เนื้อเพลง U Don’t Give a Damn About Me คำอ่านไทย Tyrese

[Intro]
([ อินโทร ])
What, what
(ว๊อท , ว๊อท)
You don’t give a damn about me
(ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)
Do do do do, do do do
(ดู ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Do do do do, do do do
(ดู ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)

You’ve got some nerve
(ยู๊ฟ ก็อท ซัม เนิ๊ร์ฝ)
You call me after all this time
(ยู คอลลํ มี แอ๊ฟเท่อร ออล ดิส ไทม์)
And expect me to be cool
(แอนด์ เอ็กซเพ็คท มี ทู บี คูล)
What the hell is wrong with you
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส รอง วิธ ยู)
Can’t just pop up out of the blue
(แค็นท จั๊สท พ็อพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บลู)
Baby that ain’t how you do
(เบ๊บี้ แดท เอน ฮาว ยู ดู)
Someone you’re claiming that you love so true, oh
(ซัมวัน ยัวร์ ครีมมิง แดท ยู ลัฝ โซ ทรู , โอ)

That disappearing thing
(แดท ดิสเพียริง ทริง)
[I don’t play that]
([ ไอ ด้อนท์ เพลย์ แดท ])
I know your phone ain’t off
(ไอ โนว์ ยุร โฟน เอน ออฟฟ)
[Cuz I pay that]
([ คัซ ไอ เพย์ แดท ])
Am I ok with it, please believe it
(แอ็ม ไอ โอเค วิธ อิท , พลีซ บีลี๊ฝ อิท)
[Cuz I don’t need it]
([ คัซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท ])

Why’d you call me [Baby]
(วาย ยู คอลลํ มี [ เบ๊บี้ ])
If you don’t give a damn about me [Damn about me]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี [ แดมนํ อะเบ๊าท มี ])
Let’s see how you do without me [Without me]
(เล็ท ซี ฮาว ยู ดู วิธเอ๊าท มี [ วิธเอ๊าท มี ])
Why ya tryna be where I’ll be [I be]
(วาย ยา ทายนา บี แวร์ อิลล บี [ ไอ บี ])
You don’t give a damn about me
(ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)

Whatever you do, go on and do your thing
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู , โก ออน แอนด์ ดู ยุร ทริง)
But in the meantime, just keep one thing in mind
(บั๊ท อิน เดอะ มีนไทม์ , จั๊สท คี๊พ วัน ทริง อิน ไมนด์)
The way you dress, the way you drive
(เดอะ เวย์ ยู เดรส , เดอะ เวย์ ยู ไดร๊ฝ)
Was all because of me
(วอส ซอร์ บิคอส อ็อฝ มี)
Now it’s over
(นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Babe, I hope you’re happy
(เบ้บ , ไอ โฮพ ยัวร์ แฮ๊พพี่)

That disappearing thing
(แดท ดิสเพียริง ทริง)
[I don’t play that]
([ ไอ ด้อนท์ เพลย์ แดท ])
I know your phone ain’t off
(ไอ โนว์ ยุร โฟน เอน ออฟฟ)
[Cuz I pay that]
([ คัซ ไอ เพย์ แดท ])
Am I ok with it, please believe it
(แอ็ม ไอ โอเค วิธ อิท , พลีซ บีลี๊ฝ อิท)
[Cuz I don’t need it]
([ คัซ ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท ])

Why’d you call me [Baby]
(วาย ยู คอลลํ มี [ เบ๊บี้ ])
If you don’t give a damn about me [Damn about me]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี [ แดมนํ อะเบ๊าท มี ])
Let’s see how you do without me [Without me]
(เล็ท ซี ฮาว ยู ดู วิธเอ๊าท มี [ วิธเอ๊าท มี ])
Why ya tryna be where I’ll be [I be]
(วาย ยา ทายนา บี แวร์ อิลล บี [ ไอ บี ])
You don’t give a damn about me
(ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)

You call me like I’m supposed to be alone
(ยู คอลลํ มี ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี อะโลน)
[But I moved on, so stop wasting time]
([ บั๊ท ไอ มู๊ฝ ออน , โซ สท๊อพ เวซทิง ไทม์ ])
You should know by now I’ve got someone in my life
(ยู เชิด โนว์ บาย นาว แอฝ ก็อท ซัมวัน อิน มาย ไล๊ฟ)
You’re the last thing that crosses my mind
(ยัวร์ เดอะ ล๊าสท ทริง แดท ครอสเซซ มาย ไมนด์)
Why’d you call me, baby
(วาย ยู คอลลํ มี , เบ๊บี้)

Why’d you call me [Baby]
(วาย ยู คอลลํ มี [ เบ๊บี้ ])
If you don’t give a damn about me [Damn about me]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี [ แดมนํ อะเบ๊าท มี ])
Let’s see how you do without me [Without me]
(เล็ท ซี ฮาว ยู ดู วิธเอ๊าท มี [ วิธเอ๊าท มี ])
Why ya tryna be where I’ll be [I be]
(วาย ยา ทายนา บี แวร์ อิลล บี [ ไอ บี ])
You don’t give a damn about me
(ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)

Why ya gotta call me [Baby]
(วาย ยา กอททะ คอลลํ มี [ เบ๊บี้ ])
Break it on down, break it on down
(เบร๊ค อิท ออน เดาน , เบร๊ค อิท ออน เดาน)
Let me explain something
(เล็ท มี เอ็กซเพลน ซัมติง)
Check this out
(เช็ค ดิส เอ๊าท)
Woman, I cook and I clean [Baby]
(วู๊แม่น , ไอ คุ๊ค แอนด์ ดาย คลีน [ เบ๊บี้ ])
You know what I mean
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
I buy you everything [Baby]
(ไอ บาย ยู เอ๊วี่ติง [ เบ๊บี้ ])
And you don’t give a damn about me
(แอนด์ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)

You call me like I’m supposed to be alone
(ยู คอลลํ มี ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู บี อะโลน)
[But I moved on, so stop wasting my time]
([ บั๊ท ไอ มู๊ฝ ออน , โซ สท๊อพ เวซทิง มาย ไทม์ ])
You should know by now someone’s in my life
(ยู เชิด โนว์ บาย นาว ซัมวัน ซิน มาย ไล๊ฟ)
You’re the last thing that crosses my mind
(ยัวร์ เดอะ ล๊าสท ทริง แดท ครอสเซซ มาย ไมนด์)
Why you gotta call me, baby
(วาย ยู กอททะ คอลลํ มี , เบ๊บี้)

Why’d you call me [Baby]
(วาย ยู คอลลํ มี [ เบ๊บี้ ])
If you don’t give a damn about me [Damn about me]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี [ แดมนํ อะเบ๊าท มี ])
Let’s see how you do without me [Without me]
(เล็ท ซี ฮาว ยู ดู วิธเอ๊าท มี [ วิธเอ๊าท มี ])
Why ya tryna be where I’ll be [I be]
(วาย ยา ทายนา บี แวร์ อิลล บี [ ไอ บี ])
You don’t give a damn about me
(ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท มี)

I don’t need you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)
I don’t love you
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
I don’t want you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู)
You coulda kept that to yourself
(ยู คอดา เค็พท แดท ทู ยุรเซลฟ)
Why am I wasting my breathe
(วาย แอ็ม ไอ เวซทิง มาย บรีฑ)
I don’t need you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Don’t Give a Damn About Me คำอ่านไทย Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น