เนื้อเพลง The Watcher 2 คำอ่านไทย Jay-Z feat Dr. Dre, Rakim & Truth Hurts

[Whisper]:
([ วิสเพ่อร์ ] :)
Watcher
(Watcher)

[Jay-Z]:
([ เจ ซี ] :)
Yeah…uh…it’s what I do for a livin’ n*gga
(เย่ อา อิทซ ว๊อท ไอ ดู ฟอร์ รา ลีฝอิน เอ็น *gga)
Eat for a livin’ n*gga [watcher]
(อี๊ท ฟอร์ รา ลีฝอิน เอ็น *gga [ watcher ])
That’s how I live for a livin’ n*gga…[watcher]
(แด้ท ฮาว ไอ ไล้ฝ ฟอร์ รา ลีฝอิน เอ็น *gga [ watcher ])
Okay, let’s do this [the watcher]
(โอเค , เล็ท ดู ดิส [ เดอะ watcher ])

[Verse 1 – Jay-Z]:
([ เฝิซ วัน เจ ซี ] :)
Things just ain’t the same for gangstas
(ทริง จั๊สท เอน เดอะ เซม ฟอร์ แก๊งซดา)
But I’m a little too famous to shoot these prankstas
(บั๊ท แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เฟ๊มัส ทู ชู๊ท ฑิส prankstas)
All of these rap singers claimin’ they bangers
(ออล อ็อฝ ฑิส แร็พ ซีงเออะ คลีมมิน เด แบงเงอ)
Doin’ all sorts of twisted sh*t with they fingers
(โดย ออล ซ๊อร์ท อ็อฝ ทวิสท ฌะ *ที วิธ เด ฟิ๊งเก้อร)
Disrespectin’ the game, no home trainin’ or manners
(Disrespectin เดอะ เกม , โน โฮม trainin ออ แม๊นเน่อร์)
I was doin’ this sh*t when you was sh*ttin’ in Pampers
(ไอ วอส โดย ดิส ฌะ *ที เว็น ยู วอส ฌะ *ttin อิน แพมเพอะ)
I was movin’ them grams ‘fore you, knew what a hand that hand was
(ไอ วอส มูฝวิน เด็ม กแร็ม โฟร์ ยู , นยู ว๊อท ดา แฮนด์ แดท แฮนด์ วอส)
Duckin’ the vans, radars, the scanners
(ดักคิน เดอะ แฝน , เรดา , เดอะ เค็นทเทอะ)
‘Fore you knew what hard white to tame was
(โฟร์ ยู นยู ว๊อท ฮาร์ด ไว๊ท ทู เทม วอส)
I was hittin’ the turnpike, aight with the bammers
(ไอ วอส ฮิทดิน เดอะ turnpike , ไอชฺ วิธ เดอะ bammers)
I was nice with my hands, cuss aight with them hammers
(ไอ วอส ไน๊ซ์ วิธ มาย แฮนด์ , ครัส ไอชฺ วิธ เด็ม แฮ๊มเมอร์)
I was prickin’ my finger ‘fore you knew what the Fam was
(ไอ วอส prickin มาย ฟิ๊งเก้อร โฟร์ ยู นยู ว๊อท เดอะ แฟม วอส)
I had it laid out ‘fore you knew what a plan was
(ไอ แฮ็ด ดิท เลด เอ๊าท โฟร์ ยู นยู ว๊อท ดา แพลน วอส)
Three hundred mill’ later, now you understand us
(ทรี ฮั๊นเดร็ด มิลล์ เลทเออะ , นาว ยู อั๊นเด้อรสแทนด อัซ)
Ya’ll ain’t see us comin’ through Vegas
(ยอล เอน ซี อัซ คัมอิน ทรู ฝีกะ)
You ever seen so much cham’ bust in one night
(ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน โซ มัช cham บัซท อิน วัน ไน๊ท)
Grand f*cked up one fight
(แกรนด์ เอฟ *cked อั๊พ วัน ไฟ้ท)
I was on the Peter Pan bus
(ไอ วอส ออน เดอะ พีเทอะ แพน บัส)
You was Peter Pan up in your room, ya’ll f*ckin’ with whom?
(ยู วอส พีเทอะ แพน อั๊พ อิน ยุร รูม , ยอล เอฟ *ckin วิธ ฮูม)
Allowed me to be taught
(อะลาว มี ทู บี ทอท)
You cowards is just now learnin’ the sh*t that we talk
(ยู โค๊หวาร์ด ซิส จั๊สท นาว เลินนิน เดอะ ฌะ *ที แดท วี ท๊อล์ค)
You n*ggas ain’t know about a Rob Report
(ยู เอ็น *ggas เอน โนว์ อะเบ๊าท ดา ร๊อบ รีผอร์ท)
‘Bout a high speed Porshe, i.e.
(เบาท ดา ไฮฮ สพี๊ด Porshe , ไอ อี)
You n*ggas ain’t know how to floss ’til I came through the door
(ยู เอ็น *ggas เอน โนว์ ฮาว ทู ฟล็อซ ทิล ไอ เคม ทรู เดอะ ดอร์)
Like ” Eric B. for Pres, ” respect me in the B*TCH
(ไล๊ค ” อีริค บี ฟอร์ พรี , ” เรสเพ๊คท มี อิน เดอะ บี *TCH)
You can’t disrespect us cause you got a little check cut
(ยู แค็นท ดิซริซเพคท อัซ ค๊อส ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เช็ค คัท)
You was s*ckin’ for so long, f*ckin’ your little neck up
(ยู วอส เอส *ckin ฟอร์ โซ ลอง , เอฟ *ckin ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เน็ค อั๊พ)
Now you too big for your britches, you got a few little b*tches
(นาว ยู ทู บิ๊ก ฟอร์ ยุร britches , ยู ก็อท ดา ฟิว ลิ๊ทเทิ่ล บี *tches)
You think you Hugh Hefner, you just ridiculous
(ยู ทริ๊งค ยู ฮีอิว เอ๊ฟเนอร์ , ยู จั๊สท ริดิ๊คคิวลัส)
I blew breath for you midgets, I gave life to the game
(ไอ บลู บรี๊ทฺรฺ ฟอร์ ยู มีจเอ็ท , ไอ เกฝ ไล๊ฟ ทู เดอะ เกม)
It’s only right I got the right to be kind
(อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท ไอ ก็อท เดอะ ไร๊ท ทู บี ไคนด์)
N*ggas that got life really like what I sing
(เอ็น *ggas แดท ก็อท ไล๊ฟ ริแอ็ลลิ ไล๊ค ว๊อท ไอ ซิง)
Cause they know is he really like, n*ggas feel my pain
(ค๊อส เด โนว์ อีส ฮี ริแอ็ลลิ ไล๊ค , เอ็น *ggas ฟีล มาย เพน)
Know the sh*t I DON’T write to be the illest sh*t that’s ever been recited
(โนว์ เดอะ ฌะ *ที ไอ ด้อนท์ ไร๊ท ทู บี ดิ ไอเลสชฺ ฌะ *ที แด้ท เอ๊เฝ่อร์ บีน ริไซท)
In the game, word to the hyphen in my NAME
(อิน เดอะ เกม , เวิร์ด ทู เดอะ ไฮเฟ็น อิน มาย เนม)
J, A, Y, dash, hypha
(เจ , อะ , วาย , แด็ฌ , hypha)
The past, presemt n*gga the future, proper
(เดอะ พาสท์ , presemt เอ็น *gga เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , พร๊อพเพ่อร์)
The holy trinity of hip hop is us
(เดอะ โฮ๊ลี่ ทรีนอิทิ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ อีส อัซ)
We give, Dre his props but that’s where it stops
(วี กี๊ฝ , ดรี ฮิส พร็อพ บั๊ท แด้ท แวร์ อิท สท๊อพ)
It’s the Roc
(อิทซ เดอะ ร็อค)

