เนื้อเพลง Dot คำอ่านไทย Destiny’s Child

Ah, ah
(อา , อา)
Music world, aha
(มิ๊วสิค เวิลด , อะฮา)
What, what me, aha
(ว๊อท , ว๊อท มี , อะฮา)
What
(ว๊อท)
DC, The D O T remix, ah, come on
(ดีซี , เดอะ ดี โอ ที รีมิก , อา , คัมมอน)

Dot dot dah dot dot dah dah
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dah dot dot dah dah
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dot dot dot dah dah
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dot dot dot dah dah
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah)

Dot dot dah dot dot dah dah
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dah dot dot dah dah
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dot dot dot dah dah
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah)
Dot dot dot dot dot dah dah
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah)

Walking under the maple tree
(วอคกิง อั๊นเด้อร เดอะ เมเปิ้ล ทรี)
To myself I am pondering
(ทู ไมเซลฟ ไอ แอ็ม ponderings)
Thinking about all these things
(ติ้งกิง อะเบ๊าท ดอร์ ฑิส ทริง)
That’s bothering me lately
(แด้ท บาร์เดอริง มี เลทลิ)
Why is this pressure all on me?
(วาย อีส ดิส พเรฌเออะ ออล ออน มี)
Why this negativity?
(วาย ดิส เนกเกเทฝเวดี้)
If something’s wrong blame it on me
(อิ๊ฟ ซัมติง รอง เบลม อิท ออน มี)
B-E-Y-O-N-C-E
(บี อี วาย โอ เอ็น ซี อี)

Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
No one said to open your mouth
(โน วัน เซ็ด ทู โอ๊เพ่น ยุร เม๊าธ)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
If you do not like me how about
(อิ๊ฟ ยู ดู น็อท ไล๊ค มี ฮาว อะเบ๊าท)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
Why waste your energy on me?
(วาย เวซท ยุร เอ๊นเนอร์จี้ ออน มี)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
Is it cause you wanna be me?
(อีส ซิท ค๊อส ยู วอนนา บี มี)

Dot dot dah dot dot dah dah [No more lying]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ลายยิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more hating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม เฮดติง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more dissing]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ดิซวิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more snaking]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม snakings ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more cheating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ชีดิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more sneaking]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ซนีคอิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more bugging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม บักกิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more judging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม จั๊ดจิ้ง ])

Everybody judging me
(เอวี่บอดี้ จั๊ดจิ้ง มี)
Knowing nothing about me
(โนอิง นัธอิง อะเบ๊าท มี)
Causing insecurities
(คู๊ดซิง อินซีคิวริดีสฺ)
Because of someone’s jealousy
(บิคอส อ็อฝ ซัมวัน เจลอะซิ)
Losing all my privacy
(โรซิง ออล มาย พไรฝะซิ)
Wanting much more normalcy
(วอนทิง มัช โม นอแม็ลซิ)
Learning to appreciate mainly
(เลอนิง ทู แอพพรี๊ชิเอท เม๊นลี่)
Gifts my God has given me
(กิฟท มาย ก๊อด แฮ็ส กีฝเอ็น มี)

Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
No one said to open your mouth
(โน วัน เซ็ด ทู โอ๊เพ่น ยุร เม๊าธ)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
If you do not like me how about
(อิ๊ฟ ยู ดู น็อท ไล๊ค มี ฮาว อะเบ๊าท)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
Why waste your energy on me?
(วาย เวซท ยุร เอ๊นเนอร์จี้ ออน มี)
Shut up
(ชั๊ท อั๊พ)
Is it cause you wanna be me?
(อีส ซิท ค๊อส ยู วอนนา บี มี)

Dot dot dah dot dot dah dah [No more lying]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ลายยิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more hating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม เฮดติง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more dissing]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ดิซวิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more snaking]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม snakings ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more cheating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ชีดิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more sneaking]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ซนีคอิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more bugging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม บักกิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more judging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม จั๊ดจิ้ง ])

Love yourself
(ลัฝ ยุรเซลฟ)
If not to live life for you
(อิ๊ฟ น็อท ทู ไล้ฝ ไล๊ฟ ฟอร์ ยู)
And nobody else
(แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
Nobody else
(โนบอดี้ เอ๊ลส)

Dot dot dah dot dot dah dah [No more lying]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ลายยิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more hating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม เฮดติง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more dissing]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ดิซวิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more snaking]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม snakings ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more cheating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ชีดิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more, no more sneaking]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม , โน โม ซนีคอิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more bugging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม บักกิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more judging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม จั๊ดจิ้ง ])

Dot dot dah dot dot dah dah [No more lying]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ลายยิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more hating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม เฮดติง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more dissing]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ดิซวิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more snaking]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม snakings ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more cheating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ชีดิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more sneaking]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ซนีคอิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more bugging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม บักกิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more judging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม จั๊ดจิ้ง ])

Dot dot dah dot dot dah dah [No more lying]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ลายยิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more hating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม เฮดติง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more dissing]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ดิซวิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more snaking]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม snakings ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more cheating]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ชีดิง ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more sneaking]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ซนีคอิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more bugging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม บักกิง ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more judging]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม จั๊ดจิ้ง ])

Dot dot dah dot dot dah dah [No more]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ])
Dot dot dot dot dot dah dah [No more]
(ดอท ดอท ดอท ดอท ดอท dah dah [ โน โม ])
Dot dot dah dot dot dah dah [No more]
(ดอท ดอท dah ดอท ดอท dah dah [ โน โม ])

This is not a test,
(ดิส ซิส น็อท ดา เทสท์ ,)
This is the remix
(ดิส ซิส เดอะ รีมิก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dot คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น