เนื้อเพลง Baby Daddy คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Redman

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Right now if you raising some children that don’t belong to you
(ไร๊ท นาว อิ๊ฟ ยู เรนซิง ซัม ชีลดเร็น แดท ด้อนท์ บีลอง ทู ยู)
But you know you’re taking care of them
(บั๊ท ยู โนว์ ยัวร์ เทคอิง แคร์ อ็อฝ เด็ม)
Please report on the dancefloor, let’s go now
(พลีซ รีผอร์ท ออน เดอะ แด้นฟอร์ , เล็ท โก นาว)
Do the stepfather dance [to the right]
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ [ ทู เดอะ ไร๊ท ])
Do the stepfather dance [to the left]
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ [ ทู เดอะ เล๊ฟท ])
Do the stepfather dance
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์)
Baby mama don’t hurt nobody, come on
(เบ๊บี้ มามะ ด้อนท์ เฮิร์ท โนบอดี้ , คัมมอน)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
I ain’t that baby’s daddy, I treat him like he’s my own
(ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ , ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค อีส มาย โอว์น)
But sometimes sit and wonder how can I father another man’s son [oh]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว แคน นาย ฟ๊าเท่อร อะน๊าเทร่อร์ แมน ซัน [ โอ ])
When ? breaks in the pad
(เว็น เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด)
Shorty wanna scream ‘I ain’t his real dad’ now
(ชอร์ทดิง วอนนา สครีม ไอ เอน ฮิส เรียล แด๊ด นาว)
I may not be your father
(ไอ เมย์ น็อท บี ยุร ฟ๊าเท่อร)
But I’m the closest thing to him
(บั๊ท แอม เดอะ โคลสเอส ทริง ทู ฮิม)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Girl I love you
(เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู)
And ain’t a thing that I wouldn’t do for you
(แอนด์ เอน ดา ทริง แดท ไอ วูดดึ่น ดู ฟอร์ ยู)
You my boo and we be sticking just like glue
(ยู มาย บู แอนด์ วี บี สติ๊กคิง จั๊สท ไล๊ค กลู)
But your kid’s got me losing my mind
(บั๊ท ยุร คิด ก็อท มี โรซิง มาย ไมนด์)
Wanna know if I want you
(วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ยู)
And if I do then you just gotta come to
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดู เด็น ยู จั๊สท กอททะ คัม ทู)
Now the family be fighting through hard times
(นาว เดอะ แฟ๊มิลี่ บี ไฟท์ดิง ทรู ฮาร์ด ไทม์)
But I’m gon’ treat them like they’re mine
(บั๊ท แอม ก็อน ทรี๊ท เด็ม ไล๊ค เดรว ไมน์)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
I ain’t that baby’s daddy, I treat him like he’s my own
(ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ , ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค อีส มาย โอว์น)
But sometimes sit and wonder how can I father another man’s son [oh]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว แคน นาย ฟ๊าเท่อร อะน๊าเทร่อร์ แมน ซัน [ โอ ])
When ? breaks in the pad
(เว็น เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด)
Shorty wanna scream ‘I ain’t his real dad’ now
(ชอร์ทดิง วอนนา สครีม ไอ เอน ฮิส เรียล แด๊ด นาว)
I may not be your father
(ไอ เมย์ น็อท บี ยุร ฟ๊าเท่อร)
But I’m the closest thing to him
(บั๊ท แอม เดอะ โคลสเอส ทริง ทู ฮิม)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Fresh pair of Jordan’s you had it
(เฟรช แพ อ็อฝ จอแดน ยู แฮ็ด ดิท)
When you want a Playstation you had it [Vendetta]
(เว็น ยู ว้อนท ดา เพลย์สเตชัน ยู แฮ็ด ดิท [ เฝ็นเดททะ ])
First day of school you had it
(เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ สคูล ยู แฮ็ด ดิท)
Even when I didn’t have it
(อี๊เฝ่น เว็น นาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อิท)
Once upon a time, not long ago
(วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ , น็อท ลอง อะโก)
Before the dreads, when I had the afro
(บีฟอร์ เดอะ เดรด , เว็น นาย แฮ็ด ดิ แอฟโฟ)
When in school I used to pass the love notes
(เว็น อิน สคูล ไอ ยู๊ส ทู เพซ เดอะ ลัฝ โน๊ท)
If you like me check yes if not check no
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค มี เช็ค เย็ซ อิ๊ฟ น็อท เช็ค โน)
Flip the page now everything changed
(ฟลิพ เดอะ เพจ นาว เอ๊วี่ติง เช้งจํ)
The kid don’t even have my last name
(เดอะ คิด ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ มาย ล๊าสท เนม)
Sometime I feel like I’m paying child support
(ซัมไทม์ ไอ ฟีล ไล๊ค แอม เพย์อิง ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท)
Someone please call people’s court
(ซัมวัน พลีซ คอลลํ พี๊เพิ่ล คอร์ท)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
I ain’t that baby’s daddy, I treat him like he’s my own
(ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ , ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค อีส มาย โอว์น)
But sometimes sit and wonder how can I father another man’s son [oh]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว แคน นาย ฟ๊าเท่อร อะน๊าเทร่อร์ แมน ซัน [ โอ ])
When ? breaks in the pad
(เว็น เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด)
Shorty wanna scream ‘I ain’t his real dad’ now
(ชอร์ทดิง วอนนา สครีม ไอ เอน ฮิส เรียล แด๊ด นาว)
I may not be your father
(ไอ เมย์ น็อท บี ยุร ฟ๊าเท่อร)
But I’m the closest thing to him
(บั๊ท แอม เดอะ โคลสเอส ทริง ทู ฮิม)

