เนื้อเพลง Stickin’ Chickens คำอ่านไทย Missy Elliott feat Aaliyah, Da Brat

[Missy [Aaliyah]]
([ มีซซิ [ แอลรีแยซ ] ])
Uh uh [yea yea]
(อา อา [ เย เย ])
Uh uh [yea yea]
(อา อา [ เย เย ])
99 uh uh [yea yea] what you got boo]
(99 อา อา [ เย เย ] ว๊อท ยู ก็อท บู ])

[Aaliyah [Missy] – Verse One]
([ แอลรีแยซ [ มีซซิ ] เฝิซ วัน ])
I was in love wit’ you [yea]
(ไอ วอส ซิน ลัฝ วิท ยู [ เย ])
And you couldn’t do no wrong in my eyes
(แอนด์ ยู คูดซึ่น ดู โน รอง อิน มาย อาย)
When I found out the scoop on you [yea]
(เว็น นาย เฟานด เอ๊าท เดอะ ซคูพ ออน ยู [ เย ])
It was still too hard for me to realize
(อิท วอส สทิลล ทู ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู รีแอะไลส)
That I needed to be through’ wit you [yea]
(แดท ไอ นี๊ด ทู บี ทรู วิท ยู [ เย ])
Cuz you’re the reason I can’t eat or sleep [yea]
(คัซ ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย แค็นท อี๊ท ออ สลี๊พ [ เย ])
All the girls you runnin’ through [yea]
(ออล เดอะ เกิร์ล ยู รูนนิน ทรู [ เย ])
Used to be best friends, down wit’ me
(ยู๊ส ทู บี เบ๊สท์ เฟรน , เดาน วิท มี)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
When I’m gone, you’re alone
(เว็น แอม กอน , ยัวร์ อะโลน)
You stickin’ them chickens ’til I get home
(ยู สตริคกิน เด็ม ชีคเค็น ทิล ไอ เก็ท โฮม)
When I’m home, you’re wit’ me
(เว็น แอม โฮม , ยัวร์ วิท มี)
Kissin’ on my ass, tryna be wit’ me
(คิซซิน ออน มาย อาซ , ทายนา บี วิท มี)
Well it’s done, this I know
(เวลล อิทซ ดัน , ดิส ซาย โนว์)
Seen it for myself, I’ma let you know
(ซีน หนิด ฟอร์ ไมเซลฟ , แอมอา เล็ท ยู โนว์)
You don’t play, games wit’ me
(ยู ด้อนท์ เพลย์ , เกม วิท มี)
But before I go, betta leave my dough
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ โก , แบทดา ลี๊ฝ มาย โด)

[Missy – Verse Two]
([ มีซซิ เฝิซ ทู ])
I’ma fool for you [yea]
(แอมอา ฟูล ฟอร์ ยู [ เย ])
But you seem to think my love’s a joke [it aint a joke boo]
(บั๊ท ยู ซีม ทู ทริ๊งค มาย ลัฝ ซา โจ้ก [ อิท เอน ดา โจ้ก บู ])
I get no love from you [yea]
(ไอ เก็ท โน ลัฝ ฟรอม ยู [ เย ])
Like all these times I did before
(ไล๊ค ออล ฑิส ไทม์ ซาย ดิด บีฟอร์)
I think I’ll pass on you [yea]
(ไอ ทริ๊งค อิลล เพซ ออน ยู [ เย ])
Because of the way you been actin’ lately
(บิคอส อ็อฝ เดอะ เวย์ ยู บีน แอสติน เลทลิ)
I get no cash from you [yea]
(ไอ เก็ท โน แค๊ช ฟรอม ยู [ เย ])
If you want me to stay, you must be cra-crazy
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู สเทย์ , ยู มัสท์ บี cra คเรสิ)

[Repeat CHORUS]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[CHORUS TWO]
([ ค๊อรัส ทู ])
Dedication
(เดดิเคฌัน)
It was jus a bad relation [yes it was, yes it was]
(อิท วอส ยูส ซา แบ้ด ริเลฌัน [ เย็ซ ซิท วอส , เย็ซ ซิท วอส ])
When I think it cuts my insides
(เว็น นาย ทริ๊งค อิท คัท มาย อิ๊นไซด์)
The tears, they fall deep down from my eyes
(เดอะ เทียร์ , เด ฟอลล์ ดี๊พ เดาน ฟรอม มาย อาย)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Bridge – Aaliyah & Missy ]
([ บริดจ แอลรีแยซ & มีซซิ ])
Doo doo doo, doo doo doo
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
Doo doo doo, doo doo doo [wha say what, uh uh uh]
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู [ wha เซย์ ว๊อท , อา อา อา ])
Doo doo doo, doo doo doo
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
Doo doo doo doo [Da Brat]
(ดู ดู ดู ดู [ ดา บแร็ท ])