[Chorus – Truth Hurts]:
([ ค๊อรัส ทรู๊ธ เฮิร์ท ] :)
I know, you got your eyes on me
(ไอ โนว์ , ยู ก็อท ยุร อาย ออน มี)
I feel you watchin’ me
(ไอ ฟีล ยู วันชิน มี)
But it ain’t hard to see that you can’t see me
(บั๊ท ดิธ เอน ฮาร์ด ทู ซี แดท ยู แค็นท ซี มี)
You try, but what you think you saw
(ยู ธราย , บั๊ท ว๊อท ยู ทริ๊งค ยู ซอว์)
Ain’t what you thought you saw
(เอน ว๊อท ยู ธอท ยู ซอว์)
You better off not lookin’ at all
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ น็อท ลุคกิน แอ็ท ดอร์)
[Everywhere that I go, ain’t the same as befo’]
([ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก , เอน เดอะ เซม แอส befo ])
[People I used to know, just don’t know me no mo’]
([ พี๊เพิ่ล ไอ ยู๊ส ทู โนว์ , จั๊สท ด้อนท์ โนว์ มี โน โม ])
[But everywhere that I go, I got people I know]
([ บั๊ท เอวี่แวร์ แดท ไอ โก , ไอ ก็อท พี๊เพิ่ล ไอ โนว์ ])
[Who got people they know, so I suggest you lay low]
([ ฮู ก็อท พี๊เพิ่ล เด โนว์ , โซ ไอ ซั๊กเจสท ยู เลย์ โลว ])

