เนื้อเพลง Justify My Love (The Beast Within Mix) คำอ่านไทย Madonna

remixed by Lenny Kravitz and Madonna, lyrics taken from the Bible
(รีมิก บาย เลนนี่ คราฝวิซ แอนด์ มาดอนน่า , ลีริค เทคเอ็น ฟรอม เดอะ ไบบล)
Time: 6:10
(ไทม์ : ซิก : เทน)

[from Revelation 1:3]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน วัน : ที ])
Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy
(เบล๊ส อีส ฮี ฮู รี๊ด อะเลาด เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ พรอฟอิซิ)
And blessed are those who hear
(แอนด์ เบล๊ส อาร์ โฑส ฮู เฮียร)
And who keep what is written therein
(แอนด์ ฮู คี๊พ ว๊อท อีส วึ้น therein)
For the time is near
(ฟอร์ เดอะ ไทม์ อีส เนียร์)

[from Revelation 1:7]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน วัน : เซฝเว่น ])
He is coming with the clouds
(ฮี อีส คัมอิง วิธ เดอะ คลาวดํ)
And every eye will see him
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ อาย วิล ซี ฮิม)
Everyone who pierced him
(เอ๊วี่วัน ฮู เพียซ ฮิม)
And all the tribes of the earth will wail on account of him
(แอนด์ ออล เดอะ ไทร๊บ์ อ็อฝ ดิ เอิร์ทร วิล เวล ออน แอ๊คเค้าท อ็อฝ ฮิม)

[from Revelation 2:1-4]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน ทู : วัน โฟว ])
Those of you who have not learned what some call the deep things of Satan
(โฑส อ็อฝ ยู ฮู แฮ็ฝ น็อท เลิร์น ว๊อท ซัม คอลลํ เดอะ ดี๊พ ทริง อ็อฝ ซาตาน)
I know your works, I know your toil, and your patient endurance
(ไอ โนว์ ยุร เวิ๊ร์ค , ไอ โนว์ ยุร ทอยล , แอนด์ ยุร เพ๊เที้ยนท์ เอ็นดยูแร็นซ)
And how you cannot hear evil men
(แอนด์ ฮาว ยู แคนน็อท เฮียร อี๊ฝิ่ล เม็น)
But have tested those who call themselves apostles, but are not
(บั๊ท แฮ็ฝ เทสท์ โฑส ฮู คอลลํ เฑ็มเซลฝส apostles , บั๊ท อาร์ น็อท)
And found them to be false
(แอนด์ เฟานด เด็ม ทู บี ฟอลซ)
I know that you are enduring patiently and bearing out for my namesake
(ไอ โนว์ แดท ยู อาร์ เอ็นดยูริง เพเฌ็นทลิ แอนด์ แบริง เอ๊าท ฟอร์ มาย นามเซค)
And you have not grown weary
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ น็อท กโรน เวียริ)
But I have this against you
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ ดิส อะเก๊นสท ยู)
That you have abandoned the love you had
(แดท ยู แฮ็ฝ อะแบ๊นดั้น เดอะ ลัฝ ยู แฮ็ด)

[from Revelation 2:9-10]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน ทู : นาย เทน ])
I know your tribulation and your poverty
(ไอ โนว์ ยุร ทริบิวเลฌัน แอนด์ ยุร พ๊อฝเฝอร์ที่)
And the slander of those who say that they are Jews, but they are not
(แอนด์ เดอะ ซแลนเดอะ อ็อฝ โฑส ฮู เซย์ แดท เด อาร์ จู , บั๊ท เด อาร์ น็อท)
They are a synagogue of Satan
(เด อาร์ อะ ซีมอะก็อก อ็อฝ ซาตาน)
Do not fear what you are about to suffer
(ดู น็อท เฟียร์ ว๊อท ยู อาร์ อะเบ๊าท ทู ซั๊ฟเฟ่อร์)
Behold the devil is about to throw you into prison
(บิโฮลด เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส อะเบ๊าท ทู โธรว์ ยู อิ๊นทู พริ๊ซั่น)

Wanting, needing, waiting for you to justify my love
(วอนทิง , นี๊ดดิง , เวททิง ฟอร์ ยู ทู จั๊สทิฟาย มาย ลัฝ)
Hoping, praying for you to justify my love
(โฮพปิง , เพลยอิง ฟอร์ ยู ทู จั๊สทิฟาย มาย ลัฝ)

