เนื้อเพลง Soco Amaretto Lime คำอ่านไทย Brand New

Passed out on the overpass
(พาสส เอ๊าท ออน ดิ โอเฝอะพาซ)
Sunday best and broken glass
(ซันดิ เบ๊สท์ แอนด์ บโรเค็น กล๊าสส)
Broken down from the bikes and bars
(บโรเค็น เดาน ฟรอม เดอะ ไบค แซน บาร์)
Suspended like spirits over speeding cars
(ซัสเพ็นด์ ไล๊ค สพีหริท โอ๊เฝ่อร สปีดดิง คารํ)
You and me were kings over the parkway tonight
(ยู แอนด์ มี เวอ คิง โอ๊เฝ่อร เดอะ parkway ทูไน๊ท)
And tonight will go on forever while we
(แอนด์ ทูไน๊ท วิล โก ออน ฟอเร๊เฝ่อร ไวล์ วี)
walk around this town like we own the streets
(ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ดิส ทาวน์ ไล๊ค วี โอว์น เดอะ สทรีท)
and stay awake through summer like we own the heat
(แอนด์ สเทย์ อะเว้ค ทรู ซั๊มเม่อร์ ไล๊ค วี โอว์น เดอะ ฮีท)
Singing ” everybody wake up[wake up]it’s time to get down ”
(ซิงกิง ” เอวี่บอดี้ เว้ค อั๊พ [ เว้ค อั๊พ ] อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เดาน “)
[everybody, everybody wake up its time to get down]
([ เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ เว้ค อั๊พ อิทซ ไทม์ ทู เก็ท เดาน ])
And when I pass the bottle back to Pete
(แอนด์ เว็น นาย เพซ เดอะ บ๊อทเทิ่ล แบ็ค ทู พีท)
on the overpass tonight, I bet we laugh
(ออน ดิ โอเฝอะพาซ ทูไน๊ท , ไอ เบ๊ท วี ล๊าฟ)

I’m gonna stay eighteen forever [cut me open]
(แอม กอนนะ สเทย์ เอทีน ฟอเร๊เฝ่อร [ คัท มี โอ๊เพ่น ])
So we can stay like this forever [sun poisoned]
(โซ วี แคน สเทย์ ไล๊ค ดิส ฟอเร๊เฝ่อร [ ซัน พ๊อยซั่น ])
And we’ll never miss a party [this offer stands forever]
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ มิซ ซา พ๊าร์ที่ [ ดิส อ๊อฟเฟ่อร์ สแทนด์ ฟอเร๊เฝ่อร ])
cause we keep them going constantly
(ค๊อส วี คี๊พ เด็ม โกอิ้ง คอนสแท็นทลิ)
And we’ll never have to listen [new haircut]
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น [ นิว แฮคัด ])
to anyone about anything [new bracelet]
(ทู เอนอิวัน อะเบ๊าท เอนอิธิง [ นิว บเรซเล็ท ])
cause it’s all been done and it’s all been said [eyeliner]
(ค๊อส อิทซ ซอร์ บีน ดัน แอนด์ อิทซ ซอร์ บีน เซ็ด [ eyeliner ])
we’re the coolest kids and we take what we can get [wait forever]
(เวีย เดอะ คลูเอส คิด แซน วี เท้ค ว๊อท วี แคน เก็ท [ เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร ])

The hell out of this town
(เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทาวน์)
Find some conversation
(ไฟนด์ ซัม คอนเฝอะเซฌัน)
The low fule lights been on for days
(เดอะ โลว fule ไล๊ท บีน ออน ฟอร์ เดย์)
It doesn’t mean anyhting
(อิท ดัสอินท มีน anyhtings)
I’ve got another 500 nother 500 miles
(แอฝ ก็อท อะน๊าเทร่อร์ 500 นอทเดอ 500 ไมล)
before we shut this engine down,
(บีฟอร์ วี ชั๊ท ดิส เอ๊นจิ้น เดาน ,)
we shut it down
(วี ชั๊ท ดิธ เดาน)

