เนื้อเพลง I’m Not In The Mood (To Say No)! คำอ่านไทย Shania Twain

Don’t wanna wait in line–uh, uh
(ด้อนท์ วอนนา เว้ท อิน ไลน์ อา , อา)
It’s such a waste of time–uh, uh, uh
(อิทซ ซัช อะ เวซท อ็อฝ ไทม์ อา , อา , อา)
Won’t find me on the couch–uh, uh
(ว็อนท ไฟนด์ มี ออน เดอะ เคาช อา , อา)
Sleepin’ like a slouch–uh, uh, uh
(สลีฟปิน ไล๊ค เก ซเลาช อา , อา , อา)

I don’t like sittin’ down doin’ nothin’
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ซิทดิน เดาน โดย นอทติน)
I’d rather spend my time doin’ somethin’
(อาย ร๊าเธ่อร์ สเพ็นด มาย ไทม์ โดย ซัมติน)
Ain’t no need to plan it–
(เอน โน นี๊ด ทู แพลน หนิด)
jump right in and jam it
(จั๊มพ ไร๊ท อิน แอนด์ แจม อิท)
No need to say no–oh, oh, oh
(โน นี๊ด ทู เซย์ โน โอ , โอ , โอ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[I’m not in the mood] I’m not in the mood
([ แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด ] แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด)
[I’m not in the mood] To be shy–
([ แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด ] ทู บี ชาย)
to stand by–and not give it a try
(ทู สแทนด์ บาย แอนด์ น็อท กี๊ฝ อิท ดา ธราย)
No, I’m not in the mood
(โน , แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด)
[I’m not in the mood] To stay home–
([ แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด ] ทู สเทย์ โฮม)
be alone–face the night on my own
(บี อะโลน เฟซ เดอะ ไน๊ท ออน มาย โอว์น)
No, I’m not in the mood [to say]–
(โน , แอม น็อท อิน เดอะ มู้ด [ ทู เซย์ ])
to say–[to say]–to say no!
(ทู เซย์ [ ทู เซย์ ] ทู เซย์ โน !)

I won’t be layin’ low–uh, uh
(ไอ ว็อนท บี เลย์อิน โลว อา , อา)
It’s not my style to take it slow–uh, uh, uh
(อิทซ น็อท มาย สไทล์ ทู เท้ค อิท สโลว์ อา , อา , อา)
No, it ain’t like me to slack–uh, uh
(โน , อิท เอน ไล๊ค มี ทู ซแล็ค อา , อา)
There’s no time for holdin’ back–
(แดร์ โน ไทม์ ฟอร์ โฮดดิน แบ็ค)
uh, uh, uh
(อา , อา , อา)

I won’t be sittin’ down doin’ nothin’
(ไอ ว็อนท บี ซิทดิน เดาน โดย นอทติน)
I’d rather spend my time doin’ somethin’
(อาย ร๊าเธ่อร์ สเพ็นด มาย ไทม์ โดย ซัมติน)
Ain’t no need to plan it–
(เอน โน นี๊ด ทู แพลน หนิด)
jump right in and jam it
(จั๊มพ ไร๊ท อิน แอนด์ แจม อิท)
No need to say no–oh, oh, oh
(โน นี๊ด ทู เซย์ โน โอ , โอ , โอ)
Uh
(อา)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

Uh, uh, mmmm
(อา , อา , อึม)
Ha, ha
(ฮา , ฮา)
I’m jumpin’ right in
(แอม จัมปิน ไร๊ท อิน)
Oh, yeah, huh
(โอ , เย่ , ฮู)
Jumpin’ right in
(จัมปิน ไร๊ท อิน)
Uh, I’d rather spend my time doin’
(อา , อาย ร๊าเธ่อร์ สเพ็นด มาย ไทม์ โดย)
somethin’
(ซัมติน)
I won’t be sittin’ ’round doin’ nothin’
(ไอ ว็อนท บี ซิทดิน ราวนด โดย นอทติน)
Ain’t no need to plan it–
(เอน โน นี๊ด ทู แพลน หนิด)
jump right in and jam it
(จั๊มพ ไร๊ท อิน แอนด์ แจม อิท)
No need to say no–oh, oh, oh, uh
(โน นี๊ด ทู เซย์ โน โอ , โอ , โอ , อา)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Not In The Mood (To Say No)! คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น