[from Revelation 13:1-10]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน 13 : วัน เทน ])
And I saw a beast rising out of the sea with ten horns and seven heads
(แอนด์ ดาย ซอว์ อะ บี๊สท ไรสอิง เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ซี วิธ เท็น ฮอร์น แซน เซเฝ่น เฮด)
And a blasphemous name upon its head
(แอนด์ อะ บแลซฟิมัช เนม อุพอน อิทซ เฮด)
And the beast that I saw was like a leopard
(แอนด์ เดอะ บี๊สท แดท ไอ ซอว์ วอส ไล๊ค เก เลพเอิด)
Its feet were like a bear’s
(อิทซ ฟีท เวอ ไล๊ค เก แบร์)
And its mouth was like a lion’s mouth
(แอนด์ อิทซ เม๊าธ วอส ไล๊ค เก ไล๊อ้อน เม๊าธ)
And to it the dragon gave his power, and his throne, and great authority
(แอนด์ ทู อิท เดอะ ดแรกอัน เกฝ ฮิส พ๊าวเว่อร์ , แอนด์ ฮิส ธโรน , แอนด์ เกรท ออร์โท๊ริที่)
One of his heads had a mortal wound
(วัน อ็อฝ ฮิส เฮด แฮ็ด อะ ม๊อร์ท่อล วูนด์)
But it seemed to have a mortal wound that was healed
(บั๊ท ดิธ ซีม ทู แฮ็ฝ อะ ม๊อร์ท่อล วูนด์ แดท วอส ฮีล)
And the whole earth followed the beast with wonder
(แอนด์ เดอะ โฮล เอิร์ทร ฟ๊อลโล่ว เดอะ บี๊สท วิธ วั๊นเด้อร)

Men worshipped the dragon for he had given his authority to the beast
(เม็น worshipped เดอะ ดแรกอัน ฟอร์ ฮี แฮ็ด กีฝเอ็น ฮิส ออร์โท๊ริที่ ทู เดอะ บี๊สท)
And they worshipped the beast saying
(แอนด์ เด worshipped เดอะ บี๊สท เซอิง)
” Who is like the beast and who can fight against the beast? ”
(” ฮู อีส ไล๊ค เดอะ บี๊สท แอนด์ ฮู แคน ไฟ้ท อะเก๊นสท เดอะ บี๊สท “)
And the beast was given a mouth uttering haughty and blasphemous words
(แอนด์ เดอะ บี๊สท วอส กีฝเอ็น อะ เม๊าธ utterings ฮอทิ แอนด์ บแลซฟิมัช เวิร์ด)
And it was allowed to exercise authority for forty-two months
(แอนด์ ดิท วอส อะลาว ทู เอ๊กเซอร์ไซส ออร์โท๊ริที่ ฟอร์ ฟอทิ ทู มั้นธ)
It opened its mouth to utter blasphemous words against God
(อิท โอ๊เพ่น อิทซ เม๊าธ ทู อัทเทอะ บแลซฟิมัช เวิร์ด อะเก๊นสท ก๊อด)

It was allowed to make war on the saints and to conquer
(อิท วอส อะลาว ทู เม้ค วอร์ ออน เดอะ เซ๊นท แซน ทู คองเคอะ)
And authority was given it over every tribe
(แอนด์ ออร์โท๊ริที่ วอส กีฝเอ็น หนิด โอ๊เฝ่อร เอ๊เฝอร์รี่ ไทร๊บ์)
And a people and tongue and nation
(แอนด์ อะ พี๊เพิ่ล แอนด์ ทั๊ง แอนด์ เน๊ชั่น)
And all who dwell on earth could worship it in vain
(แอนด์ ออล ฮู ดเว็ล ออน เอิร์ทร เคิด เวอฌิพ อิท อิน เฝน)
If anyone has an ear let him hear
(อิ๊ฟ เอนอิวัน แฮ็ส แอน เอียร เล็ท ฮิม เฮียร)
If anyone is to be taken captive, into captivity he will go
(อิ๊ฟ เอนอิวัน อีส ทู บี เทคเอ็น แคพทิฝ , อิ๊นทู แค็พทีฝอิทิ ฮี วิล โก)
If anyone who slays with the sword, with the sword
(อิ๊ฟ เอนอิวัน ฮู ซเล วิธ เดอะ ซ๊อร์ด , วิธ เดอะ ซ๊อร์ด)

