เนื้อเพลง When You Say Nothing At All คำอ่านไทย Ronan Keating

It’s amazing how you
(อิทซ อเมซิ้ง ฮาว ยู)
Can speak right to my heart.
(แคน สพี๊ค ไร๊ท ทู มาย ฮาร์ท)
Without saying a word
(วิธเอ๊าท เซย์อิ้ง อะ เวิร์ด)
You can light up the dark.
(ยู แคน ไล๊ท ดั๊พ เดอะ ด๊าร์ค)

Try as I may, I could never explain
(ธราย แอส ซาย เมย์ ไอ คูด เน๊เว่อร์ เอ็กซเพลน)
What I hear when you don’t say a thing.
(ว๊อท ดาย เฮียร เว็น ยู โด้นท์ เซย์ อะ ติง)

[Chorus:]
The smile on your face
(เดอะ สไมล์ ออน ยัวร์ เฟซ)
Lets me know that you need me.
(เล็ท มี โนว์ แดท ยู นี๊ด มี)
There’s a truth in your eyes
(แดร์ ซา ทรู๊ธ อิน ยัวร์ อาย)
Saying you’ll never leave me.
(เซย์อิ้ง โยว เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ มี)
[Album version:] The touch of your hand says you’ll catch me wherever I fall.
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี แวร์เอฟเวอะ ไอ ฟอลล์)
[Live version:] The touch of your hand says you’ll catch me whenever I fall.
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี เวนเนฟเว่อร์ ไอ ฟอลล์)
You say it best when you say nothing at all.
(ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)

All day long I can hear
(ออล เดย์ ลอง ไอ แคน เฮียร)
People talking out loud [oooh].
(พี๊เพิ่ล ทอคกิ้ง เอ๊าท เลาด [ อู~ ])
But when you hold me near [you hold me near]
(บั๊ท เว็น ยู โฮลด์ มี เนียร์ [ ยู โฮลด์ มี เนียร์ ])
You drown out the crowd [the crowd, the crowd].
(ยู ดราวน เอ๊าท เดอะ คราวดํ [ คราวดํ เดอะ คราวดํ ])

Try as they may, they can never define
(ธราย แอส เดย์ เมย์ เดย์ แคน เน๊เว่อร์ ดีไฟน์)
What’s been said between your heart and mine.
(ว๊อท บีน เซด บีทะวีน ยัวร์ ฮาร์ท แอนด์ ไมน์)

[Chorus:]
The smile on your face
(เดอะ สไมล์ ออน ยัวร์ เฟซ)
Lets me know that you need me.
(เล็ท มี โนว์ แดท ยู นี๊ด มี)
There’s a truth in your eyes
(แดร์ ซา ทรู๊ธ อิน ยัวร์ อาย)
Saying you’ll never leave me.
(เซย์อิ้ง โยว เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ มี)
[Album version:] The touch of your hand says you’ll catch me wherever I fall.
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี แวร์เอฟเวอะ ไอ ฟอลล์)
[adsense]
[Live version:] The touch of your hand says you’ll catch me whenever I fall.
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี เวนเนฟเว่อร์ ไอ ฟอลล์)
[Album version:] You say it best [you say it best] when you say nothing at all.
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ [ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ ] เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)
[Live version:] ‘Cause you say it best [you say it best] when you say nothing at all.
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] ค๊อส ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ [ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ ] เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)

[Chorus:]
The smile on your face
(เดอะ สไมล์ ออน ยัวร์ เฟซ)
Lets me know that you need me.
(เล็ท มี โนว์ แดท ยู นี๊ด มี)
There’s a truth in your eyes
(แดร์ ซา ทรู๊ธ อิน ยัวร์ อาย)
Saying you’ll never leave me.
(เซย์อิ้ง โยว เน๊เว่อร์ ลี๊ฝ มี)
[Album version:] The touch of your hand says you’ll catch me wherever I fall.
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี แวร์เอฟเวอะ ไอ ฟอลล์)
[Live version:] The touch of your hand says you’ll catch me whenever I fall.
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์ เซย์ โยว แค็ทช มี เวนเนฟเว่อร์ ไอ ฟอลล์)
[Album version:] You say it best [you say it best] when you say nothing at all.
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ [ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ ] เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)
[Live version:] ‘Cause you say it best [you say it best] when you say nothing at all.
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] ค๊อส ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ [ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ ] เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)

[You say it best when you say nothing at all.
([ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)
You say it best when you say nothing at all.]
(ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล ])

That smile on your face,
(แดท สไมล์ ออน ยัวร์ เฟซ)
[Album version:] The truth in your eyes,
([ อั๊ลบั้ม เวอร์ชั่น : ] เดอะ ทรู๊ธ อิน ยัวร์ อาย)
[Live version:] The look in your eyes,
([ ลีฟ เวอร์ชั่น : ] เดอะ ลุ๊ค กิน ยัวร์ อาย)
The touch of your hand
(เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์)
Lets me know that you need me.
(เล็ท มี โนว์ แดท ยู นี๊ด มี)

[You say it best when you say nothing at all.
([ ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล)
You say it best when you say nothing at all.]
(ยู เซย์ อิท เบ๊สท์ เว็น ยู เซย์ นอตติ้ง แงด ออล ])

[Live version additional ending:]
([ ลีฟ เวอร์ชั่น แอ็ดดิชันนัล เอนดิ้ง: ])
The smile on your face,
(เดอะ สไมล์ ออน ยัวร์ เฟซ)
The look in your eyes,
(เดอะ ลุ๊ค กิน ยัวร์ อาย)
The touch of your hand
(เดอะ ทั๊ช ออฟ ยัวร์ แฮนด์)
Lets me know that you need me.
(เล็ท มี โนว์ แดท ยู นี๊ด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Say Nothing At All คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น