เนื้อเพลง Ooh Na Na คำอ่านไทย Donell Jones

yo
(โย)
you know wasup
(ยู โนว์ wasup)
oh whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว)
you know you got somehtin I want tonight
(ยู โนว์ ยู ก็อท somehtin นาย ว้อนท ทูไน๊ท)
do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู)
you ready baby
(ยู เร๊ดี้ เบ๊บี้)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

It’s only been a day..
(อิทซ โอ๊นลี่ บีน อะ เดย์)
and I aint tryna wait no more
(แอนด์ ดาย เอน ทายนา เว้ท โน โม)
oh na na na na
(โอ นา นา นา นา)
cos imma show you things..
(คอซ แอมมา โชว์ ยู ทริง)
that you never seen before
(แดท ยู เน๊เฝ่อร์ ซีน บีฟอร์)
oh na na na na
(โอ นา นา นา นา)
girl i know a place..
(เกิร์ล ไอ โนว์ อะ เพลส)
where we can go for love
(แวร์ วี แคน โก ฟอร์ ลัฝ)
oh na na na na
(โอ นา นา นา นา)

Girl its right here..
(เกิร์ล อิทซ ไร๊ท เฮียร)
and its right now
(แอนด์ อิทซ ไร๊ท นาว)
and it won’t be long..
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี ลอง)
before I lay you down
(บีฟอร์ ไอ เลย์ ยู เดาน)
say ooh
(เซย์ อู้)

Your..
(ยุร)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)
I want your
(ไอ ว้อนท ยุร)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)
cos im gon get it
(คอซ แอม ก็อน เก็ท ดิธ)
get wit it
(เก็ท วิท ดิธ)
cos i’m ready for that
(คอซ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ แดท)
ooh na na
(อู้ นา นา)
your na na
(ยุร นา นา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby cos I want it
(เบ๊บี้ คอซ ซาย ว้อนท ดิธ)
and when you bring it here
(แอนด์ เว็น ยู บริง อิท เฮียร)
i’m jumping on it
(แอม จัมปิง ออน หนิด)
girl I only wanna please you tonight
(เกิร์ล ไอ โอ๊นลี่ วอนนา พลีซ ยู ทูไน๊ท)
girl you aint gotta ask for nothin
(เกิร์ล ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can keep
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน คี๊พ)
you can keep it comin
(ยู แคน คี๊พ อิท คัมอิน)
you got it
(ยู ก็อท ดิธ)
girl I cant wait to taste your hypnotic [your hypnotic]
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เท๊ซท ยุร ฮิพนอทอิค [ ยุร ฮิพนอทอิค ])
girl I wanna make a baby tonight
(เกิร์ล ไอ วอนนา เม้ค เก เบ๊บี้ ทูไน๊ท)
see you aint gotta ask for nothin
(ซี ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can take it
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน เท้ค อิท)
imma keepp it comin
(แอมมา keepp อิท คัมอิน)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

Baby don’t be scared
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ซคา)
i gonna take my time wit you
(ไอ กอนนะ เท้ค มาย ไทม์ วิท ยู)
oh na na na na
(โอ นา นา นา นา)
you can saddle up
(ยู แคน แซดดล อั๊พ)
i’ll do this rodeo wit you
(อิลล ดู ดิส โรดิโอ วิท ยู)
oh na na na na
(โอ นา นา นา นา)
it aint all about them whips
(อิท เอน ดอร์ อะเบ๊าท เด็ม ฮวิพ)
it aint all about them cuffs
(อิท เอน ดอร์ อะเบ๊าท เด็ม คัฟ)
its all about me pullin your hair
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี พลูลิน ยุร แฮร์)
its like i’m on that but
(อิทซ ไล๊ค แอม ออน แดท บั๊ท)

Girl its right here
(เกิร์ล อิทซ ไร๊ท เฮียร)
[ooh]
([ อู้ ])
and its right now
(แอนด์ อิทซ ไร๊ท นาว)
[ooh]
([ อู้ ])
and it won’t be long
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี ลอง)
before i lay you down
(บีฟอร์ ไอ เลย์ ยู เดาน)
say whoah ooh
(เซย์ โว้ อู้)