Wanting, needing, waiting for you to justify my love
(วอนทิง , นี๊ดดิง , เวททิง ฟอร์ ยู ทู จั๊สทิฟาย มาย ลัฝ)
Hoping
(โฮพปิง)

[from Revelation 21:1-8]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน 21 : วัน เอ๊ก ])
Then, I saw a new heaven and a new earth
(เด็น , ไอ ซอว์ อะ นิว เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ อะ นิว เอิร์ทร)
And I heard a great voice from the throne saying:
(แอนด์ ดาย เฮิด อะ เกรท ว๊อยซ์ ฟรอม เดอะ ธโรน เซอิง :)
” Behold the dwelling of God is with men
(” บิโฮลด เดอะ ดเวลลิง หงับ ก๊อด อีส วิธ เม็น)
He will dwell with them, and they shall be his people
(ฮี วิล ดเว็ล วิธ เด็ม , แอนด์ เด แชลล์ บี ฮิส พี๊เพิ่ล)
And God himself will be with them
(แอนด์ ก๊อด ฮิมเซลฟ วิล บี วิธ เด็ม)
He will wipe away every tear from their eyes
(ฮี วิล ไว๊พ อะเวย์ เอ๊เฝอร์รี่ เทียร์ ฟรอม แดร์ อาย)
And death shall be no more
(แอนด์ เด้ท แชลล์ บี โน โม)
Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore
(ไน๊เธ่อร์ แชลล์ แดร์ บี โมนิง , นอ คไรอิง , นอ เพน แอนนี่มอ)
For these things will have passed away
(ฟอร์ ฑิส ทริง วิล แฮ็ฝ พาสส อะเวย์)

To the thirsty I will give water without price
(ทู เดอะ เธิซทิ ไอ วิล กี๊ฝ ว๊อเท่อร วิธเอ๊าท ไพร๊ซ์)
From the fountain of the water of life
(ฟรอม เดอะ เฟานทิน อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร อ็อฝ ไล๊ฟ)
He who conquers shall have this heritage
(ฮี ฮู คองเคอะ แชลล์ แฮ็ฝ ดิส เฮริทิจ)
And I will be his God and he shall be my son
(แอนด์ ดาย วิล บี ฮิส ก๊อด แอนด์ ฮี แชลล์ บี มาย ซัน)

But as for the cowardly, the faithless, the polluted
(บั๊ท แอส ฟอร์ เดอะ เคาเอิดลิ , เดอะ เฟธเล็ซ , เดอะ พ็อลยูท)
As for the murderers, fornicators, sorcerers, idolators, and all liars
(แอส ฟอร์ เดอะ เมอเดอะเรอะ , fornicators , ซอเซอะเรอะ , idolators , แอนด์ ออล ไลอ้าร)
Their lot shall be in the lake that burns with fire and brimstone. ”
(แดร์ ล็อท แชลล์ บี อิน เดอะ เล้ค แดท เบิร์น วิธ ไฟเออะร แอนด์ บรีมซโทน “)

[from Revelation 22:10-13]
([ ฟรอม เรเฝะเลฌัน 22 : เทน 13 ])
And he said to me, he said to me:
(แอนด์ ฮี เซ็ด ทู มี , ฮี เซ็ด ทู มี :)
” Do not seal up the words of the prophecy, for the time is near
(” ดู น็อท ซีล อั๊พ เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ พรอฟอิซิ , ฟอร์ เดอะ ไทม์ อีส เนียร์)
Let the evildoers still do evil, and the filthy still be filthy
(เล็ท ดิ evildoers สทิลล ดู อี๊ฝิ่ล , แอนด์ เดอะ ฟีลธิ สทิลล บี ฟีลธิ)
And the righteous still do right, and the holy still be holy
(แอนด์ เดอะ ไรชัซ สทิลล ดู ไร๊ท , แอนด์ เดอะ โฮ๊ลี่ สทิลล บี โฮ๊ลี่)
Behold, I am coming soon
(บิโฮลด , ไอ แอ็ม คัมอิง ซูน)
I am the alpha and the omega
(ไอ แอ็ม ดิ alpha แอนด์ ดิ โอะมีกะ)
The first and the last
(เดอะ เฟิร์สท แอนด์ เดอะ ล๊าสท)
The beginning and the end. ”
(เดอะ บีกีนนิง แอนด์ ดิ เอ็นด “)

Amen
(เอเมน)

What are you gonna do?
(ว๊อท อาร์ ยู กอนนะ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Justify My Love (The Beast Within Mix) คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น