เนื้อเพลง Church คำอ่านไทย T-PAIN feat Teddy Verseti

Ladies and Gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
You already know what it is
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Ok, Yea, Awwwwwwwwwwwwwwwww sh*t
(โอเค , เย , Awwwwwwwwwwwwwwwww ฌะ *ที)
Im tryin to run in this mutherf*ckaa
(แอม ทายอิน ทู รัน อิน ดิส mutherf*ckaa)
Im tryin to anyways
(แอม ทายอิน ทู เอนอิเว)
Got two hard lookin mutherf*ckas
(ก็อท ทู ฮาร์ด ลุคกิน mutherf*ckas)
Cmon’
(ซีมอน)

I was tryin to enjoy ma night but you done came here
(ไอ วอส ทายอิน ทู เอ็นจอย มา ไน๊ท บั๊ท ยู ดัน เคม เฮียร)
Turned around the vibe i had before I came here
(เทิร์น อะราวนฺดฺ เดอะ วายพฺ ไอ แฮ็ด บีฟอร์ ไอ เคม เฮียร)

I then turn into a rude dude
(ไอ เด็น เทิร์น อิ๊นทู อะ รู๊ด ดยูด)
Why you had to f*ck up the night now we got into fight ima knock out ya lights
(วาย ยู แฮ็ด ทู เอฟ *ck อั๊พ เดอะ ไน๊ท นาว วี ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท แอมอา น๊อค เอ๊าท ยา ไล๊ท)

You aint doin nuthing but runnin ya yapp yapp
(ยู เอน โดย nuthings บั๊ท รูนนิน ยา yapp yapp)
You got to got to go get a couple homeboy i am strapped strapped
(ยู ก็อท ทู ก็อท ทู โก เก็ท ดา คั๊พเพิ่ล โฮมบอย ไอ แอ็ม สแตปชฺ สแตปชฺ)
I then turn into a rude dude man
(ไอ เด็น เทิร์น อิ๊นทู อะ รู๊ด ดยูด แมน)
Why you had to f*ck up the night now we got to fight ima knock out ya lights
(วาย ยู แฮ็ด ทู เอฟ *ck อั๊พ เดอะ ไน๊ท นาว วี ก็อท ทู ไฟ้ท แอมอา น๊อค เอ๊าท ยา ไล๊ท)

Yo little lady tryin to hold you back you better listen to her
(โย ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้ ทายอิน ทู โฮลด์ ยู แบ็ค ยู เบ๊ทเท่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ)
She better not talk that sh*t ima have to put something straight through her
(ชี เบ๊ทเท่อร์ น็อท ท๊อล์ค แดท ฌะ *ที แอมอา แฮ็ฝ ทู พุท ซัมติง สเทร๊ท ทรู เฮอ)
I then turn into a rude dude man
(ไอ เด็น เทิร์น อิ๊นทู อะ รู๊ด ดยูด แมน)
Why you had to f*ck up the night now we got to fight ima knock out ya lights…Cmon’
(วาย ยู แฮ็ด ทู เอฟ *ck อั๊พ เดอะ ไน๊ท นาว วี ก็อท ทู ไฟ้ท แอมอา น๊อค เอ๊าท ยา ไล๊ท ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Yea, Goddamm, You think you cool, you think im not you think you tough
(เย , Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู คูล , ยู ทริ๊งค แอม น็อท ยู ทริ๊งค ยู ทั๊ฟ)
Goddamm, you think you hard, you think im soft, you think you rough
(Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู ฮาร์ด , ยู ทริ๊งค แอม ซ๊อฟท , ยู ทริ๊งค ยู รั๊ฟ)
Goddamm, You talkin sh*t, betta close your lips, you need to hush
(Goddamm , ยู ทอคกิ่น ฌะ *ที , แบทดา โคลส ยุร ลิพ , ยู นี๊ด ทู ฮัฌ)
Before the end of the night im gunna have to take your ass to church
(บีฟอร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไน๊ท แอม กันนา แฮ็ฝ ทู เท้ค ยุร อาซ ทู เชิร์ช)
[x2]
([ x2 ])

Its a Sunday at the park im chillin trying to get ma swerve on
(อิทซ ซา ซันดิ แอ็ท เดอะ พาร์ค แอม ชิลลิน ทไรอิง ทู เก็ท มา ซเวิฝ ออน)
Some little lame trying to run that game trying to get his serve on
(ซัม ลิ๊ทเทิ่ล เลม ทไรอิง ทู รัน แดท เกม ทไรอิง ทู เก็ท ฮิส เซิร์ฝ ออน)
I then turn into a rude dude man
(ไอ เด็น เทิร์น อิ๊นทู อะ รู๊ด ดยูด แมน)
Why you gotta f*ck up the park ima put you in the dark clap on clap off
(วาย ยู กอททะ เอฟ *ck อั๊พ เดอะ พาร์ค แอมอา พุท ยู อิน เดอะ ด๊าร์ค คแล็พ ออน คแล็พ ออฟฟ)