[Da Brat]
([ ดา บแร็ท ])
I want it al’ from the motherf*ckin’ house, down to the dogs
(ไอ ว้อนท ดิธ เอล ฟรอม เดอะ motherf*ckin เฮ้าส , เดาน ทู เดอะ ด้อกก)
You trickin’ off with these chickens, I thought you ain’t have no flaws
(ยู ทริคกิน ออฟฟ วิธ ฑิส ชีคเค็น , ไอ ธอท ยู เอน แฮ็ฝ โน ฟลอ)
Keep yo d*ck in they jaws, Peter shoulda stayed in his draws
(คี๊พ โย ดี *ck อิน เด จอ , พีเทอะ โช๊วดา สเทย์ อิน ฮิส ดรอว์)
Now I’m out the door and you cant claim me no more
(นาว แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์ แอนด์ ยู แค็นท เคลม มี โน โม)
The loss is yours
(เดอะ โรซ ซิส ยุร)
How you gonna slumber wit’ a b*tch I’m supposed to be cool wit’
(ฮาว ยู กอนนะ ซลัมเบอะ วิท ดา บี *tch แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี คูล วิท)
Went to grade school wit’, couldn’t pay me to believe you hit it
(เว็นท ทู เกรด สคูล วิท , คูดซึ่น เพย์ มี ทู บีลี๊ฝ ยู ฮิท ดิธ)
To think I footed all the bills and now you breakin ‘
(ทู ทริ๊งค ไอ ฟุ้ท ออล เดอะ บิลล์ แซน นาว ยู เบรกกิ้น)
Stop accusin’ me of that dumb sh*t I don’t even participate in
(สท๊อพ accusin มี อ็อฝ แดท ดัมบ ฌะ *ที ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น พาทิ๊ซิเพท อิน)
You wasted my valuable time there’s money to make
(ยู ว็อซท มาย แวรีเบิล ไทม์ แดร์ มั๊นนี่ ทู เม้ค)
Scared to set foot in another relationship cuz of the heartache
(ซคา ทู เซ็ท ฟุ้ท อิน อะน๊าเทร่อร์ ริเลฌันฌิพ คัซ อ็อฝ เดอะ ฮาทเทค)
Heartbreak Hotel no not Faith, Kelly, and Whitney, no it’s Brat, Aaliyah and
(ฮาร์ทเบรก โฮเท็ล โน น็อท เฟท , เคลลี่ , แอนด์ วิชนี่ , โน อิทซ บแร็ท , แอลรีแยซ แอนด์)
Missy You miss me cuz we finished
(มีซซิ ยู มิซ มี คัซ วี ฟิ๊หนิช)
I’ll just keep the keys to the 20 inch rim ride with the TVs in it
(อิลล จั๊สท คี๊พ เดอะ คีย์ ทู เดอะ 20 อิ้นช์ ริม ไรด์ วิธ เดอะ TVs ซิน หนิด)
You don’t need it, beat it, it’s mine
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ดิท , บีท ดิธ , อิทซ ไมน์)
Kiss my ass like your heart was in it [stupid ass]
(คิซ มาย อาซ ไล๊ค ยุร ฮาร์ท วอส ซิน หนิด [ สทิ๊วผิด อาซ ])
Keep stickin’ them chickens
(คี๊พ สตริคกิน เด็ม ชีคเค็น)
Send Peter straight to the clinic n*gga
(เซ็นด พีเทอะ สเทร๊ท ทู เดอะ คลีนอิค เอ็น *gga)

[Missy]
([ มีซซิ ])
See I’ma give you your props tho
(ซี แอมอา กี๊ฝ ยู ยุร พร็อพ โฑ)
You like a bad ass motherf*cker
(ยู ไล๊ค เก แบ้ด อาซ motherf*cker)
Runnin’ two b*tches at one time
(รูนนิน ทู บี *tches แอ็ท วัน ไทม์)
When I’m flyin’ out, she flyin’ in
(เว็น แอม ฟายอิน เอ๊าท , ชี ฟายอิน อิน)
Sayin’ the same sh*t, spittin’ the same game
(เซย์อิน เดอะ เซม ฌะ *ที , สปิทดิน เดอะ เซม เกม)
Who the f*ck you think I am
(ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Willy Limpd*ck or somebody, forget you man
(วิวลี Limpd*ck ออ ซัมบอดี้ , ฟอร์เก๊ท ยู แมน)
That’s why us b*tches gonna stick together
(แด้ท วาย อัซ บี *tches กอนนะ สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
B*tch
(บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stickin’ Chickens คำอ่านไทย Missy Elliott feat Aaliyah, Da Brat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น