็ท เดอะ เซม เพลส)
When we’re on the same road
(เว็น เวีย ออน เดอะ เซม โร้ด)
When it’s okay to hold my hand
(เว็น อิทซ โอเค ทู โฮลด์ มาย แฮนด์)
Without feeling lost
(วิธเอ๊าท ฟีลอิง ล็อซท)
Without all the excuses
(วิธเอ๊าท ดอร์ ดิ เอ็กซคิ้วส)
When it’s just because you love me, you let me, you need me
(เว็น อิทซ จั๊สท บิคอส ยู ลัฝ มี , ยู เล็ท มี , ยู นี๊ด มี)
Then maybe, maybe
(เด็น เมบี , เมบี)
All you have to do is hold me
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส โฮลด์ มี)
And you’ll know and you’ll see just how sweet it can be
(แอนด์ โยว โนว์ แอนด์ โยว ซี จั๊สท ฮาว สวี้ท ดิธ แคน บี)
If you’ll trust me, love me, let me
(อิ๊ฟ โยว ทรัสท มี , ลัฝ มี , เล็ท มี)
Maybe, maybe
(เมบี , เมบี)

I’m confusing as hell
(แอม ค็อนฟยูสอิง แอส เฮ็ลล)
I’m north and south
(แอม น๊อร์ธ แอนด์ เซ๊าธ)
And I’ll probably never have it all figured out
(แอนด์ อิลล พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ อิท ดอร์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
But what I know is I wasn’t meant to walk this world without you
(บั๊ท ว๊อท ไอ โนว์ อีส ซาย วอสซึ้น เม็นท ทู ว๊อล์ค ดิส เวิลด วิธเอ๊าท ยู)
And I promise I’ll try
(แอนด์ ดาย พรอมอิซ อิลล ธราย)
Yeah I’m gonna try to give you every little part of me
(เย่ แอม กอนนะ ธราย ทู กี๊ฝ ยู เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล พาร์ท อ็อฝ มี)
Every single detail you missed with your eyes
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ดีเทล ยู มิส วิธ ยุร อาย)
Then maybe
(เด็น เมบี)
Maybe, yeah maybe
(เมบี , เย่ เมบี)

One day
(วัน เดย์)
We’ll meet again and you’ll need me, you’ll see me completely
(เวลล มี๊ท อะเกน แอนด์ โยว นี๊ด มี , โยว ซี มี ค็อมพลีทลี)
Every little bit
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Oh yeah maybe you’ll love me, you’ll love me then
(โอ เย่ เมบี โยว ลัฝ มี , โยว ลัฝ มี เด็น)

I don’t want to be tough
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ทั๊ฟ)
And I don’t want to be proud
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู บี พเราด)
I don’t need to be fixed and I certainly don’t need to be found
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู บี ฟิกซ์ แอนด์ ดาย เซอทินลิ ด้อนท์ นี๊ด ทู บี เฟานด)
I’m not lost
(แอม น็อท ล็อซท)
I need to be loved
(ไอ นี๊ด ทู บี ลัฝ)
I just need to be loved
(ไอ จั๊สท นี๊ด ทู บี ลัฝ)
I just want to be loved by you and I won’t stop ’cause I believe
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ลัฝ บาย ยู แอนด์ ดาย ว็อนท สท๊อพ ค๊อส ไอ บีลี๊ฝ)
That maybe, yeah maybe
(แดท เมบี , เย่ เมบี)
Maybe, yeah maybe
(เมบี , เย่ เมบี)

I should know better than to touch the fire twice
(ไอ เชิด โนว์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ทู ทั๊ช เดอะ ไฟเออะร ทไวซ)
But I’m thinking maybe, yeah maybe you might
(บั๊ท แอม ติ้งกิง เมบี , เย่ เมบี ยู ไมท)

Maybe, love maybe
(เมบี , ลัฝ เมบี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น