You aint doin nuthing but runnin your pie hole
(ยู เอน โดย nuthings บั๊ท รูนนิน ยุร ไพ โฮล)
You gon’ make me do somethin thatta get eye swolln’
(ยู ก็อน เม้ค มี ดู ซัมติน thatta เก็ท อาย swolln)
I dont wanna be a rude dude man
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ รู๊ด ดยูด แมน)
Why you gotta f*ck up the park ima put you in the dark clap on clap off
(วาย ยู กอททะ เอฟ *ck อั๊พ เดอะ พาร์ค แอมอา พุท ยู อิน เดอะ ด๊าร์ค คแล็พ ออน คแล็พ ออฟฟ)

If thats your car you need to go ahead and get into it
(อิ๊ฟ แด้ท ยุร คารํ ยู นี๊ด ทู โก อะเฮด แอนด์ เก็ท อิ๊นทู อิท)
Better not talk that sh*t you gonna make me bust something through it
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท ท๊อล์ค แดท ฌะ *ที ยู กอนนะ เม้ค มี บัซท ซัมติง ทรู อิท)
I then turn into a rude dude man
(ไอ เด็น เทิร์น อิ๊นทู อะ รู๊ด ดยูด แมน)
Why you gotta f*ck up the park gotta put you in the dark lights on lights off
(วาย ยู กอททะ เอฟ *ck อั๊พ เดอะ พาร์ค กอททะ พุท ยู อิน เดอะ ด๊าร์ค ไล๊ท ออน ไล๊ท ออฟฟ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Yea, Goddamm, You think you cool, you think im not you think you tough
(เย , Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู คูล , ยู ทริ๊งค แอม น็อท ยู ทริ๊งค ยู ทั๊ฟ)
Goddamm, you think you hard, you think im soft, you think you rough
(Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู ฮาร์ด , ยู ทริ๊งค แอม ซ๊อฟท , ยู ทริ๊งค ยู รั๊ฟ)
Goddamm, You talkin sh*t, betta close your lips, you need to hush
(Goddamm , ยู ทอคกิ่น ฌะ *ที , แบทดา โคลส ยุร ลิพ , ยู นี๊ด ทู ฮัฌ)
Before the end of the night im gunna have to take your ass to church
(บีฟอร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไน๊ท แอม กันนา แฮ็ฝ ทู เท้ค ยุร อาซ ทู เชิร์ช)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Those n*ggas think they hard, so why they think im not
(โฑส เอ็น *ggas ทริ๊งค เด ฮาร์ด , โซ วาย เด ทริ๊งค แอม น็อท)
Until i put they card and i show them what i got kinda like [gun shot]
(อันทิล ไอ พุท เด ค้าร์ด แอนด์ ดาย โชว์ เด็ม ว๊อท ไอ ก็อท กินดา ไล๊ค [ กัน ฌ็อท ])
mumbling: You dont wanna play around here
(mumblings : ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ เฮียร)
Yo n*ggas think they hard, so why they think im not
(โย เอ็น *ggas ทริ๊งค เด ฮาร์ด , โซ วาย เด ทริ๊งค แอม น็อท)
Until i put they card and i show them what i got kinda like [gun shot]
(อันทิล ไอ พุท เด ค้าร์ด แอนด์ ดาย โชว์ เด็ม ว๊อท ไอ ก็อท กินดา ไล๊ค [ กัน ฌ็อท ])
mumbling:You dont wanna play around here
(mumblings : ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ เฮียร)
Yo b*tches think they hard, so why they think im not
(โย บี *tches ทริ๊งค เด ฮาร์ด , โซ วาย เด ทริ๊งค แอม น็อท)
Until i oull they card and i show them what i got kinda like [gun shot] mumbling:You dont wanna play around here
(อันทิล ไอ oull เด ค้าร์ด แอนด์ ดาย โชว์ เด็ม ว๊อท ไอ ก็อท กินดา ไล๊ค [ กัน ฌ็อท ] mumblings : ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ เฮียร)
Yo b*tches think they hard, so why they think im not
(โย บี *tches ทริ๊งค เด ฮาร์ด , โซ วาย เด ทริ๊งค แอม น็อท)
Until i Pull they card and i show them what i got kinda like [gun shot] mumbling:You dont wanna play around here….lets do it
(อันทิล ไอ พูลล เด ค้าร์ด แอนด์ ดาย โชว์ เด็ม ว๊อท ไอ ก็อท กินดา ไล๊ค [ กัน ฌ็อท ] mumblings : ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ เฮียร เล็ท ดู อิท)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Yea, Goddamm, You think you cool, you think im not you think you tough
(เย , Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู คูล , ยู ทริ๊งค แอม น็อท ยู ทริ๊งค ยู ทั๊ฟ)
Goddamm, you think you hard, you think im soft, you think you rough
(Goddamm , ยู ทริ๊งค ยู ฮาร์ด , ยู ทริ๊งค แอม ซ๊อฟท , ยู ทริ๊งค ยู รั๊ฟ)
Goddamm, You talkin sh*t, betta close your lips, you need to hush
(Goddamm , ยู ทอคกิ่น ฌะ *ที , แบทดา โคลส ยุร ลิพ , ยู นี๊ด ทู ฮัฌ)
Before the end of the night im gunna have to take your ass to church
(บีฟอร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไน๊ท แอม กันนา แฮ็ฝ ทู เท้ค ยุร อาซ ทู เชิร์ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Church คำอ่านไทย T-PAIN feat Teddy Verseti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น