เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Avant

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[Let you go, never gonna let you go]
([ เล็ท ยู โก , เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ])

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[Let you go, never gonna let you go]
([ เล็ท ยู โก , เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ])

Thinking of you all damn day
(ติ้งกิง หงับ ยู ออล แดมนํ เดย์)
That’s why I want you to know
(แด้ท วาย ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์)
It’s all about you babe
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู เบ้บ)
You are all that I need baby, baby
(ยู อาร์ ออล แดท ไอ นี๊ด เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
And you know me
(แอนด์ ยู โนว์ มี)
I’m as real as they come
(แอม แอส เรียล แอส เด คัม)
I love the way you give me love
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู กี๊ฝ มี ลัฝ)
And you keep me second to none
(แอนด์ ยู คี๊พ มี เซ๊คคั่น ทู นัน)
And with you is where I wanna be
(แอนด์ วิธ ยู อีส แวร์ ไอ วอนนา บี)
I want you to be happy
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่)

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[See I’ll never let you go]
([ ซี อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก ])

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[Go, no]
([ โก , โน ])

Your body is all I see
(ยุร บ๊อดี้ อีส ซอร์ ไอ ซี)
So lay back, relax, and let me set you free
(โซ เลย์ แบ็ค , รีแหล๊ก , แอนด์ เล็ท มี เซ็ท ยู ฟรี)
I make you say ooh ah wee, wee, ooh baby
(ไอ เม้ค ยู เซย์ อู้ อา วี , วี , อู้ เบ๊บี้)
Baby please tell me what it be
(เบ๊บี้ พลีซ เทลล มี ว๊อท ดิธ บี)
Do you want me to stick around?
(ดู ยู ว้อนท มี ทู สทิ๊ค อะราวนฺดฺ)
Or should I go find another possibility?
(ออ เชิด ดาย โก ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ พอซิบีลอิทิ)
Cause you are all I need
(ค๊อส ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด)
You are all I need, oh girl
(ยู อาร์ ออล ไอ นี๊ด , โอ เกิร์ล)

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[See I’ll never let you go]
([ ซี อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก ])

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[Go, no]
([ โก , โน ])

Have your knees back low
(แฮ็ฝ ยุร นี แบ็ค โลว)
Never on the go
(เน๊เฝ่อร์ ออน เดอะ โก)
Like to do it slow
(ไล๊ค ทู ดู อิท สโลว์)
Keep it on the down low
(คี๊พ อิท ออน เดอะ เดาน โลว)

In between the sheets we lay
(อิน บีทะวีน เดอะ ฌีท วี เลย์)
We’ll lay here all day
(เวลล เลย์ เฮียร ออล เดย์)

Have your knees back low
(แฮ็ฝ ยุร นี แบ็ค โลว)
Never on the go
(เน๊เฝ่อร์ ออน เดอะ โก)
Like to do it slow
(ไล๊ค ทู ดู อิท สโลว์)
Keep it on the down low
(คี๊พ อิท ออน เดอะ เดาน โลว)

Wanna say it again?
(วอนนา เซย์ อิท อะเกน)
Wanna say it again?
(วอนนา เซย์ อิท อะเกน)

Have your knees back low
(แฮ็ฝ ยุร นี แบ็ค โลว)
Never on the go
(เน๊เฝ่อร์ ออน เดอะ โก)
Like to do it slow
(ไล๊ค ทู ดู อิท สโลว์)
Keep it on the down low
(คี๊พ อิท ออน เดอะ เดาน โลว)

Yes I feel your body heat
(เย็ซ ซาย ฟีล ยุร บ๊อดี้ ฮีท)
Baby girl you make me weak
(เบ๊บี้ เกิร์ล ยู เม้ค มี วี๊ค)

Have your knees back low
(แฮ็ฝ ยุร นี แบ็ค โลว)
Never on the go
(เน๊เฝ่อร์ ออน เดอะ โก)
Like to do it slow
(ไล๊ค ทู ดู อิท สโลว์)
Keep it on the down low
(คี๊พ อิท ออน เดอะ เดาน โลว)

Whoa, I want you to be…
(โว้ว , ไอ ว้อนท ยู ทู บี)

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[See I’ll never let you go]
([ ซี อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก ])

I want you to be happy in love with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู บี แฮ๊พพี่ อิน ลัฝ วิธ มี)
I want you to feel that my love is real
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส เรียล)
I want you to know that if you love me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี)
I will never let you go
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
[Go, no]
([ โก , โน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น