[Wyclef [Redman]]
([ วายเครฟ [ เรดแมน ] ])
No, [come on] I can’t seem to take this pressure no more [come on]
(โน , [ คัมมอน ] ไอ แค็นท ซีม ทู เท้ค ดิส พเรฌเออะ โน โม [ คัมมอน ])
And ? told me young man that life’s too short
(แอนด์ โทลด มี ยัง แมน แดท ไล๊ฟ ทู ช๊อร์ท)
So leave ya kids at home, meet me on the dancefloor
(โซ ลี๊ฝ ยา คิด แอ็ท โฮม , มี๊ท มี ออน เดอะ แด้นฟอร์)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Yo Wyclef you a wild boy, check it out
(โย วายเครฟ ยู อะ ไวลด์ บอย , เช็ค อิท เอ๊าท)

[Wyclef [Redman]]
([ วายเครฟ [ เรดแมน ] ])
Do the stepfather dance, to the right
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ , ทู เดอะ ไร๊ท)
Do the stepfather dance, to the left
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ , ทู เดอะ เล๊ฟท)
Do the stepfather dance [yeah]
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ [ เย่ ])
Jersey’s in the house
(เจอสิ ซิน เดอะ เฮ้าส)

[Redman [Wyclef]]
([ เรดแมน [ วายเครฟ ] ])
We go, Redman, ganjah the smoke
(วี โก , เรดแมน , ganjah เดอะ สโม๊ค)
Listen to the sounds of my n*gga funk doc, oh
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ มาย เอ็น *gga ฟังค ด็อค , โอ)
Wyclef, you know you rule hip-hop, oh
(วายเครฟ , ยู โนว์ ยู รูล ฮิพ ฮ็อพ , โอ)
Yo let me handle my bidness [go ahead]
(โย เล็ท มี แฮ๊นเดิ้ล มาย บิดเนสส [ โก อะเฮด ])
If you love your sons like I do, dress like you and
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ ยุร ซัน ไล๊ค ไก ดู , เดรส ไล๊ค ยู แอนด์)
Air’s on his feet, and shinin’ his jewels
(แอร์ ออน ฮิส ฟีท , แอนด์ ชายนิน ฮิส จิ๊วเอ็ล)
Brag when he get back to school
(บแร็ก เว็น ฮี เก็ท แบ็ค ทู สคูล)
Saying my daddy bought me Vendetta 2 for Gamecube
(เซอิง มาย แดดดิ บอท มี เฝ็นเดททะ ทู ฟอร์ Gamecube)
You know kids that try to get fast
(ยู โนว์ คิด แดท ธราย ทู เก็ท ฟาสท)
That’s when I open up a can of whoop ass
(แด้ท เว็น นาย โอ๊เพ่น อั๊พ อะ แคน อ็อฝ ฮูพ อาซ)
Listen, I’m the boss, if you do what I say
(ลิ๊สซึ่น , แอม เดอะ บอส , อิ๊ฟ ยู ดู ว๊อท ไอ เซย์)
Like Nas, the world is yours, let’s go
(ไล๊ค นาส , เดอะ เวิลด อีส ยุร , เล็ท โก)

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
I ain’t that baby’s daddy [Redman]
(ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ [ เรดแมน ])
I treat him like he’s my own [we in the house]
(ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค อีส มาย โอว์น [ วี อิน เดอะ เฮ้าส ])
But sometimes sit and wonder how can I father another man’s son [oh]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว แคน นาย ฟ๊าเท่อร อะน๊าเทร่อร์ แมน ซัน [ โอ ])
When ? breaks in the pad [aha]
(เว็น เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด [ อะฮา ])
Shorty wanna scream ‘I ain’t his real dad’ now [aha]
(ชอร์ทดิง วอนนา สครีม ไอ เอน ฮิส เรียล แด๊ด นาว [ อะฮา ])
I may not be your father [ey]
(ไอ เมย์ น็อท บี ยุร ฟ๊าเท่อร [ อาย์ ])
But I’m the closest thing to him [come on]
(บั๊ท แอม เดอะ โคลสเอส ทริง ทู ฮิม [ คัมมอน ])

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
I ain’t that baby’s daddy [I ain’t that baby’s daddy]
(ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ [ ไอ เอน แดท เบ๊บี้ แดดดิ ])
I treat him like he’s my own [like he’s my own]
(ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค อีส มาย โอว์น [ ไล๊ค อีส มาย โอว์น ])
But sometimes sit and wonder how can I father another man’s son [oh]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว แคน นาย ฟ๊าเท่อร อะน๊าเทร่อร์ แมน ซัน [ โอ ])
When ? breaks in the pad [breaks in the pad]
(เว็น เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด [ เบร๊ค ซิน เดอะ แพ็ด ])
Shorty wanna scream ‘I ain’t his real dad’ now [you ain’t my dad]
(ชอร์ทดิง วอนนา สครีม ไอ เอน ฮิส เรียล แด๊ด นาว [ ยู เอน มาย แด๊ด ])
I may not be your father [aha]
(ไอ เมย์ น็อท บี ยุร ฟ๊าเท่อร [ อะฮา ])
But I’m the closest thing to him [yeah]
(บั๊ท แอม เดอะ โคลสเอส ทริง ทู ฮิม [ เย่ ])

[Wyclef]
([ วายเครฟ ])
Do the stepfather dance
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์)
Do the stepfather dance [eh]
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์ [ เอ ])
Do the stepfather dance
(ดู เดอะ stepfather แด๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Daddy คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Redman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น