Your..
(ยุร)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)
I want your
(ไอ ว้อนท ยุร)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)
so im gon get it
(โซ แอม ก็อน เก็ท ดิธ)
if you wit it
(อิ๊ฟ ยู วิท ดิธ)
cos i’m ready for that
(คอซ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ แดท)
ooh na na
(อู้ นา นา)
your na na
(ยุร นา นา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby cos i want it
(เบ๊บี้ คอซ ซาย ว้อนท ดิธ)
and when you bring it here
(แอนด์ เว็น ยู บริง อิท เฮียร)
i’m jumping on it
(แอม จัมปิง ออน หนิด)
girl I only wanna please you tonight [girl I wanna please you]
(เกิร์ล ไอ โอ๊นลี่ วอนนา พลีซ ยู ทูไน๊ท [ เกิร์ล ไอ วอนนา พลีซ ยู ])
you aint gotta ask for nothin
(ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can keep [jus as long as you can keep it comin]
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน คี๊พ [ ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน คี๊พ อิท คัมอิน ])
you can keep it comin
(ยู แคน คี๊พ อิท คัมอิน)
you got it [ooh yea]
(ยู ก็อท ดิธ [ อู้ เย ])
girl i cant wait to taste your hypnotic
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เท๊ซท ยุร ฮิพนอทอิค)
girl i wanna make a baby tonight
(เกิร์ล ไอ วอนนา เม้ค เก เบ๊บี้ ทูไน๊ท)
see you aint gotta ask for nothin
(ซี ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
just as long as you can take it
(จั๊สท แอส ลอง แอส ยู แคน เท้ค อิท)
imma keepp it comin
(แอมมา keepp อิท คัมอิน)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
theres something bout your na na
(แดร์ ซัมติง เบาท ยุร นา นา)
that crazy na na
(แดท คเรสิ นา นา)
make a nigger wanna pay your rent
(เม้ค เก นีกเกอะ วอนนา เพย์ ยุร เร๊นท)
and you know it jus don’t..
(แอนด์ ยู โนว์ อิท ยูส ด้อนท์)
make no damn sense
(เม้ค โน แดมนํ เซ้นส)
whoa no no no
(โว้ว โน โน โน)
[just don’t get it cos we]
([ จั๊สท ด้อนท์ เก็ท ดิธ คอซ วี ])
we got so much in common [common]
(วี ก็อท โซ มัช อิน ค๊อมมอน [ ค๊อมมอน ])
you lil mamma
(ยู ลิล มะมา)
take em down so I can see you again
(เท้ค เอ็ม เดาน โซ ไอ แคน ซี ยู อะเกน)
girl your another like a mans best friend
(เกิร์ล ยุร อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ค เก แมน เบ๊สท์ เฟรน)
and you know that
(แอนด์ ยู โนว์ แดท)
[I waaaaaant it]
([ ไอ waaaaaant ดิธ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby cos i want it
(เบ๊บี้ คอซ ซาย ว้อนท ดิธ)
and when you bring it here
(แอนด์ เว็น ยู บริง อิท เฮียร)
i’m jumping on it
(แอม จัมปิง ออน หนิด)
girl I only need to please you tonight
(เกิร์ล ไอ โอ๊นลี่ นี๊ด ทู พลีซ ยู ทูไน๊ท)
girl you aint gotta ask for nothin
(เกิร์ล ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can keep [say you got it]
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน คี๊พ [ เซย์ ยู ก็อท ดิธ ])
you can keep it comin [and I want it]
(ยู แคน คี๊พ อิท คัมอิน [ แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ ])
you got it [ooh wee]
(ยู ก็อท ดิธ [ อู้ วี ])
girl i cant wait to taste your hypnotic [your hypnotic]
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เท๊ซท ยุร ฮิพนอทอิค [ ยุร ฮิพนอทอิค ])
girl i wanna make a baby tonight [make a baby huh]
(เกิร์ล ไอ วอนนา เม้ค เก เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ เม้ค เก เบ๊บี้ ฮู ])
see you aint gotta ask for nothin
(ซี ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can take it
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน เท้ค อิท)
imma keepp it comin
(แอมมา keepp อิท คัมอิน)
na na na na na
(นา นา นา นา นา)

Baby cos i want it
(เบ๊บี้ คอซ ซาย ว้อนท ดิธ)
and when you bring it here
(แอนด์ เว็น ยู บริง อิท เฮียร)
i’m jumping on it
(แอม จัมปิง ออน หนิด)
girl I only wanna please you tonight
(เกิร์ล ไอ โอ๊นลี่ วอนนา พลีซ ยู ทูไน๊ท)
girl you aint gotta ask for nothin
(เกิร์ล ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
jus as long as you can keep [say you got it]
(ยูส แอส ลอง แอส ยู แคน คี๊พ [ เซย์ ยู ก็อท ดิธ ])
you can keep it comin [and I want it]
(ยู แคน คี๊พ อิท คัมอิน [ แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ ])
you got it [ooh wee]
(ยู ก็อท ดิธ [ อู้ วี ])
fade
(เฟด)
girl I cant wait to taste your hypnotic [your hypnotic]
(เกิร์ล ไอ แค็นท เว้ท ทู เท๊ซท ยุร ฮิพนอทอิค [ ยุร ฮิพนอทอิค ])
girl I wanna make a baby tonight [make a baby huh]
(เกิร์ล ไอ วอนนา เม้ค เก เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ เม้ค เก เบ๊บี้ ฮู ])
see you aint gotta ask for nothin
(ซี ยู เอน กอททะ อาสคฺ ฟอร์ นอทติน)
juzs as long as you can take it
(juzs แอส ลอง แอส ยู แคน เท้ค อิท)
imma keepp it comin
(แอมมา keepp อิท คัมอิน)

fade
(เฟด)
whoo na na na
(ฮู นา นา นา)
whoo na na na
(ฮู นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ooh Na Na คำอ่านไทย Donell Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น