เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Timbaland

I got a plan for you and I
(ไอ ก็อท ดา แพลน ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย)
Let’s journey across the Virginia skies.
(เล็ท เจอนิ อะคร๊อส เดอะ เวอร์จิ้นเนีย สกาย)
Can i have some of your cookies, can I have some of your pie
(แคน นาย แฮ็ฝ ซัม อ็อฝ ยุร คูคอิ , แคน นาย แฮ็ฝ ซัม อ็อฝ ยุร ไพ)
May I cut the first slice, so won’t you
(เมย์ ไอ คัท เดอะ เฟิร์สท สไล๊ซ , โซ ว็อนท ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท)
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท)
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท)
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท)

Intoxicated with desire,
(อินทอคซิเคท วิธ ดีไซรํ ,)
And you’re the dancer, maybe driver, yeah
(แอนด์ ยัวร์ เดอะ แดนเซอร์ , เมบี ดไรฝเออะ , เย่)
I’m not afraid, ’cause I’m a rider, yeah
(แอม น็อท อะเฟรด , ค๊อส แอม มา ไรดเออะ , เย่)
Ain’t nothing wrong, feeling right, so won’t you
(เอน นัธอิง รอง , ฟีลอิง ไร๊ท , โซ ว็อนท ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Scream]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ สครีม ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Oh]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ โอ ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [You make me scream]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ ยู เม้ค มี สครีม ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท)

I love it babe, got me here doing things I`d never do
(ไอ ลัฝ อิท เบ้บ , ก็อท มี เฮียร ดูอิง ทริง I`d เน๊เฝ่อร์ ดู)
Can hold me downs, why I’m here making sure, things are up for you [get it]
(แคน โฮลด์ มี เดาน , วาย แอม เฮียร เมคอิง ชัวร์ , ทริง แซร์ อั๊พ ฟอร์ ยู [ เก็ท ดิธ ])
Like a getaway , for the lights go off, you turn on
(ไล๊ค เก เกทอเวย์ , ฟอร์ เดอะ ไล๊ท โก ออฟฟ , ยู เทิร์น ออน)
I love this place, cause I can hear the echo when you make me ahh
(ไอ ลัฝ ดิส เพลส , ค๊อส ไอ แคน เฮียร ดิ เอ๊คโค่ เว็น ยู เม้ค มี อา)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [If your feeling good]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ อิ๊ฟ ยุร ฟีลอิง กู๊ด ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Let me know]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ เล็ท มี โนว์ ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Scream]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ สครีม ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Show me it feels good]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ โชว์ มี อิท ฟีล กู๊ด ])

In the car, at the party
(อิน เดอะ คารํ , แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่)
Got his hands, On your body
(ก็อท ฮิส แฮนด์ , ออน ยุร บ๊อดี้)
Don’t fight it, Ooh
(ด้อนท์ ไฟ้ท ดิธ , อู้)
If you like it, Ooh
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท , อู้)

In your room, on the rooftop
(อิน ยุร รูม , ออน เดอะ รูฟทอบ)
Feels good, don’t stop
(ฟีล กู๊ด , ด้อนท์ สท๊อพ)
Don’t fight it, Ooh [Don’t you fight it]
(ด้อนท์ ไฟ้ท ดิธ , อู้ [ ด้อนท์ ยู ไฟ้ท ดิธ ])
If you like it, Ooh [Why don’t you]
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท , อู้ [ วาย ด้อนท์ ยู ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Scream]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ สครีม ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Scream]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ สครีม ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right []
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ ])
Scream, at the top of your lungs, everybody’s feeling right [Uh, Sing it]
(สครีม , แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ ยุร ลัง , เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไร๊ท [ อา , ซิง อิท ])

If you love me girl
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เกิร์ล)
Why don’t you
(วาย ด้อนท์ ยู)
If it feels good why don’t you [sing it]
(อิ๊ฟ อิท ฟีล กู๊ด วาย ด้อนท์ ยู [ ซิง อิท ])
Uh, if you love me girl, why don’t you just
(อา , อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เกิร์ล , วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท)
Cuz when it feels good it [don’t fight it]
(คัซ เว็น หนิด ฟีล กู๊ด ดิท [ ด้อนท์ ไฟ้ท ดิธ ])
If you like it
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท)

Yeah,
(เย่ ,)
Don’t fight it, ooh
(ด้อนท์ ไฟ้ท ดิธ , อู้)
Yeah,
(เย่ ,)
If you like it, ooh
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท , อู้)

Don’t you like that
(ด้อนท์ ยู ไล๊ค แดท)
It feels so good,don?t it?
(อิท ฟีล โซ กู๊ด , ด็อน ที ดิธ)
Grab my hand baby
(แกร๊บ มาย แฮนด์ เบ๊บี้)
Take a walk on the beach, clear your minds
(เท้ค เก ว๊อล์ค ออน เดอะ บีช , เคลียร์ ยุร ไมนด์)

Hold your string here
(โฮลด์ ยุร สทริง เฮียร)
Don’t you like that beat
(ด้อนท์ ยู ไล๊ค แดท บีท)
You do?
(ยู ดู)
What else you like?
(ว๊อท เอ๊ลส ยู ไล๊ค)
Hmm
(อึม)

I can accommodate that
(ไอ แคน แอ๊คคอมโมเดท แดท)
Oh you like my swagger?
(โอ ยู ไล๊ค มาย ซแวกเกอะ)
You like how I changed it up?
(ยู ไล๊ค ฮาว ไอ เช้งจํ ดิท อั๊พ)
I like it too baby
(ไอ ไล๊ค อิท ทู เบ๊บี้)
But for now,
(บั๊ท ฟอร์ นาว ,)

Hey the beat is going a little bit too long
(เฮ เดอะ บีท อีส โกอิ้ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ทู ลอง)

Oh you like it this long? Hmm
(โอ ยู ไล๊ค อิท ดิส ลอง อึม)
That means you like to make love long?
(แดท มีน ยู ไล๊ค ทู เม้ค ลัฝ ลอง)
Yeah, I feel that
(เย่ , ไอ ฟีล แดท)
Ooh.
(อู้)

I like how you shaking your hips to it
(ไอ ไล๊ค ฮาว ยู เชคกิ้ง ยุร ฮิพ ทู อิท)
It’s about to end baby, but don’t you stop
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เอ็นด เบ๊บี้ , บั๊ท ด้อนท์ ยู สท๊อพ)
Keep it going
(คี๊พ อิท โกอิ้ง)
Keep it going
(คี๊พ อิท โกอิ้ง)
Keep it going
(คี๊พ อิท โกอิ้ง)
Bring it over here
(บริง อิท โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Sit on my lap
(ซิท ออน มาย แหล๊พ)
Kiss me
(คิซ มี)
No no no, right here
(โน โน โน , ไร๊ท เฮียร)
Yeah
(เย่)
Ohh i like that
(โอ้ ไอ ไล๊ค แดท)
Ooh i like that
(อู้ ไอ ไล๊ค แดท)
Ooh
(อู้)

Imma stop bullsh*tting, haha.
(แอมมา สท๊อพ bullsh*ttings , ฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Timbaland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น