[Verse 2 – Dr. Dre]:
([ เฝิซ ทู เดทเออะ ดรี ] :)
I’m still on top of the game
(แอม สทิลล ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เกม)
Still droppin’ flames, still cock and aim
(สทิลล ดรอพปิน เฟลม , สทิลล ค๊อค แอนด์ เอม)
Still at the top had the Roc for the fame
(สทิลล แอ็ท เดอะ ท๊อพ แฮ็ด เดอะ ร็อค ฟอร์ เดอะ เฟม)
Over setbacks, there’s been a lot since I came
(โอ๊เฝ่อร setbacks , แดร์ บีน อะ ล็อท ซิ๊นซ ไอ เคม)
You seen it all, how I got, how I gained
(ยู ซีน หนิด ออล , ฮาว ไอ ก็อท , ฮาว ไอ เกน)
THe momentum when it dropped low, how I got through the pain
(เดอะ โมเม๊นตั้ม เว็น หนิด ดร็อพ โลว , ฮาว ไอ ก็อท ทรู เดอะ เพน)
When I roll and shock, they watched me reclaim
(เว็น นาย โรลล แอนด์ ช๊อค , เด ว๊อทช มี ริคเลม)
The streets, they made a special spot for my name
(เดอะ สทรีท , เด เมด อะ สเพ๊เชี่ยล สพอท ฟอร์ มาย เนม)
Dre, haters wanna stop to my reign
(ดรี , เฮเดอ วอนนา สท๊อพ ทู มาย เรน)
But the music lives in me, every drop in my veins
(บั๊ท เดอะ มิ๊วสิค ไล้ฝ ซิน มี , เอ๊เฝอร์รี่ ดรอพ อิน มาย เฝน)
The pride and the pain
(เดอะ ไพรด์ แอนด์ เดอะ เพน)
All the way back from the rise of my name
(ออล เดอะ เวย์ แบ็ค ฟรอม เดอะ ไร๊ส อ็อฝ มาย เนม)
See the world clear through the eyes of the mane
(ซี เดอะ เวิลด เคลียร์ ทรู ดิ อาย อ็อฝ เดอะ เมน)
See the world clear for the rhymes that I gave
(ซี เดอะ เวิลด เคลียร์ ฟอร์ เดอะ ไรม แดท ไอ เกฝ)
When the beat bangs it’ll drive them insane
(เว็น เดอะ บีท แบง อิว ไดร๊ฝ เด็ม อินเซน)
The eyes that I played
(ดิ อาย แดท ไอ เพลย์)
The best to emerge in the game is the Watcher
(เดอะ เบ๊สท์ ทู อีเม๊อร์จ อิน เดอะ เกม อีส เดอะ Watcher)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3 – Rakim]:
([ เฝิซ ที แรคคิม ] :)
I’m ” Rated R, ” my brain contains graphics thangs
(แอม ” แร๊ท อาร์ , ” มาย เบรน คอนเทน กแรฟอิค เตง)
It turn traumatic teens into addicts, and fiends
(อิท เทิร์น ทรอแมทอิค ทีน อิ๊นทู แอ๊ดดิคท , แอนด์ ฟีนด)
It’s like, watchin’ a movie through a panoramic screen
(อิทซ ไล๊ค , วันชิน อะ มูวี่ ทรู อะ แพโนะแรมอิค สครีน)
Which means, I can see the whole planet in the scene
(วิช มีน , ไอ แคน ซี เดอะ โฮล แพล๊เหน็ท อิน เดอะ ซีน)
Cash is the topic, the object, a fatter pocket
(แค๊ช อีส เดอะ ท๊อพผิค , ดิ อ๊อบเจ็คท , อะ fatter พ๊อคเค่ท)
Some take the crack and chop it, but those that haven’t got it
(ซัม เท้ค เดอะ แคร๊ค แอนด์ ช๊อพ อิท , บั๊ท โฑส แดท แฮฟเวน ก็อท ดิธ)
Take away the added profit, it’s catastrophic
(เท้ค อะเวย์ ดิ แอ๊ด โพร๊ฝิต , อิทซ แคทัซทรอฟอิค)
I take the gat and cock it, and I’ll sit back and watch it
(ไอ เท้ค เดอะ แกท แอนด์ ค๊อค อิท , แอนด์ อิลล ซิท แบ็ค แอนด์ ว๊อทช อิท)
These New Yorks streets is ugly, I keep it gully
(ฑิส นิว ยอค สทรีท ซิส อั๊กลี่ , ไอ คี๊พ อิท กัลลิ)
The world is mine and can’t nobody keep it from me
(เดอะ เวิลด อีส ไมน์ แอนด์ แค็นท โนบอดี้ คี๊พ อิท ฟรอม มี)
Yo, my neighborhood is never sunny
(โย , มาย เนเบอะฮุด อีส เน๊เฝ่อร์ ซันนิ)
In the place where the number one cause of death and money
(อิน เดอะ เพลส แวร์ เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ค๊อส อ็อฝ เด้ท แอนด์ มั๊นนี่)
You can try copin’
(ยู แคน ธราย คอพฟิน)
I’ve seen enough sh*t to leave your frame of mind broken
(แอฝ ซีน อีน๊าฟ ฌะ *ที ทู ลี๊ฝ ยุร เฟรม อ็อฝ ไมนด์ บโรเค็น)
I’m still alive and scopin’
(แอม สทิลล อะไล๊ฝ แอนด์ scopin)
Be another hundred years ’til my skies close in
(บี อะน๊าเทร่อร์ ฮั๊นเดร็ด เยียร์ ทิล มาย สกาย โคลส อิน)
And I’m a die with my eyes open, the watcher
(แอนด์ แอม มา ดาย วิธ มาย อาย โอ๊เพ่น , เดอะ watcher)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Watcher 2 คำอ่านไทย Jay-Z feat Dr. Dre, Rakim & Truth Hurts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น