I’m gonna stay eighteen forever [cut me open]
(แอม กอนนะ สเทย์ เอทีน ฟอเร๊เฝ่อร [ คัท มี โอ๊เพ่น ])
So we can stay like this forever [sun poisoned]
(โซ วี แคน สเทย์ ไล๊ค ดิส ฟอเร๊เฝ่อร [ ซัน พ๊อยซั่น ])
And we’ll never miss a party [this offer stands forever]
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ มิซ ซา พ๊าร์ที่ [ ดิส อ๊อฟเฟ่อร์ สแทนด์ ฟอเร๊เฝ่อร ])
cause we keep them going constantly
(ค๊อส วี คี๊พ เด็ม โกอิ้ง คอนสแท็นทลิ)
And we’ll never have to listen [new haircut]
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น [ นิว แฮคัด ])
to anyone about anything [new bracelet]
(ทู เอนอิวัน อะเบ๊าท เอนอิธิง [ นิว บเรซเล็ท ])
cause it’s all been done and it’s all been said [eyeliner]
(ค๊อส อิทซ ซอร์ บีน ดัน แอนด์ อิทซ ซอร์ บีน เซ็ด [ eyeliner ])
we’re the coolest kids and we take what we can get [wait forever]
(เวีย เดอะ คลูเอส คิด แซน วี เท้ค ว๊อท วี แคน เก็ท [ เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร ])

[you’re just jealous cause I’m young and in love]
([ ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส แอม ยัง แอนด์ อิน ลัฝ ])
Eighteen forever
(เอทีน ฟอเร๊เฝ่อร)
[your stomachs filled up but you’re starved for conversation]
([ ยุร สโท๊มัช ฟิลล อั๊พ บั๊ท ยัวร์ สท๊าร์ฝ ฟอร์ คอนเฝอะเซฌัน ])
So we can stay like this forever
(โซ วี แคน สเทย์ ไล๊ค ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)
[you’re spending all your nights growing old in your bed]
([ ยัวร์ ซเพ็นดิง ออล ยุร ไน๊ท กโรอิง โอลด์ อิน ยุร เบ๊ด ])
And we’ll never miss a party
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ มิซ ซา พ๊าร์ที่)
[and your tearin up your photos cause you wanna forget… it’s over]
([ แอนด์ ยุร เทียริน อั๊พ ยุร โฟโท ค๊อส ยู วอนนา ฟอร์เก๊ท อิทซ โอ๊เฝ่อร ])
cause we keep them going constantly
(ค๊อส วี คี๊พ เด็ม โกอิ้ง คอนสแท็นทลิ)
[you’re just jealous cause I’m young and in love]
([ ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส แอม ยัง แอนด์ อิน ลัฝ ])
And we’ll never have to listen
(แอนด์ เวลล เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น)
[your stomachs filled up but you’re starved for conversation]
([ ยุร สโท๊มัช ฟิลล อั๊พ บั๊ท ยัวร์ สท๊าร์ฝ ฟอร์ คอนเฝอะเซฌัน ])
to anyone about anything cause it’s all been done
(ทู เอนอิวัน อะเบ๊าท เอนอิธิง ค๊อส อิทซ ซอร์ บีน ดัน)
[you’re spending all your nights growing old in your bed]
([ ยัวร์ ซเพ็นดิง ออล ยุร ไน๊ท กโรอิง โอลด์ อิน ยุร เบ๊ด ])
and it’s all been said
(แอนด์ อิทซ ซอร์ บีน เซ็ด)
[and your tearin up your photos cause you wanna forget… it’s over]
([ แอนด์ ยุร เทียริน อั๊พ ยุร โฟโท ค๊อส ยู วอนนา ฟอร์เก๊ท อิทซ โอ๊เฝ่อร ])
we’re the coolest kids and we take what we can get
(เวีย เดอะ คลูเอส คิด แซน วี เท้ค ว๊อท วี แคน เก็ท)

Just jealous cause we’re young and in love
(จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)
You’re just jealous cause we’re young and in love
(ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)
You’re just jealous cause we’re young and in love
(ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)
You’re just jealous cause we’re young and in love
(ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)
You’re just jealous cause we’re young and in love
(ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)
You’re just jealous cause we’re young and in love
(ยัวร์ จั๊สท เจลอัซ ค๊อส เวีย ยัง แอนด์ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soco Amaretto Lime คำอ่านไทย Brand New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น